FAQ - kamery EasyCam

 1. Czy kamera może pracować na zewnątrz, zdalny podgląd na smartfonie Android - OUSKI-IP6
 2. Czy kamerę EC mogę zasilić przez port ethernet 48V PoE
 3. Do czego służy technologia PnP
 4. Domyślny login i hasło do kamery
 5. Jaką maksymalną długość może mieć przewód ethernet
 6. Jaki jest fabryczny adres ip i port kamery
 7. Najnowsze oprogramowanie do kamery
 8. Płyta dołączona do kamery nie działa, nie mam napędu CD w swoim komputerze
 9. Podłączenie kamery do sieci WiFi
 10. Przekierowanie portów w TP-LINK
 11. Przywrócenie ustawień fabrycznych
 12. Ścieżki RTSP do strumieni - najnowsza wersja kamery
 13. Ustawienie detekcji ruchu
 14. Wyszukiwanie kamery w sieci
 15. Zbyt jasny obraz z kamery EC-102 - outdoor mode
 16. Kamera nie wyszukuje sieci WiFi - podłączenie
 17. Zmiana startowej pozycji kamery (preset PTZ)
 18. "Tryb przekaźnika", kamera odlicza czas przy połączeniu w chmurze
 19. Zdalne pobieranie nagrań z kamery


1. Czy kamera może pracować na zewnątrz, zdalny podgląd na smartfonie Android - OUSKI-IP6

 

Z kamer z serii PnP (Plug and Play czyli tzw. „podłącz i używaj”) możemy uzyskać podgląd z całego świata bez wymogu posiadania zewnętrznego (publicznego) adresu IP.

Podgląd realizowany jest poprzez serwer pośredniczący.

W Sklepie Play wyszukujemy aplikację OUSKI-IP6.

 

Uruchamiamy program.

Na spodzie kamery oraz opakowaniu znajdziemy kod UID, który umożliwia nam podłączenie się do kamery. Wygląda on tak

faqq

Uruchamiamy program

Klikamy Please tap here to add new camera

faqq

Jeżeli jesteśmy telefonem podłączeni do tego samego punktu dostępu (czyli kamera i telefon są podłączone do jednej sieci) to najlepiej skorzystać z przycisku Search. Program odnajdzie kamerę pracującą w sieci lokalnej.

Jeżeli mamy aparat w urządzeniu to możemy z niego skorzystać i odczytać numer – zeskanować kod QR

faqq

Program automatycznie odczyta kod. Musimy mieć w telefonie zainstalowany jakiś czytnik kodów QR, np. Barcode Scanner (dostępny w Sklepie Play).

faqq

 

faqq

1 – nazwa kamery

2 – kod UID urządzenia

3 – skanowanie kodu urządzenia z naklejki

4 – automatyczne wyszukiwanie kamery w sieci lokalnej

5 – hasło dostępu do kamery

6 – zamyka okno i zapisuje zmiany

Jeżeli nie posiadamy programu do odczytu kodu z naklejki musimy przepisać kod.

faqq

Jeżeli wszystko jest w porządku powinniśmy uzyskać status: on line jak wyżej.

Żeby zobaczyć obraz z kamery po prostu ją klikamy.

2. Czy kamerę EC mogę zasilić przez port ethernet 48V PoE

Obecne wersje kamery nie pozwalają na zasilanie jej poprzez standard PoE.


3. Do czego służy technologia PnP

Plug and Play (PnP) to system służący do automatycznego konfigurowania urządzeń i przydzielania im zasobów. Pozwala on pracować wielu urządzeniom zainstalowanym w systemie na raz, bez konfliktów.

4. Domyślny login i hasło do kamery

Domyślny login: admin

Domyślne hasło: 888888

5. Jaką maksymalną długość może mieć przewód ethernet

Obecnie najpopularniejszy standard 100Base-TX umożliwia użycie maksymalnie 100 metrowego przewodu. Przewody gorszej jakości nie będą prawidłowo pracowały, przewody lepszej jakości/urządzenia mogą tę wartość nieznacznie zwiększyć.

6. Jaki jest fabryczny adres ip i port kamery

Kamera ma fabryczny adres IP ustawiany automatycznie (pobierany z serwera DHCP).

