produkty
doradztwo
usługi montażowe
ochrona
inspiracje
34 387 29 92

System oddymiania

Systemem odymiania możemy określić jako zestaw urządzeń elektronicznych i mechanicznych, których zadaniem jest przeprowadzenie procesu oddymiania budynku poprzez otwory oddymiające w dachu czy też fasadach budynku. Zgodnie ze swym przeznaczeniem system ma za zadanie odprowadzić, podczas pożaru, na zewnątrz obiektu dym, gorące powietrze oraz gazy trujące. Dzięki temu drogi ewakuacyjne w obiekcie mogą spełnić swoją rzeczywistą funkcjonalność w zabezpieczeniu przeciwpożarowym.

Systemy oddymiania są jednym z podstawowych punktów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku oraz ochrony osób w nim przebywających.

W wielu przypadkach system oddymiania jest wymagany prawem, przez co warto o nim pamiętać już w fazie projektowania budynku. Podstawą prawną do stosowania Systemu oddymiania w obiektach jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 Czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 4 § 15.1 oraz Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w paragrafach:

 • § 215.1.
 • § 227.4.
 • § 229.1.
 • § 237.6.
 • § 245.
 • § 246.3.
 • § 247.1.

System oddymiania składa się z następujących elementów:

 • Centrala Systemu oddymiania
 • Czujniki dymu i Ciepła
 • Przyciski oddymiania
 • Okna i klapy oddymiające
 • Siłowniki otwierające klapy czy okna
 • Sygnalizatory alarmowe
 • Centrale pogodowe oraz przyciski przewietrzenia

Jeśli potrzebujesz projektu lub wyceny elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru, to dobrze trafiłeś. Skontaktuj się z naszym konsultantem.