FAQ - Najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące korzystania z produktów znajdujących się w naszej ofercie. Wybierz markę sprzętu, którego dotyczy Twoje pytanie i skorzystaj z naszych intuicyjnych porad.

Tak, jeśli tylko telewizor posiada odpowiednie wejście VIDEO. We współczesnych telewizorach można je spotkać praktycznie w 100% urządzeń. Występuje jako wejście RCA tzw. "czincz" lub EURO "prostokąt").

Kamera posiada zdolność do automatycznego przełączenia się pomiędzy trybami kolor/czarno-biały. Funkcja D/N (dzień/noc) bada natężenie światła i w momencie przekroczenia pewnej granicy, kamera przełącza się w tryb czarno-biały, który jest dokładniejszy w nocy. Kamery bez trybu D/N nie mają możliwości przełączenia się w tryb czarno-biały a przez to nie są w stanie zwiększyć czułości w nocy.

Systemy są podobne jeśli mowa o składzie elementów takiego systemu.

 • W klasycznych instalacjach analogowych mamy do czynienia z rejestratorem cyfrowym z dyskiem twardym, kablem koncentrycznym, kamerami analogowymi i zasilaczem.
 • W instalacjach z kamerami sieciowymi jest podobnie. Również rejestrator cyfrowy (dostosowany do kamer IP) z dyskiem twardym, kabel skrętka, kamery IP oraz zasilacz. Tutaj należy podłączyć kamery do sieci LAN lub do swicha rejestratora.

Rejestratory NVR nie posiadają klasycznych wejść BNC na kamery analogowe. Najczęściej posiadają jedno złącze sieciowe RJ-45 do przechwytywania obrazu z takich kamer. Jak zatem podłączyć kilka kamer IP pod jedno gniazdo RJ45 w rejestratorze? Oczywiście fizycznie nie jest to możliwe, należy po prostu zastosować switch sieciowy. Dobrze by było, aby taki switch był urządzeniem obsługującym PoE (jeśli kamery można zasilić po sktętce) oraz posiadał interfejsy 1 Gb. Nie da się ukryć, że sprawne montowanie i konfiguracja systemów telewizji przemysłowej opartych na urządzeniach IP jest możliwe tylko wtedy, kiedy rozumie się zagadnienia związane z tematyką sieci komputerowych. Takie systemy można porównać do klasycznych sieci komputerowych, gdzie kamery IP stanowią komputery w sieci, a rejestrator NVR jest serwerem sieciowym.

Obecnie większość kamer IP oprócz tradycyjnego zasilania napięciem stałym 12V, posiada możliwość zasilania urządzenia poprzez tzw. PoE (Power over Ethernet, standard IEEE 802.3af/802.3at). Oznacza to, że standardowa skrętka komputerowa, oprócz transmisji danych, dostarcza zasilanie do urządzeń. Tym sposobem, aby podłączyć kamerę do sieci internetowej, wystarczy jeden kabel skrętka (nie ma potrzeby prowadzić osobno kabla sygnałowego i kabla zasilającego). Należy pamiętać o tym, że urządzenia sieciowe takie jak np. switche muszą być przystosowane do obsługi PoE. Gwarantowany zasięg do 100m przy użyciu odpowiedniego okablowania

Skróty CMOS i CCD oznaczają rodzaj przetwornika obrazu wykorzystywanego w kamerach.

 • W przetwornikach CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) światło pada na strukturę tranzystorów MOS i steruje ich bramkami. Każdy tranzystor jest pojedynczym sensorem (pikselem). Kamery CCTV wyposażone w przetworniki CMOS są tańsze. Gorzej reagują na szybkie zmiany oświetlenia. Atutem kamer CMOS jest jednak możliwość dużej miniaturyzacji. Obecnie większość kamer opartych jest właśnie o przetworniki CMOS.
 • Przetworniki CCD (Charged Coupled Device), zawierają w swej strukturze kondensatory, które magazynują energię elektryczną powstałą w skutek oświetlenia elementów fotoelektrycznych. Energia ta jest zliczana przez układ elektroniczny, a jej ilość odpowiada natężeniu światła. Pobrane dane z każdego piksela są obrabiane i w ten sposób powstaje obraz telewizyjny. Przetworniki CCD cechują się bardzo wysoką czułością oraz bardzo dobrą jakością uzyskiwanego obrazu. Lepiej też znoszą szybkie zmiany oświetlenia.
Wartości mogą się różnić od faktycznej w konkretnym zastosowaniu. Faktyczna wartość może się różnić między innymi przy dużej dynamice obserwowanej sceny.
Jakość/rozdzielczość 1Mpx 2Mpx 3Mpx 5Mpx
Standardowa 25 kl./s 1.61 Mbps 2.36 Mbps 3.90 Mbps 4.71 Mbps
Średnia 25 kl./s 2.79 Mbps 4.11 Mbps 6.75 Mbps 9.64 Mbps
Wysoka 25 kl./s 4.18 Mbps 6.17 Mbps 10.11 Mbps 14.36 Mbps
Standardowa 16 kl./s 1.03 Mbps 1.51 Mbps 2.50 Mbps 3.02 Mbps
Średnia 16 kl./s 1.78 Mbps 2.63 Mbps 4.32 Mbps 6.17 Mbps
Wysoka 16 kl./s 2.67 Mbps 3.95 Mbps 6.47 Mbps 9.19 Mbps
Standardowa 12 kl./s 771.43 kbps 1.13 Mbps 1.87 Mbps 2.26 Mbps
Średnia 12 kl./s 1.34 Mbps 1.97 Mbps 3.24 Mbps 4.63 Mbps
Wysoka 12 kl./s 2.01 Mbps 2.96 Mbps 4.85 Mbps 6.89 Mbps

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX. Uruchamiamy program Internet Explorer następnie klikamy ikonę "ustawień(1)".

Z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Opcje internetowe(2)".

W nowym oknie wybieramy zakładkę "Zabezpieczenia"(1) a następnie przycisk "Poziom niestandardowy...(2)".

Wszystkie pozycje z grupy "Kontrolki ActiveX i wtyczki" zaznaczamy na opcję "Włącz".

Adres naszego routera będzie niezbędny między innymi do konfiguracji przekierowania portów oraz konfiguracji usług takich jak DDNS dzięki którym uzyskamy podgląd obrazu naszych kamer z każdego miejsca z dostępem do internetu między innymi telefonu komórkowego. Przedstawiony sposób został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W celu ustalenia adresu IP routera znajdującego się w naszej sieci w prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe lub bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy "Otwórz centrum sieci i udostępniania"

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Jest to właśnie adres naszego routera który w celu jego konfiguracji należy wpisać w pole adresu naszej przeglądarki internetowej.

Przed przystąpieniem do podłączenia oraz wyszukania naszego sprzętu w sieci należy ustalić w jakiej puli adresów znajduje się nasz komputer. Ustalenie adresacji umożliwi nam prawidłowe wyszukanie a następnie konfiguracje naszego rejestratora lub kamery. Sposób opisany poniżej został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe, bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy „Otwórz centrum sieci i udostępniania”

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Adres ten oznacza że nasz komputer pracuje w puli adresów od 192.168.100.1 do 192.168.100.254 w związku z czym nasze kamery/rejestrator również powinny znaleźć się w tym przedziale. Jeżeli kamera lub rejestrator pracują w trybie DHCP wtedy uzyska adres automatycznie z prawidłowej puli dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio przystąpić do konfiguracji urządzenia (ustalając najpierw jego adres "link") .W przypadku kiedy z jakichś powodów automatyczny przydział adresów (DHCP) nie jest dostępny musimy skonfigurować adresy w urządzeniu ręcznie. Domyślnie sprzedawane przez nasz rejestratory GISE posiadają adres z puli 192.168.1.XXX w związku z czym taką adresacje musimy ustawić dla naszego komputera (link-zmiana adresacji IP).