Domyślny port kamery to: 81

Należy podłączyć ją do routera z serwerem DHCP lub nadać adres IP stały przy pomocy tego programu:

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/ec-101_102hdsd/easy_cam-find%20seria%20t%20(pnp).exe

7. Najnowsze oprogramowanie do kamery

Kamerę aktualizujemy przy pomocy programu:

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/ec-101_102hdsd/app_pnp_upgrade.new.exe

Uruchamiamy program, klikamy Search LAN IP camera, wybieramy znalezioną kamerę

faqq

Wpisujemy ewentualne hasło, domyślnie jest wpisane fabryczne 888888.

Klikamy Upgrade Firmware. Czekamy na zakończenie procesu aktualizacji i restartu kamery

Wyróżniamy dwa etapy aktualizacji, aktualizacja ROM oraz aktualizacja serwera WEB.

Czekamy na zakończenie, ewentualnie potwierdzamy wyświetlone komunikaty.

Powinien pojawić się w logu napis IP Cam is Working!

8. Płyta dołączona do kamery nie działa, nie mam napędu CD w swoim komputerze

Potrzebne i najnowsze oprogramowanie można pobrać z poniższych linków:

Program do wyszukiwania i zmiany ustawień sieciowych kamery

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/ec-101_102hdsd/easy_cam-find%20seria%20t%20(pnp).exe

Program do kamery - IP Camera SuperClient (PNP)

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/superipcamp2p_ecpz_1.2.4.555.zip

9. Podłączenie kamery do sieci WiFi

Logujemy się do kamery oraz panelu ustawień. Kamerę możemy wyszukać w sieci przy pomocy tego programu:

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/ec-101_102hdsd/easy_cam-find%20seria%20t%20(pnp).exe

 

faqq

W zależności od używanej przeglądarki internetowej wybieramy odpowiedni sposób logowania się

faqq

Jak widać, dla Internet Explorer wybieramy pierwszą pozycję, dla Google Chrome, Firefox, Safari kolejną opcję.

Wchodzimy w konfigurację

faqq

W celu uniknięcia problemów związanych ze znalezieniem adresu kamery zalecamy zmianę adresu IP kamery na jakiś niezajęty w naszej sieci adres stały. Kolejno wybieramy Ustawienia sieci → Podstawowe ustawienia sieci. Odznaczamy Pobierz adres z serwera DHCP.

Wpisujemy nowy adres IP kamery, najlepiej poza pulą zarządzaną przez serwer DHCP. Proponujemy użyć np. numeru 220, 230, 240 itp. W zależności od konfiguracji sieci ustawienia mogą wyglądać np. tak

faqq

Klikamy zatwierdź, kamera zrestartuje się.

Logujemy się do kamery pod nowym adresem, ponownie wchodzimy do ustawień

Kolejno wybieramy Ustawienia sieci → Ustawienia WiFi.

Klikamy przycisk Skanuj do momentu, aż zobaczymy listę znalezionych sieci bezprzewodowych.

faqq

UWAGA: nazwa sieci nie może zawierać spacji oraz znaków specjalnych – jeżeli posiada takie, należy zmienić ustawienia w punkcie dostępowym.

Klikamy nazwę sieci, do której chcemy się podłączyć. Jeżeli sieć jest zabezpieczona hasłem, należy wpisać to hasło w pole: Share Key.

faqq

Klikamy przycisk Zatwierdź. Kamera zrestartuje się. Kiedy odliczy czas do 0 należy odłączyć przewód sieciowy od kamery. Od teraz mamy podłączoną kamerę bezprzewodowo.

10. Przekierowanie portów w TP-LINK

Przekierowanie/otwarcie portów należy rozpocząć od ustalenia adresu naszego routera. Domyślny adres IP dla routera TP-LINK to 192.168.1.1. W tym przypadku model routera to TL-WDR4300.

W celu sprawdzenia tego adresu komputerze z systemem Windows musimy uruchomić poprzez polecenie uruchom lub poprzez wyszukanie cmd.exe:

faqq

Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Uruchom jako Administrator

W czarnym okienku wpisujemy: ipconfig/all

Dla aktywnej karty sieciowej szukamy wpisu:

faqq

W tym przypadku otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę: http://192.168.1.1

Wpisujemy login i hasło do routera (domyślnie login admin i hasło admin).

