System sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej (SAP, SSP) to zespół urządzeń elektronicznych, których zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia, zaalarmowanie użytkowników obiektu o wystąpieniu zjawiska pożarowego oraz wykonanie funkcji sterujących zapewniających sprawną ewakuację oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Zastosowanie systemów sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie.

Fachowe zaprojektowanie systemu zgodnie z obowiązującymi warunkami prawa oraz rzetelne wykonanie instalacją są niezbędne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zapewniają uzyskanie optymalnego bezpieczeństwa i niezawodności działania.

Systemy Sygnalizacji pożarowej są w wielu miejscach wymagane prawnie. Podstawą prawną w tym wypadku jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 Czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – rozdział 6 § 28.1.

Systemy sygnalizacji pożarowej może stosować również w miejscach gdzie nie są wymagane prawnie, a chcemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo w razie sytuacji pożarowej.

W skład systemu sygnalizacji pożarowej wchodzą między innymi:

  • Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP)
  • Czujniki pożarowe
  • Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP)
  • Sygnalizatory
  • Moduły sterujące
  • Moduły monitorujące
  • Okablowanie

Jeśli potrzebujesz projektu lub wyceny elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru, to dobrze trafiłeś. Skontaktuj się z naszym konsultantem.