Jeśli urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP, to należy je podłączyć do routera. Jeśli nie ma takiej możliwości to możemy skonfigurować adresy IP statyczne. Przy połączeniu bezpośrednim ustawiamy przykładowo:

adres IP: 192.168.1.6

maska sieciowa: 255.255.255.0

Aby zmienić konfiguracje sieci w komputerze przechodzimy do "Panelu Sterowania" klikamy "Sieć i Internet".

Wybieramy "Centrum sieci i udostępniania".

Następnie klikamy "Zmień ustawienia karty sieciowej".

Na "Połączeniu lokalnym" klikamy prawy przyciskiem myszki, następnie z menu kontekstowego wybieramy "Właściwości".

Wyświetli nam się okienko, w którym wyszukujemy na liście wpisu "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)", następnie klikamy prawy przycisk myszy, po czym "Właściwości"

Zaznaczamy "Użyj następującego adresu IP", wpisujemy powyższe ustawienia, następnie klikamy "OK"

Login: admin
Hasło: admin
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.8
Adres HTTP: http://192.168.1.8
Strumień główny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Strumień pomocniczy RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Port TCP: 37777
Port UDP: 37778
Port HTTPS: 443
Port RTSP: 554

Urządzenie należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub karty sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "ConfigTool". Po pobraniu pliku instalujemy program. Po uruchomieniu aplikacji powinna ona automatycznie wyszukać nasze urządzenie w sieci.

Aby dostać się do menu konfiguracyjnego naszego urządzenia klikamy "ikonę(1)" co spowoduje automatyczne otworzenie przeglądarki Internet Explorer z dostępem do menu urządzenia.

Po uruchomieniu programu "SmartPSS" przechodzimy do strony startowej. Wybieramy ikonę "Urządzenia".

W nowo otwartej karcie klikamy na "+ Dodaj".

Pojawia się okienko dialogowe, w którym podajemy dane dotyczące urządzenia. W drugiej pozycji "Dodaj metodę" z rozwijanej listy, wybieramy sposób w jaki będziemy łączyć się z urządzeniem. Mamy do wyboru dwie opcję: "IP/domena" lub "Numer seryjny" - wybieramy odpowiednią dla nas pozycje i wypełniamy pola podając odpowiednie dla naszego urządzenia dane.

Po prawaidłowym uzupełnieniu urządzenie zostaje dodane a jego status powinien być pokazany jako "online".

W celu skopiowania wybranych fragmentów nagranego materiału na dysk twardy komputera możemy posłużyć się programem SmartPSS. Uruchamiamy program i wybieramy opcje "Playback".

W kolejnym oknie wybieramy kanał z którego chcemy zapisać "nagranie(1)" następnie przedział czasu wyszukiwanego "materiału(2)" i wciskamy przycisk "Search(3)". Po wyszukaniu nagranego materiału klikamy w rozwijane "menu(4)".

Z rozwiniętej listy wybieramy interesujące nas "nagrani(1)" i klikamy symbol "zapisu(2)".

W kolejnym oknie w pozycji "Path" wybieramy lokalizacje w której chcemy zapisać plik.

W pozycji "Export Format" wybieramy format do jakiego chcemy wyeksportować nasze nagranie. Aby bezproblemowo odtworzyć nagranie wybieramy format "AVI". Klikamy przycisk "OK".

Program wyświetli okno postępu zapisu. Kiedy wskaźnik "Status" dojdzie do końca eksport zostanie zakończony a nasz plik znajdziemy w wybranej wcześniej lokalizacji.

W celu uzyskania polskiej wersji językowej w programie SmartPSS prosimy wykonać poniższe czynności:

1) pobrać program ze strony: SmartPSS

2) zainstalować program.

3) jeżeli ścieżki instalacji są domyślne na dysku C naszego komputera pojawi się katalog:
C:\Program Files (x86)\Smart Professional Surveillance System\SmartPSS\Languages
To tu znajdują się pliki językowe.

4) do tego katalogu należy przekopiować pliki folderu "Spolszczenie" znajdującego się w pobranym archiwum.

5) w Ustawieniach wybieramy język chiński jak poniżej:

6) zapisujemy ustawienia.

7) restartujemy program.

W celu dostępu do menu rejestratora używamy przeglądarki Internet Explorer. W pasku adresu przeglądarki podajemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. Podczas pierwszej próby dostępu do menu otrzymamy komunikat(1) wciskamy ok. Następnie musimy wyrazić zgodę na uruchomienie dodatku "WebClient.ocx" wciskając przycisk "Zezwalaj(2)".

Po uruchomieniu dodatku w oknie przeglądarki ukaże się okno logowania do rejestratora w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło pozostawiamy puste) następnie klikamy przycisk "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora dzięki którymu będziemy mogli wykonać szereg czynności konfiguracyjnych.

W panelu Web rejestratora klikamy "Nie pamiętam hasła?".

W nowym oknie wygenerowany kod QR skanujemy za pomocą aplikacji Gdmss i postępujemy tak samo jak w przypadku resetowania z menu lokalnego.

Urucjamiamy aplikacje gDMSS na urządzeniu mobilnym wybieramy trzy belki po lewej stronie w lewym górnym rogu.

Z uruchomionego menu wybieramy "Główny".

Następnie przycisk "Więcej".

Po czym "Zresetuj hasło urządzenia" i skanujemy kod QR.

Po zeskanowaniu kodu QR na wpisany przez nas adres e-mail otrzymamy kod bezpieczeństwa, wprowadzamy go w oznaczonym polu.

Przejdź do KONFIG. > SIEĆ > E-MAIL i zaznacz kwadracik przy wpisie "Włącz"

Uzupełnij pola które się pojawiły, wymaganymi danymi, które należy uzyskać od dostawcy skrzynki pocztowej (najczęściej, są one widoczne w ustawieniach skrzynki)

Przykłady konfiguracji SMTP
Wprowadzone dane są przykładowe, należy zastąpić je swoimi danymi z poczty.
W przypadku rejestratorów Dahua hasło do poczty nie może posiadać znaków specjalnych.
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych gmail.com
Upewnij się, iż opcja dostępu mniej bezpiecznych aplikacji w twoim koncie Google jest włączona
Wyłączona natomiast musi być weryfikacja dwuetapowa
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych interia.pl
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych wp.pl
Upewnij się czy w ustawieniach poczty w Opcje > Ogólne na onet.pl jest włączone SMTP
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych o2.pl
aby korzystać z konta w Poczcie o2 za pomocą programu pocztowego (np. Outlook, Thunderbird), należy aktywować protokół IMAP lub POP. Dostęp możesz aktywować wchodząc w Opcje -> Ogólne -> Programy pocztowe. Po aktywacji wybranego protokołu, dostęp SMTP zostanie włączony automatycznie.

Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia mobilnego należy zainstalować odpowiednią aplikacje. W zależności od posiadanego urządzenia pobieramy odpowiednią wersje programu z platform mobilnych Google play lub App Store:

Android - gDMSS Plus

iOS – iDMSS Plus

Uruchamiamy aplikacje. W głównym oknie klikamy przycisk Menu.

Z rozwiniętej listy wybieramy "Menadżer urządzeń".

W celu dodania nowego urządzenia wciskamy symbol "+".

Aplikacja informuje nas abyśmy upewnili się że dodawane urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane i dostępne w sieci internet. Wciskamy "OK".

