Pomoc techniczna

Eltrox prowadzi bezpłatną pomoc techniczną i konfiguracyjną dla wszystkich swoich klientów. Pomoc dostępna jest dla klientów detalicznych w terminie 30 dni od daty zakupu, w godzinach od 9:00 - 15:30 i obejmuje podstawową konfigurację sprzętu CCTV i IP oraz ogólne sprawy związane z innymi produktami.

W celu uzyskania podstawowej porady technicznej prosimy o zarezerwowanie sobie terminu porady z wykorzystaniem poniższego formularza. Jednorazowa porada trwać będzie nie więcej niż 30 minut.

W innych sprawach technicznych, nie związanych z konfiguracją sprzętu, prosimy o kontakt pod e-mailem pomoc@eltrox.pl .

Formularz rezerwacji porady

Podstawowa konfiguracja sprzętu CCTV i IP uwzględnia:

  1. Ustalenie stałego adresu lokalnego, poza zakresem dostępnym dla DHCP.
  2. Otwarcie portów dla rejestratora na routerze klienta.
  3. Utworzenie i uruchomienie hosta DDNS no-ip (jeżeli jest potrzebny).
  4. Zainstalowanie na komputerze klienta oprogramowania do obsługi monitoringu.
  5. Konfiguracja poglądu monitoringu na oprogramowaniu
  6. Sprawdzenie poprawności konfiguracji rejestratora/kamery korekcja ustawień daty, czasu, optymalizacja zapisu na dysku.
  7. Sprawdzenie działania dostępu rejestratora z sieci Internet.
  8. Przekazanie klientowi instrukcji jak uzyskać dostęp do monitoringu z urządzeń mobilnych: tablety, telefony, itp.
  9. Przekazanie klientowi danych konfiguracyjnych do uzyskania połączenia.
  10. Odpowiedź na 3 krótkie pytania klienta.

W celu uzyskania pomocy w bardziej zaawansowanych zagadnieniach prosimy o kontakt z niezależnym instalatorem, bądź o zarezerwowanie sobie płatnej porady. Koszt 30 minut płatnej porady to 30 zł. Za poradę płatną zostanie wystawiony dokument zakupu. W tytule płatności prosimy wpisać "porada techniczna" i numer telefonu kontaktowego.

Dokonaj płatności przelewem – link

Dokonaj płatności kartą – link

W przypadku gdy zarezerwowana porada będzie dotyczyła zagadnień wychodzących poza zakres podstawowej konfiguracji i nie będzie opłacona konsultant poprosi o dokonanie płatności. W przypadku braku płatności porada będzie przerywana.