Wybieramy Forwarding → Virtual Servers

faqq

 

Wybieramy: Add New... Uzupełniamy dane zgodnie powyższym, tj. Service Port oraz Internal Port: wpisujemy numer portu, który chcemy otworzyć. Kamera ma domyślny port 81. Wystarczy otworzyć ten jeden port. IP Address to adres IP naszego rejestratora w sieci wewnętrznej.

Klikamy Save. Powinniśmy otrzymać następujący efekt:

faqq

Poprawność otwartych portów możemy sprawdzić na stronie

http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

Pomocne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=sWdnQcRQ5xE

https://www.youtube.com/watch?v=zZEL-WrYF-k

https://www.youtube.com/watch?v=KM-F7Kw8LqY

https://www.youtube.com/watch?v=gOpbjAH8_zE

https://www.youtube.com/watch?v=oJz3SaqMYLQ

https://www.youtube.com/watch?v=aBdpKdyrg5U

https://www.youtube.com/watch?v=QAJa0BNcDGA

https://www.youtube.com/watch?v=qxP2YRy4-1s

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Na spodzie lub w najnowszej wersji z tyłu jest mała „dziurka” opisana jako RESET.

Używając np. spinacza lub też małego śrubokręta trzeba przy włączonej kamerze przycisnąć znajdujący się tam przycisk na około 30 sekund.

Po chwili kamera powinna się zrestartować, wykonać autotest.

Uwaga: po przywróceniu ustawień fabrycznych kamera będzie miała adres IP pobierany z serwera DHCP.

12. Ścieżki RTSP do strumieni - najnowsza wersja kamery

Strumień główny: rtsp :/ / ip: port/udp/av0_0
Strumień drugi: rtsp :/ / ip: port/udp/av0_1
Strumień trzeci: rtsp :/ / ip: port/udp/av0_2
Drugi strumień + dźwięk: rtsp :/ / ip: port/udp/av1_1

13. Ustawienie detekcji ruchu

Logujemy się do kamery oraz panelu ustawień

faqq

W zależności od używanej przeglądarki internetowej wybieramy odpowiedni sposób logowania się

faqq

Jak widać, dla Internet Explorer wybieramy pierwszą pozycję, dla Google Chrome, Firefox, Safari kolejną opcję.

Wchodzimy w konfigurację

Wybieramy Ustawienia alarmuUstawienia alarmu

Fabrycznie kamera ma ustawioną detekcję ruchu na poziomie 5 (skala od 1 do 10), czyli pośrodku. Ustawienia te należy samemu zmienić w razie potrzeby. Fabrycznie ustawiona jest też opcja nagrywania video na karcie microsd.

faqq

Aby kamera wysyłała mail z powiadomieniem o detekcji ruchu wraz z załącznikiem zaznaczamy pole Wyślij wiadomość na alarm.

Poniżej przykładowe ustawienia dla poczty w serwisie gmail.com

zdjjj

Uwaga: w opcjach poczty Gmail trzeba włączyć Dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji

dostep_gmail

 

 

 

Dla poczty WP ustawienia są następujące:

dostep_wp

 

 

Urządzenie posiada dwa harmonogramy. Powyższy harmonogram służy do ustalenia godzin, w których będzie działała DETEKCJA RUCHU.

Kolejny harmonogram znajdziemy w Nagrywanie wideo → Rekord karty SD

faqq

 

Harmonogram ten służy do ustalenia godzin, kiedy kamera ma nagrywać.

Po włożeniu karty microsd należy ją sformatować używając przycisku Format.

Żeby kamera rejestrowała także dźwięk, należy zaznaczyć Nagrywanie dźwięku.

14. Wyszukiwanie kamery w sieci

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/ec-101_102hdsd/easy_cam-find%20seria%20t%20(pnp).exe

Pobieramy oraz uruchamiamy program, klikamy OK na komunikacie. Program automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie kamer.

faqq

Klikamy na wyszukanej kamerze, aby pokazać ustawienia.

faqq

1 – seria kamery

2 – nazwa kamery

3 – adres IP

4 – port kamery

5 – zmiana portu kamery

6 – adres IP stały czy zmienny

7 – zmiana adresu IP kamery

8 – zmiana maski sieciowej kamery

9 – zmiana bramy domyślnej kamery

10 – zmiana pierwszego serwera DNS

11 – zmiana drugiego serwera DNS

12 – szukanie kamer

13 – zapisywanie wprowadzonych zmian

W powyższym przypadku, aby wywołać pierwszą kamerę z poziomu przeglądarki trzeba wpisać:

http://192.168.1.106:81

Można też dwukrotnie kliknąć na wyszukaną kamerę – otworzy się domyślna przeglądarka internetowa.