W kolejnym oknie wybieramy rodzaj dodawanego urządzenia. W naszym przykładzie jest to rejestrator podpięty kablem Ethernet do sieci internett w związku z czym wybieramy: Urządzenie Przewodowe.

W kolejnym kroku musimy dokonać wyboru w jaki sposób łączymy się z urządzeniem. W naszym przykładzie uzyskujemy połączenie z naszym rejestratorem poprzez chmurę wybieramy "P2P".

Program poprosi nas o wypełnienie danych naszego urządzenia w przypadku chmury mamy możliwość zeskanowania jej numeru z kodu QR lub wpisania recznie. W przypadku łączenia się poprzez adres IP lub ddns wprowadzamy adres ręcznie.

Dostęp do numeru chmury rejestratora uzyskujemy poprzez przejście z "Menu głównego" w "Ustawienia→ Sieć→ P2P".

Nazwa: dowolna wymyslona przez nas nazwa pod jaka chcemy aby urządzenie widniało w aplikacji.

SN: w przypadku połączenia poprzez chmure numer chmury.

Nazwa uzytk: nazwa uzytkownika ustawiona w naszym urządzeniu.

Hasło: hasło ustawione w naszym urządzeniu.

Wciskamy przycisk podgląd na żywo.

Aplikacja wyświetli podgląd z naszych kamer.

Login: admin
Hasło: admin
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.8
Adres HTTP: http://192.168.1.8
Strumień główny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Strumień pomocniczy RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Port TCP: 37777
Port UDP: 37778
Port HTTPS: 443
Port RTSP: 554

Urządzenie należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub karty sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "ConfigTool". Po pobraniu pliku instalujemy program. Po uruchomieniu aplikacji powinna ona automatycznie wyszukać nasze urządzenie w sieci.

Aby dostać się do menu konfiguracyjnego naszego urządzenia klikamy "ikonę(1)" co spowoduje automatyczne otworzenie przeglądarki Internet Explorer z dostępem do menu urządzenia.

Po uruchomieniu programu "SmartPSS" przechodzimy do strony startowej. Wybieramy ikonę "Urządzenia".

W nowo otwartej karcie klikamy na "+ Dodaj".

Pojawia się okienko dialogowe, w którym podajemy dane dotyczące urządzenia. W drugiej pozycji "Dodaj metodę" z rozwijanej listy, wybieramy sposób w jaki będziemy łączyć się z urządzeniem. Mamy do wyboru dwie opcję: "IP/domena" lub "Numer seryjny" - wybieramy odpowiednią dla nas pozycje i wypełniamy pola podając odpowiednie dla naszego urządzenia dane.

Po prawaidłowym uzupełnieniu urządzenie zostaje dodane a jego status powinien być pokazany jako "online".

W celu skopiowania wybranych fragmentów nagranego materiału na dysk twardy komputera możemy posłużyć się programem SmartPSS. Uruchamiamy program i wybieramy opcje "Playback".

W kolejnym oknie wybieramy kanał z którego chcemy zapisać "nagranie(1)" następnie przedział czasu wyszukiwanego "materiału(2)" i wciskamy przycisk "Search(3)". Po wyszukaniu nagranego materiału klikamy w rozwijane "menu(4)".

Z rozwiniętej listy wybieramy interesujące nas "nagrani(1)" i klikamy symbol "zapisu(2)".

W kolejnym oknie w pozycji "Path" wybieramy lokalizacje w której chcemy zapisać plik.

W pozycji "Export Format" wybieramy format do jakiego chcemy wyeksportować nasze nagranie. Aby bezproblemowo odtworzyć nagranie wybieramy format "AVI". Klikamy przycisk "OK".

Program wyświetli okno postępu zapisu. Kiedy wskaźnik "Status" dojdzie do końca eksport zostanie zakończony a nasz plik znajdziemy w wybranej wcześniej lokalizacji.

W celu uzyskania polskiej wersji językowej w programie SmartPSS prosimy wykonać poniższe czynności:

1) pobrać program ze strony: SmartPSS

2) zainstalować program.

3) jeżeli ścieżki instalacji są domyślne na dysku C naszego komputera pojawi się katalog:
C:\Program Files (x86)\Smart Professional Surveillance System\SmartPSS\Languages
To tu znajdują się pliki językowe.

4) do tego katalogu należy przekopiować pliki folderu "Spolszczenie" znajdującego się w pobranym archiwum.

5) w Ustawieniach wybieramy język chiński jak poniżej:

6) zapisujemy ustawienia.

7) restartujemy program.

W celu dostępu do menu rejestratora używamy przeglądarki Internet Explorer. W pasku adresu przeglądarki podajemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. W polu (1) wpisujemy nazwę użytkownika po czym w polu (2) hasło następnie klikamy (3) "Zaloguj"

Klikamy kafelek "Żywo"

Następnie instalujemy wtyczkę klikając "Najpierw zainstaluj wtyczki!" po kliknięciu wyskocy nam kommunikat aby pobrać wtyczkę. Po pobraniu przechodzimy do instalacji.

Po zainstalowaniu wtyczki i odświeżeniu karty w przeglądarce klikamy na "Zezwalaj".

Po udanej instalacji wtyczki i zezwoleniu przeglądarce na uruchomienie powinniśmy uzyskać podgląd z kamer oraz mieć dostęp do ustawień rejestratora.

W zależności od rodzaju posiadanych kamer musimy skonfigurować nasz rejestrator ustawiając w nim odpowiedni dla nich tryb. W tym celu wchodzimy do Menu głównego i z grupy ustawienia wybieramy "KAMERA".

W nowo otwartym oknie wybieramy pozycje "typ kanału".

Dla kamer analogowych podpiętych do rejestratora kablem koncentrycznym wybieramy pozycje "CVI/AHD/CVBS". Dla kamer analogowych podpiętych za pomocą transformatora wideo skrętką wybieramy pozycję "Inne" Dla kamer IP wybieramy opcje "IP".

Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia mobilnego należy zainstalować odpowiednią aplikacje. W zależności od posiadanego urządzenia pobieramy odpowiednią wersje programu z platform mobilnych Google play lub App Store:

Android - gDMSS Plus

iOS – iDMSS Plus

Uruchamiamy aplikacje. W głównym oknie klikamy przycisk Menu.

Z rozwiniętej listy wybieramy "Menadżer urządzeń".

W celu dodania nowego urządzenia wciskamy symbol "+".

Aplikacja informuje nas abyśmy upewnili się że dodawane urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane i dostępne w sieci internet. Wciskamy "OK".

W kolejnym oknie wybieramy rodzaj dodawanego urządzenia. W naszym przykładzie jest to rejestrator podpięty kablem Ethernet do sieci internett w związku z czym wybieramy: Urządzenie Przewodowe.

W kolejnym kroku musimy dokonać wyboru w jaki sposób łączymy się z urządzeniem. W naszym przykładzie uzyskujemy połączenie z naszym rejestratorem poprzez chmurę wybieramy "P2P".

Program poprosi nas o wypełnienie danych naszego urządzenia w przypadku chmury mamy możliwość zeskanowania jej numeru z kodu QR lub wpisania recznie. W przypadku łączenia się poprzez adres IP lub ddns wprowadzamy adres ręcznie.

Dostęp do numeru chmury rejestratora uzyskujemy poprzez przejście z "Menu głównego" w "Ustawienia→ Sieć→ P2P".

Nazwa: dowolna wymyslona przez nas nazwa pod jaka chcemy aby urządzenie widniało w aplikacji.

SN: w przypadku połączenia poprzez chmure numer chmury.

Nazwa uzytk: nazwa uzytkownika ustawiona w naszym urządzeniu.

Hasło: hasło ustawione w naszym urządzeniu.

Wciskamy przycisk podgląd na żywo.

Aplikacja wyświetli podgląd z naszych kamer.

Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia mobilnego należy zainstalować odpowiednią aplikacje. W zależności od posiadanego urządzenia pobieramy odpowiednią wersje programu z platform mobilnych Google play lub App Store

Android - Imou

iOS – Imou

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji trzeba założyć konto klikając przycisk "Zarejestruj się"

W kolejnym oknie aplikacja poprosi nas o wybranie lokalizacji po wprowadzeniu klikamy przycisk "Następny"

Następnym krokiem będzie podanie adresu naszej poczty elektronicznej w polu "Wpisz adres e-mail". Przy wpisie "Ustaw hasło" należy wpisać hasło za pomocą którego będziemy się logować do naszego konta. Po uzupełnieniu wyżej wymienionych wpisów trzeba zaakceptować umowę klikając wyszarzony przycisk. Następnie klikając na "Kod weryfikacyjny"

Na podany w poprzednim kroku adres poczty elektronicznej zostanie wysłany kod weryfikacyjny który należy uzupełnić, po czym kliknąć przycisk "OK"

Po udanej rejestracji można zalogować się do swojego konta uzupełniając odpowiednio okienka po czym klkając "Logowanie".

Po zalogowaniu się do konta w głównym oknie klikamy ikonę "plusa" w prawym górnym rogu.

W tym kroku należy zeskanować skanerem kod QR, który jest dostępny na urządzeniu

Aplikacja informuje nas abyśmy upewnili się że dodawane urządzenie jest prawidłowo podłączone, klikamy"Następny".

Następnie należy wprowadzić hasło do sieci bezprzewodowej, po czym kliknąć przycisk "Następny".

W następnym oknie trzeba zaznaczyć opcję "The green light is flashing slowly" i kliknać "Następny"

Aplikacja poinformuję nas o tym że będzie słyszaly dźwięk kuku, kuku, aby przejśc do kolejnego kroku należy wcisnąć "Następny"

Następuje proces dodawania kamery do instniejącej sieci bezprzewodowej

Po chwili powinen pojawić się komunikat o bezpieczeństwie, w tym kroku należy utworzyć hasło do kamery następnie przycisnąć "Następny"

Aplikacja wyświetli informacje o dodawaniu urządzenia do chmury.

Po udanym dodaniu kamey pojawi się komunikat "Pomyślnie dodano!" tym razem należy przycisnąć przycisk "Zakończono".

Aplikacja wyświetli informacje o darmowym przetestowaniu usługi zapisu w chmurze przez okres 7 dni. Jeśli zgadzamy się na testowy okres próbny należy kliknąć "Aktywowano" jeżeli nie chcemy skożystać z usługi wybieramy "Później"

Wystarczy kliknąć przycisk "play".

Po czym po prawidłoym skonfigurowaniu urządzenia uzyskujemy dostęp do podglądu.

Login: admin
Hasło: pozostawiamy puste pole
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.9
Adres HTTP: http://192.168.1.9
Kanał 0 RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=0&ids=1
Strumień główny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=1
Strumień pomocniczy RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=2
Strumień mobilny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=3
Media Port: 34567
Port mobilny: 5801
Port HTTP: 80
Port RTSP: 554
Rozdzielczość: 1024x768

Rejestrator należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub kart sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "DeviceManager"

Po pobraniu pliku należy go rozpakować do wybranego przez nas folderu. Uruchamiamy aplikację z uprawnieniami administratora w tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie "DeviceManager" i wybieramy "Uruchom jako administrator".

W oknie programu klikamy przycisk "IP Search".

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie jest to: 192.168.1.9.

Oprogramowaniem za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do podglądu z naszych kamer oraz szeregu opcji konfiguracyjnych naszego rejestratora jest uCMS. Program uCms pobieramy z podanego odnośnika: uCMS. Uruchamiamy instalator klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy "Uruchom jako administrator".

Klikamy przycisk "Next".

Następnie przyciskamy "Next".

Po czym wciskamy "Next".

Na samym końcu klikamy przycisk "Finish".

Na pulpicie zostanie utworzony nowy skrót o nazwie "uCMS" aby bezproblemowo korzystać z programu konfigurujemy go aby za każdym razem uruchamiał się z uprawnieniami administratora. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym skrócie i wybieramy pozycje właściwości.

Przechodzimy do zakładki "Zgodność(1)" zaznaczamy pole "Uruchom ten program jako administrator(2)" i zatwierdzamy nasz wybór "OK(3)". Następnie uruchamiamy uCMS dwukrotnym kliknięciem.

Aplikacja spyta nas podanie loginu oraz hasła. Pole login domyślnie ustalone jest jako "admin" natomiast hasło pozostawiamy jako puste pole. Ustawienia te możemy później zmienić w konfiguracji programu. Klikamy przycisk "Zaloguj".

Program przejdzie do głównego okna w którym w celu dodania naszego urządzenia klikamy pozycje "Zarządzanie urządzeniem".

Aby wyszukać urządzenie klikamy przycisk "Szukaj".

Po chwili w liście urządzeń powinniśmy ujrzeć adres IP naszego rejestratora. Zaznaczamy go następnie klikamy na "Dodaj(2)".

Adres naszego rejestratora znajdzie się na "liście dodanych urządzeń(1)". Możemy przejść do podglądu obrazu z kamer klikając pozycję "Panel sterowania(2)".

Program powróci do wcześniejszego widoku- klikamy "Główny widok".

W nowo otwartym oknie z listy urządzeń znajdującą się po lewej stronie dwukrotnie klikamy adres IP naszego rejestratora.

W zależności od ilości obsługiwanych przez nasz rejestrator kanałów zostanie rozwinięta lista odpowiadająca ich liczbie. Chcąc uzyskać podgląd z naszej kamery klikamy dwukrotnie wybrany kanał.

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałęgo adresu IP połączenie z naszym rejestratorem realizowane jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie uCMS. W głownym oknie programu klikamy pozycje "Zarządzanie urządzeniem".

Aby dodać nasze urządzenie poprzez chmure w kolejnym oknie programu klikamy opcje "Dodaj ręcznie".

Dostęp bezpośredni:

Przed przystąpieniem do dodania urządzenia poprzez chmure musimy ustalić jej numer. Aby uzyskać dostęp do naszego numeru chmury musimy wejść w menu rejestratora. Dostęp do menu możemy uzyskać bezpośrednio z urządzenia podłączonego do monitora lub poprzez interfejs WWW za pomocą komputera. Po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w "Menu głowne" po czym kolejno: "Ustawienia(1)→Sieć(2)→P2P(3)". Nasz numer chmury opisany jest jako "ID Chmury(4)".

Dostęp poprzez interfejs WWW:

Wchodzimy w menu rejestratora podając jego numer IP w przeglądarce internetowej np. 192.168.9. Podajemy nasz login oraz hasło. Następnie z poziomu głównego podglądu klikamy zakładkę "Config".

W kolejnym oknie klikamy kolejno: "Setting → Network → Cloud". Nasz numer chmury opisany jest jako "ID Chmury".

W nowo otwartym oknie dialogowym wypełniamy wymagane pola. "(1)Nazwa urządzenia": Podajemy nazwę pod jaką chcemy aby nasz rejestrator widniał w programie. "(2)Tryb połączenia":Z rozwijanej listy wybieramy pozycje "Nr Chmury". "(3)(4)Użytkownik/Hasło": Podajemy login oraz hasło ustawione w naszym rejestratorze. "(6)Nr Chmury": Podajemy numer chmury naszego rejestratora.

Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy klikając "OK".