 

Dodatkowo oto link do programu do aktualizacji kamer:

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/ec-101_102hdsd/app_pnp_upgrade.new.exe

15. Zbyt jasny obraz z kamery EC-102 - outdoor mode

Przez przeglądarkę internetową

 1. Wyszukujemy kamerę (patrz poradnik http://www.eltrox.pl/faq-pytania-i-odpowiedzi/faq-kamery-easycam/#faq14)

faqq

 1. Wpisujemy w przeglądarce adres IP naszej kamery.Jeżeli Korzystasz z przeglądarki Internet Explorerkliknij na ActiveX Mode (Przeglądarka IE)Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki np.: Firefox, Chrom, Opera, Safari itp.kliknij na VLC media player Mode (Dla FireFox, Safari, Google)

  faqq

 1. Klikamy na menu rozwijane znajdujące się po prawej stronie trybwybieramy pozycję Tryb: OutDoor (Na zewnątrz)

faqq

 

 


16. Kamera nie wyszukuje sieci WiFi - podłączenie

 

Nie działa WiFi w kamerze EC-101/102

Może zaistnieć sytuacja, kiedy wyszukiwanie sieci WiFi z poziomu menu kamery nie daje żadnych rezultatów, mimo kilkukrotnego wciskania przycisku „Skanuj”.

W takim wypadku najlepiej wpisać ustawienia „ręcznie”.

Musimy znać dokładne:

 • nazwę sieci WiFi z którą chcemy się połączyć
 • ewentualne hasło do sieci WiFi
 • rodzaj użytego szyfrowania hasła

Używając komputera z Windows począwszy od wersji 7 możemy uzyskać te informacje.

Jeżeli jesteśmy podłączeni laptopem do tej sieci możemy kliknąć lewym klawiszem

aaaaaa

następnie klikając prawym klawiszem wybieramy „Właściwości

aaaaaa

Aby zobaczyć hasło zamiast gwiazdek zaznaczamy „Pokaż znaki

aaaaaa

Wpisujemy odpowiednie dane do odpowiednich pól, następnie klikamy „Zatwierdź”. Kamera powinna podłączyć się do sieci WiFi.

 

 

 

 

 


17. Zmiana startowej pozycji kamery (preset PTZ)
Kamera po starcie może ustawić się w wybranej pozycji. W tym celu należy ustawić kamerę, zapamiętać preset pod danym numerem (tutaj numer 2)

aaa

Następnie wchodzimy w ustawienia kamery, klikając ikonkę narzędzia aaa

Kolejno wybieramy Ustawienia systemu --> Ustawienia PTZ

Wybieramy numer startowego presetu.

aaa

Od tej chwili kamera po włączeniu zasilania będzie ustawiała się na wybranej pozycji startowej.


18. "Tryb przekaźnika", kamera odlicza czas przy połączeniu w chmurze
Jeżeli kamera przy połączeniu programem IP Camera SuperClient odlicza czas i występuje tzw. "tryb przekaźnika" należy zainstalować tę wersję ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/KAMERY%20IP/EASYCAM/tryb_przekaznika_app.exe

Następnie należy dodać kamerę PnP w ten sposób:

tryb_przk

 

Następnie należy wpisać kod UID z naklejki kamery

tryb_przk2

 

 


19. Zdalne pobieranie nagrań z kamery

W celu pobrania nagrań z kamery należy włączyć podgląd z kamery przez przeglądarkę Internet Explorer.

Należy odblokować możliwość instalacji ActiveX w ustawieniach przeglądarki. Kiedy już mamy podgląd wybieramy na stronie głównej

1

 

Następnie klikamy "Pobierz pliki" - pojawi się lista plików, które możemy odtworzyć lub pobrać z kamery klikając przycisk.

 

 
Powrót