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych w liście dodanych urządzeń pokaże się nasz rejestrator pod ustaloną nazwą. Możemy przejść do podglądu obrazu z kamer klikając pozycję "Panel sterowania(2)".

Program powróci do wcześniejszego widoku- klikamy "Główny widok".

W nowo otwartym oknie z listy urządzeń znajdującą się po lewej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę naszego rejestratora. W zależności od ilości obsługiwanych przez nasz rejestrator kanałów zostanie rozwinięta lista odpowiadająca ich liczbie. Chcąc uzyskać podgląd z naszej kamery klikamy dwukrotnie wybrany kanał.

W celu dostępu do menu rejestratora używamy przeglądarki Internet Explorer. W pasku adresu przeglądarki podajemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. Podczas pierwszej próby dostępu do menu otrzymamy "komunikat(1)" wciskamy "OK". Następnie musimy wyrazić zgodę na uruchomienie dodatku "WebClient.ocx" wciskając przycisk "Zezwalaj(2)".

Po uruchomieniu dodatku w oknie przeglądarki ukaże się okno logowania do rejestratora w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło pozostawiamy puste) następnie klikamy przycisk "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora dzięki którymu będziemy mogli wykonać szereg czynności konfiguracyjnych.

Uruchamiamy przeglądarkę "Internet Exlorer" w pasek adresu wpisujemy "http://kenikp2p.eu" klikamy "Pobierz" wybieramy region "Europa". Po pobraniu wtyczki i zainstalowaniu należy uruchomić ponownie przeglądarkę i kliknąć "Zwzwalaj". Teraz można przystąpić do zalogowania się na konto kenikp2p.eu.

Jeśli nie mamy założonego konta w kenikp2p.eu klikamy "Zarejestruj".

Uzupełniamy pola "Nazwa użytkownika" podajemy nazwę użytkownika, "Hasło" wpisujemy hasło do konta, "Potwierdź" potwierdzamy nasze hasło, oraz "Email" podajemy nasz adres pocztowy. Następnie klikamy "Zarejestruj".

Po dokonaniu rejestracji możemy przystąpić do zalogowania się na nasze konto. Uzupełniając w polach "Login" nazwę urzytkownika podaną przy rejestracji oraz "Hasło". Poczym klikając "Zaloguj się".

Po zalogowaniu się do konta otrzymujemy widok klikamy "Dodaj urz.".

Następnie wyskoczą pola do uzupełnienia, "Id Chmury" w którym podajemy Id chmury "Nazwa" podajemy dowolną nazwę która będzię się wyświetlać. W polach "Nazwa użytkownika" i "Hasło" podajemy nazwę użytkownika oraz hasło do rejestratora bądź kamery. Następnie klikamy "Dodaj urz.".

Po dodaniu urządzenia wyskoczy nam informacja o tym że zostało prawidłowo dodane do konta klikamy "Ok" Następnie "Moje urządzenia".

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania oraz usługa chmury w rejestratorze jest uruchumiona a statut jest Online. Po kliknięciu na nazwę urządzenia powinniśmy uzyskac dostęp do podglądu i ustawień.

W celu odtworzenia nagrań z naszego rejestratora należy przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer zalogować sie do jego menu. W menu urządzenia klikamy zakładke "Playback".

Po kliknięciu "Playback" rejestrator uruchomi wbudowany odtwarzacz nagrań. Aby odtworzyć nagranie w "oknie(1)" wybieramy kanał z którego chcemy obejrzeć materiał a następnie z "okna(2)" date nagrania. Uruchamiamy odtwarzanie wciskając przycisk "Play(3)".

Używając grupy "przycisków(1)" możemy zwiększyć skale podglądu nagrań od 30 min do 24 godzin co znacznąco ułatwi nam wyszukanie żądanego fragmentu nagrania.

Rejestrator umozliwia nam pobranie nagranego materiału poprzez interfejs WW bezpośrednio na dysk komputera z którego się łączymy. W celu pobrania nagrań z naszego rejestratora należy przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer zalogować sie do jego menu. W menu urządzenia klikamy zakładke "Playback".

Po kliknięciu "Playback" rejestrator uruchomi wbudowany odtwarzacz nagrań. Klikamy przycisk "Switch".

Rejestrator przełączy "okno(1)" w którym wybieramy przycisk "More"(2).

W nowo otwartym oknie ustalamy interesujący nas zakres dat z których chcemy pobrać "nagrania(1)" "kanał(2)". Aby plik był bezproblemowo otwierany na komputerze zaznaczamy opcje format pliku "AVI(3)". Na sam koniec klikamy przycisk "Search(4)".

Lista w oknie zostanie wypełniona dostępnymi do pobrania plikami z wybranego przez nas zakresu czasowego. Zaznaczamy interesujące nas "pozycje(1)" a następnie klikamy przycisk "Download(2)". Program rozpocznie proces pobierania wybranych plików informując nas o jego postępie paskiem postępu u dołu okna.

O ukończonym procesie pobierania zostaniemy poinformowani komunikatem "Download Completed!" wciskamy przycisk "OK".

Domyślną lokalizacją dla pobranych nagrań jest: C:\Users\hp\AppData\LocalLow\vWebClient\. W celu zmiany lokalizacji pobieranych plików w głownym menu rejestratora klikamy przycisk "Record Patch".

W nowo otwartym oknie ustalamy wybraną przez nas ścieżke zapisu dla pobieranych nagrań.

Rejestrator posiada funkcje informowania nas o zaistniałym w systemie alarmie na wskazany przez nas adres e-mail. Przeprowadzimy przykładową konfiguracje konta mailowego na przykładzie operatora poczty O2. W zależności od używanego przez nas operatora poczty konfiguracja może nieznacznie się różnić w zakresie podawanych numerów portów oraz adresów serwera poczty. W celu uzyskania szczegółowych informacji potrzebnych do konfiguracji prosimy o ich sprawdzenie na stronie internetowej wybranego przez nas operatora poczty.

Konfiguracja z poziomu bezpośredniego dostępu do rejestratora:

W celu konfiguracji konta pocztowego po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w "Menu głowne" po czym kolejno: "Ustawienia → Sieć → zakładka Email".

W nowo otwartej zakładce wpisujemy wszystkie potrzebne dane. Pole hasło wymaga od nas podania hasła do naszej skrzynki pocztowej. Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk "Test(1)".

Rejestrator dokona próby wysłania wiadomości testowej jeśli zostanie zakończona ona powodzeniem wyświetli komunikat o jej pomyślnym dostarczeniu natomiast na wskazanym przez nas adresie email znajdziemy wiadomość. Klikamy przycisk "Ok".

Po udanej konfiguracji powinniśmy dostać powiadomienie na poczcie.

Po wciśnięciu "Ok" komunikat o wysłanej wiadomości zniknie. Zapisujemy wprowadzoną konfiguracje skrzynki pocztowej przyciskiem "Zapisz".

Konfiguracja poprzez interfejs WWW:

W celu kofiguracji konta email wchodzimy w menu rejestratora podając jego numer IP w przeglądarce internetowej np. 192.168.1.9 Podajemy nasz login oraz hasło. Następnie z poziomu głównego podglądu klikamy zakładkę "Config"

W kolejnym oknie klikamy kolejno: "Setting → Network → Email". W nowo otwartej zakładce wpisujemy wszystkie potrzebne dane. Pole hasło wymaga od nas podania hasła do naszej skrzynki pocztowej. Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk "MailTest".

Rejestrator dokona próby wysłania wiadomości testowej jeśli zostanie zakończona ona powodzeniem wyświetli komunikat o jej pomyślnym dostarczeniu natomiast na wskazanym przez nas adresie email znajdziemy wiadomość. Klikamy przycisk "Ok".

Po udanej konfiguracji powinniśmy dostać powiadomienie na poczcie.

Po wciśnięciu "Ok" komunikat o wysłanej wiadomości zniknie. Zapisujemy wprowadzoną konfiguracje skrzynki pocztowej przyciskiem "Save".

Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia mobilnego należy zainstalować odpowiednią aplikacje. W zależności od posiadanego urządzenia pobieramy odpowiednią wersje programu "uCloud Cam" z platform mobilnych Google Play, App store. Istnieje również możliwość pobrania programu za pomocą QR kodu:

Android

iPhone

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji poprosi nas ona o zarejestrowanie konta. W celu rejestracji klikamz pryzcisk "Rejestruj".

Przy wpisie "Login" wymyślamy jakąś nazwę za pomocą ktrej będziemy się logować do aplikacji, następnie przy wpisei "Hasło" podajemy hasło ktrego będziemy używać. Przy wpisie e-mail podajemy adres poczty elektronicznej.

Po udanej rejestracji przechodzimy do logowania w polu "Login" podajemy login który podawaliśmy przy rejestracji następnie przy wpisie "Hasło" wpisujemy hasło które podawaliśmy w poprzednim etapie.

Jeśli jesteśmy połączeni po przez internet mobilny na telefonie wyskoczy nam następujący komunikat klikamy "OK".

Następnie naciskamy trzy belki w prawym górnym rogu aplikacji.

Wyskoczy nam "Menu", w którym wybieramy "Urządzenia".

Na kolejnym ekranie klikamy symbol "+" odpowiedzialny za dodawanie urządzeń.

Z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Dodaj ręcznie".

W kolejnym etapie konfiguracji przy wpisie "Nazwa" podajemy dowoną nazwę urządzenia jaka będzie nam się wyświetlać w aplikacji, przy wpisie"ID Chmury" wpisujemy ID Chmury lub klikamy ikonkę kodu qr i skanujemy kod dostępny z menu rejestratora bądź panelu web. Następnie przy polu "Login" podajemy login którym logujemy się do rejestratora, przy wpisie "Hasło" podajemy hasło do rejestratora, po czym klimamy ikonkę dyskietki w prawym górnym rogu w celu zatwierdzenia ustawień.

Po prawidłowym wpisaniu danych wyskoczy nam przycisk "Widok na żywo" który klikamy.

Po kliknięciu przycisku i prawidłowej konfiguracji powinniśmy uzyskać dostęp do podglądu rejestratora.

W celu uruchomienia powiadomień klikamy trzy belki w prawym górnym rogu aplikacji.

Z menu wybieramy "Alarm".

Następnie klikamy zębatkę w prawym dolnym rogu.

Teraz z listy wybieramy nasze urządzenie.

Wybieramy kamerę, z której mają przychodzić powiadomienia.

Przełączamy przełącznik przy wpisie "Push" oraz wybieramy akcje, po której mają przychodzić powiadomienia w tym wypadku "Detekcja Ruchu"

W prawym górnym rogu klikamy na ikonkę dyskietki w celu zapisania naszych ustawień.

Przechodzimy do menu aplikacji następnie wybieramy "Ustawienia"

Klikamy "Alarm Notification".

Przełączamy przełączniki w prawą stronę przy wpisach "Wibracje" i "Dźwięki".

Login: admin
Hasło: 12345
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.88
Adres HTTP: http://192.168.1.88
Strumień RTSP: rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/10
Port TCP: 5000
Port HTTP: 80
Port RTSP: 554
Port Mobilny: 6000
Rozdzielczość: 1280x1024

W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "Search Tool". Po pobraniu pliku klikamy na niego dwukrotnie w celu zainstalowania. Instalacja przebiega automatycznie bez żadnych okien dialogowych po zakończonym procesie powinniśmy ujrzeć komunikat o jej pomyślnym ukończeniu oraz nowy skrót na pulpicie o nazwie "Search Tool"

Uruchamiamy program następnie w jego oknie klikamy przycisk "Refresh"

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie jest to: 192.168.1.88.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "Użytkownik:" "admin" "Hasło:" "admin123". Ustalone hasło potwierdzamy "Potwierdź hasło:" i klikamy przycisk "Dodaj".

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" ukaże nam się główne okno programu VMS.

W celu dodania naszego rejestratora klikamy ikonę "Dodawanie sprzętu".

Wybieramy opcje "Skanuj w poszukiwaniu sprzętu".

W kolejnym oknie pozostawiamy domyślnie zaznaczone pole "Skanuj sieć lokalną"" i klikamy przycisk "dalej".

Program zapyta nas o listę protokołów jakie ma przeszukać- pozostawiamy domyślne ustawienie "Wszystkie" i klikamy "Dalej".

Po chwili wyszukiwania program powinien wyświetlić listę odnalezionych urządzeń.

W aktywnych polach podajemy login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "Użytkownik:" admin "Hasło:" 12345 i klikamy przycisk "OK" a następnie "Dalej".

Jeśli proces dodawania sprzętu przebiegł pomyślnie program wyświetli podsumowanie z informacją o dodanym sprzęcie.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika.

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałego adresu IP. Połączenie z naszym rejestratorem realizowane jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie VMS. W głównym oknie programu klikamy "Dodawanie sprzętu"

W nowym oknie klikamy "Ręcznie wskaż urządzenia".

W kolejnym oknie w kolumnie "Rodzaj" wybieramy pozycje "P2P NVR/XVR". W polu "Numer seryjny" podajemy numer chmury naszego rejestratora natomiast w polach "Użytkownik" oraz "Hasło" odpowiednio login i hasło do rejestratora.

Aby uzyskać dostęp do naszego numeru chmury musimy wejść w menu rejestratora. Dostęp do menu możemy uzyskać bezpośrednio z urządzenia podłączonego do monitora lub poprzez interfejs WWW za pomocą komputera.

Dostęp poprzez interfejs WWW:

Po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w ”Menu głowne” po czym kolejno: „Opcje” → „System” → „Ust. Sieciowe”→ „P2P”. Nasz numer chmury znajduje sie pod pierwszym kodem QR.

Dostęp bezpośredni:

Aby uzyskać dostęp do kodu w menu rejestratora wchodzimy w "Konfiguracja"

Następnie "Sieć" -> "P2P".

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk "Dalej" Rejestrator dokona próby połączenia z rejestratorem poprzez chmure. Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie pole "Status" zmieni kolor na zielone oraz zostanie wyświetlony napis "Połączono". Ponownie klikamy przycisk "Dalej".

Program wyświetli komunikat o pomyślnym dodaniu urządzenia. Klikamy "OK".

W celu uzyskania podglądu z naszych kamer wciskamy przycisk "Urządzenia". Z lewej strony okna na liście urządzeń znajdziemy numer dodanego urządzenia po dwukrotnym kliknięciu w wybrany numer kamery uzyskamy dostęp do obrazu.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "User:" "admin" "Password:" "admin123". Ustalone hasło potwierdzamy "Reapeat password" i klikamy przycisk "Add".

Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy "Device".

Zaznaczamy ramkę po czym naciskamy na przycisk "Add to".

W aktywnych polach podajemy login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "User:" "admin"
"Password:" "12345" i klikamy przycisk "Next step".

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania pojawi nam się wpis "Connect ok" klikamy "Add".

Zamknie nam się okno po czym Klikamy przycisk "Home".

Następnie klikamy "Live".

Klikamy na jedeno z dostępnych pól po czym dwa razy na interesujący nas kanał, i powinniśmy uzyskać podgląd z kamer.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "User:" "admin" "Password:" "admin123". Ustalone hasło potwierdzamy "Reapeat password" i klikamy przycisk "Add".

Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy "Device".

Następnie wyświetli się menadżer urządzeń wciskamy przełącznik "Add".

W aktywnych polach podajemy numer seryjny, login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "User:" "admin"
"Password:" "12345" "Series Num: "XXXXXXXXXXXXX". Klikamy przycisk przy wpisie "Protocol" rozwijamy listę dostępnych opcji spośród których, wybieramy "P2P NVR/XVR" oraz przy "Channel Num" podajemy liczbę kanałów które posiada rejestrator. Zatwierdzamy konfiguracje klikając na "Next step".

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania pojawi nam się wpis "Connect ok" klikamy "Add".

Zamknie nam się okno po czym Klikamy przycisk "Home".

Następnie klikamy "Live".

Klikamy na jedeno z dostępnych pól po czym dwa razy na interesujący nas kanał, i powinniśmy uzyskać podgląd z kamer.

Aby uzyskać podgląd nagranych nagrań na rejestratorze uruchamiamy aplikacje VMS-lite z menu głównego wybieramy "Odtwarzanie lokalne".

Po wybraniu oprogramowanie otworzy nam "Widok" klikamy na "date".

Z kalendarza wybieramy interesujący nas okres z którego ma być odtworzone nagranie oraz klikamy "play". W celu skopiowania nagrań na dysk klikamy czwartą ikonę w prawym górnym rogu licząc od lewej strony.

Aby zmienić język na polski należy przejść do zakładki "home" i kliknąć na "Settings".

Następnie w ustawieniach przy, wpisie "Language" Option klikając na "U.S English(United States) z dostępnej listy wybieramy "polski(Polska)".

Po wybraniu języka klikamy "Save".

Po ponownym uruchomieniu programu program wyświetli się w języku polskim.

W celu odtworzenia nagrań z naszego rejestratora wchodzimy w jego menu a następnie pozycję „Playback”.

W menu „Playback” wybieramy kanał(1) z którego chcemy odtworzyć nagranie. Wskazujemy date (2) z której chcemy wyszukać materiał a następnie klikamy przycisk play.

W celu zapisu nagrań z naszego rejestratora wchodzimy w jego menu i opcję „Playback”.

W menu „Playback” wybieramy kanał (1) z którego chcemy zapisać nagranie. Wskazujemy datę (2) z której chcemy wyszukać materiał a następnie klikamy przycisk wyszukiwania(3) a na koniec przycisk zapisu(4).

Po wciśnięciu przycisku zapisu uzyskamy dostęp listy dostępnych do zapisania plików(1) wybieramy interesujący nas plik a następnie klikamy „Pobieranie”.

Kiedy pobieranie pliku zostanie ukończone zostanie on zapisany na naszym dysku w domyślnej lokalizacji zapisu tj. C:\XVR\.

Jeśli podczas pobierania pasek postępu pobierania stoi na 0% prosimy o sprawdzenie ustawień Internet Explorer’a. Opcja „Włącz tryb chroniony” musi być odznaczona.

Adres rejestratora musi być dodany do listy zaufanych witryn.

Jeśli po podpięciu rejestratora do monitora/telewizora nie widzimy żadnego obrazu powodem może być zbyt wysoka rozdzielczość która nie jest obsługiwana przez nasz monitor/telewizor. W celu rozwiązania problemu musimy połączyć się z rejestratorem poprzez sieć LAN i zmienić rozdzielczość rejestratora na niższą. W tym celu łączymy się z rejestratorem wpisując jego adres w naszej przeglądarce internetowej. (W naszym przykładzie adres rejestratora to "192.168.100.10") podajemy login oraz hasło domyślnie Login: "admin" Hasło: "12345". Następnie wciskamy przycisk "Zaloguj".

Ukaże nam się główne okno konfiguracji rejestratora w którym klikamy kolejno: „Opcje”→ „System”→”General”. Z listy widocznych opcji odnajdujemy pozycje "Rozdzielczość" a następnie klikając symbol strzałki wybieramy żądaną rozdzielczość np. 1024x768 i klikamy przycisk „Zapisz”.

Rejestrator spyta nas o potwierdzenie operacji potwierdzamy przyciskiem „Ok” następnie czekamy na ponowne uruchomienie urządzenia. Po restarcie rejestratora na naszym monitorze/telewizorze powinien ukazać się obraz.

Jeśli w miejscu podłączenia rejestratora posiadamy łącze internetowe ze zmiennym adresem IP nie będziemy w stanie połączyć się z naszym rejestratorem poprzez sieć internet. Rozwiązaniem takiego problemu jest skorzystanie z usługi sieciowej, automatycznego śledzenia adresu IP naszego urządzenia DDNS. Do tego celu możemy użyć serwisu www.noip.com który oferuje założenie darmowego konta. Zasada działania usługi jest prosta, a polega na tym, że router po restarcie lub po aktualizacji (zmianie) adresu IP nawiąże połączenie z serwisem DDNS i poda swój aktualny adres IP. Użytkownik posługując się nazwą utworzonej przez siebie domeny będzie kierowany na aktualny adres IP routera.

Zakładanie konta w serwisie www.noip.com:

Używając naszej przeglądarki internetowej wchodzimy na stronę www.noip.com gdzie klikamy przycisk "Sign Up"

Na następnej stronie wpisujemy nasze dane w postaci adresu "email(1)" oraz "hasła(2)" za pomocą którego będziemy mogli się logować do serwisu noip. Podajemy również wymyśloną przez nas nazwę "hosta(3)" jaki będzie wykorzystywany do połączenia z rejestratorem cyfrowym następnie klikamy przycisk "Create My Free Account"

Po niedługim czasie na podany przez nas adres email powinniśmy otrzymać wiadomość z linkiem aktywacyjnym nowo założone konto serwisu noip.com. Klikamy "Confirm Account" dzięki czemu nasze konto staje się aktywne.

Posiadając już odpowiednio skonfigurowane oraz aktywne konto w serwisie noip.com możemy przystąpić do wprowadzenia jego danych do rejestratora. W tym celu logujemy się do menu naszego rejestratora klikamy kolejno "Configuration" → "System" → "Network" → "DDNS". Następnie w polu "DDNS Type" wybieramy nazwę naszego usługodawcy tj. "NO-IP". W polu "Domain" wpisujemy wymyśloną przez nas wcześniej nazwę hosta. W polu "User Name" podajemy ten sam adres email którego użyliśmy podczas rejestracji na stronie noip.com. W polu "Password" podajemy ustalone przez nas wcześniej hasło służące do logowania na stronie noip.com. Pamiętamy również o zaznaczeniu pola "DDNS Enable" po czym klikamy przycisk "Save". Od tej chwili rejestrator będzie łączył się z serwisem noip.com i podawał aktualnie przydzielony adres ip. W celu połączenia się zrejestratorem zamiast adresu ip używamy od tej chwili wymyślonej przez nas nazwy hosta w naszym przykładzie jest to eltroxddns.hopto.org.

Przejdź do Opcje > System > Ust. Sieciowe > E-mail i włącz opcję Włącz powiadomienia przez E-mail

Uzupełnij pola które się pojawiły, wymaganymi danymi, które należy uzyskać od dostawcy skrzynki pocztowej (najczęściej, są one widoczne w ustawieniach skrzynki)

Przykłady konfiguracji SMTP
Wprowadzone dane są przykładowe, należy zastąpić je swoimi danymi z poczty.
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych gmail.com
Upewnij się, iż opcja dostępu mniej bezpiecznych aplikacji w twoim koncie Google jest włączona
Wyłączona natomiast musi być weryfikacja dwuetapowa
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych interia.pl
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych onet.pl
Upewnij się czy w ustawieniach poczty w Dane konfiguracyjne na onet.pl jest włączone SMTP
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych wp.pl
Upewnij się czy w ustawieniach poczty w Opcje > Ogólne na onet.pl jest włączone SMTP
Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych o2.pl
aby korzystać z konta w Poczcie o2 za pomocą programu pocztowego (np. Outlook, Thunderbird), należy aktywować protokół IMAP lub POP. Dostęp możesz aktywować wchodząc w Opcje -> Ogólne -> Programy pocztowe. Po aktywacji wybranego protokołu, dostęp SMTP zostanie włączony automatycznie.

Uruchamiamy aplikacje na urządzeniu. Następnie w aplikacji mobilnej wciskamy "Menu".

Po czym klikamy na "Ikone kamery".

Później klikając na "Proszę najpierw się zalogować".

Klikamy na "Rejestracja".

Uzupełniamy odpowiednio pola przy adresie e-mail podajemy nasz adres pocztowy następnie wpisujemy hasło potwierdzamy wpisane hasło i przepisujemy kod weryfikacyjny z białej ramki w tym przypadku jest to "5081".

Po udanej rejestracji logujemy się do utworzonego konta wpisując podany w poprzednim kroku adres e-mail oraz hasło.

Po zalogowaniu znów klikamz pryzcisk "Menu".

Następnie z dostępnej listy opcji wybieramy "Urządzenie".

W następnym okienku klikamy "Dodaj urządzenie".

Z dostępnej listy wybieramy Numer seryjny do dodania.

Skanujemy nasz kod QR dostępny na spodzie urządzenia.

Pod spodem na naklejce mamy wpis Captcha jest to kod weryfikacyjny.

Uzupełniamy pozostałe wpisy podając nazwę urzytkownika oraz hasło utworzone na rejestratorze. W polu przosze wprowadzić kod weryfikacyjny wprowadzamy kod "Captcha".

Klikamy na "Nazwa urządzenia".

Następnie wybieramy "Wprowadź nazwę urządzenia" i wpisujey dowolną nazwę.

Klikamy przycisk Zakończono.

Po czym klikamy Podgląd.

Po udanej konfiguracji powinien ukazać nam się obraz z kamer

W Sklepie Play (Android) lub App Store (iPhone) wpisz w wyszukiwarce "bitvision" lub zeskanuj następujące kody QR:

Android

iOS

Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować konto w aplikacji

Kliknij "Avatar" w lewym gornym rogu następnie【Zarządzanie urządzeniem 】

Kliknij 【+】【Dodaj urządzenie】【Dodaj SN】Zeskanuj kod QR z urządzenia dostępny na etykiecie.

Wpisz nazwę użytkownika i hasło do urządzenia oraz kod Captcha (dostępny na etykiecie urządzenia) następnie kliknij【Zatwierdź】

Kliknij 【Ustaw nazwę urządzenia】Wprowadź dowolną nazwę potem 【Zatwierdź】Po czym 【Wybierz grupę】 My devices i kliknij【Zatwierdź】 następnie【Zakończ】

Kliknij 【Podgląd na żywo】 , następnie ikonę kamery z plusem, aby przejść do【Zarządzanie urządzeniem】

Wybierz kanał do podglądu po czym kliknij【Zatwierdź】.

Rozpocznie się odtwarzanie wideo w czasie rzeczywistym.

Login: admin
Hasło: 12345
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.0.64
Adres HTTP: http://192.168.0.64
Strumień główny RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień główny RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Port DVR Server: 8000
Port HTTP: 80
Port HTTPS: 443
Port RTSP: 554

Urządzenie należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub karty sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "LAN-SADP" dostępnej pod adresem: SADPTool_V3.0.0.10 po pobraniu pliku instalujemy program. Po uruchomieniu aplikacji powinna ona automatycznie wyszukać nasze urządzenie w sieci.

Jeśli chcemy edytować ustawienia wybieramy nasze urządzenie z listy w prawym oknie dokonujemy edycji ustawień

Uwaga: po wyeksportowaniu pliku nie możemy wyłączać ani resetować kamery/rejestratora. Jeżeli tak się stanie to uzyskany w następnych krokach plik resetujący będzie nieprzydatny, a całą procedurę trzeba będzie powtórzyć.

Pierwszym krokiem jest pobranie oraz instalacja programu SADP. Po instalacji programu i uruchomieniu pokaże nam się okno:

Aby program wyszukał podłączone urządzenia komputer musi być podłączony do tej samej sieci, w której znajdują się nasze kamery lub rejestratory. Jeśli po chwili urządzenia nie pojawią się na liście to możemy kliknąć "Refresh". Pamiętajmy też, że jeżeli kamera dopiero co została podłączona to chwilę zajmuje jej uruchomienie. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia komputera do tej samej sieci (lub kamery do tego samego switcha/routera co komputer) możemy podłączyć kamerę bezpośrednio do karty sieciowej komputera. W tym przypadku warto pamiętać, że komputer nie zasili naszej kamery (brak PoE), a więc potrzebny będzie oddzielny zasilacz (o ile kamera pozwala na podłączenie innego typu zasilania). IP naszego komputera powinno być stałe.

Krok trzeci - należy zaznaczyć urządzenie, którego hasło chcemy zresetować, a następnie użyć przycisku "Forgot Password" (prawy dolny róg, pod przyciskiem "Modify") - wyświetlone zostanie okno resetu hasła

Należy nacisnąć przycisk "Export", a następnie wybrać miejsce, w których chcemy zapisać plik. Jeżeli nasza przeglądarka nie pyta za każdym razem gdzie zapisać plik to (w przypadku systemów Windows Vista, 7 i nowszych) najprawdopodobniej będzie on zapisany w lokalizacji: Dysk C:\ -> Użytkownicy -> Nasza nazwa użytkownika -> Pobrane.

Po poprawnym zapisaniu pliku na dysku zobaczymy komunikat "Exported." - jest to potwierdzenie poprawnego zapisania pliku

Adres e-mail na który należy przesłać zapytanie o reset pomoc@eltrox.pl. Do wiadomości zwrotnej, którą otrzymamy od pomocy technicznej, załączony zostanie plik .xml. Plik zapisać należy na dysku, w znanej sobie lokalizacji (np. na pulpicie).

W programie SADP wskazujemy ścieżkę do pliku lub w łatwiejszy sposób - klikając na ikonę eksploratora wyszukujemy plik

Następnie należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Program wskaże nam również poziom bezpieczeństwa naszego hasła

Poziom 0 - brak koloru - hasło nieakceptowalne

Poziom 1 - kolor czerwony - słabe hasło - akceptowalne

Poziom 2 - kolor żółty - średnie hasło - akceptowalne

Poziom 3 - kolor zielony - silne hasło - akceptowalne

Klikamy "Confirm".

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie to pokaże nam się kolejna, krótka informacja

Aby uzyskać dostęp do menu rejestratora możemy użyć przeglądarki. W pasku adresu wpisujemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. Po uruchomieniu w oknie ukaże się okno logowania do rejestratora w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło 12345) następnie klikamy przycisk "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora, klikamy "Kliknij tutaj aby pobrać i zainstalować wtyczkę. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie przeglądarkę". Intalujemy wtyczkę następnie uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po zainstalowaniu wtyczki i ponownym uruchomieniu przeglądarki aktywujemy nasz dodatek klikając "Aktywuj Web Components".

Klikamy "pozwól i zapamiętaj" i uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po poprawnym zainstalowaniu dodadku i aktywowaniu wtyczki klikając dwukronie na kamerę z listy powinniśmy uzyskać obraz z kamery.

Login: admin
Hasło: pozostawiamy puste pole
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.9
Adres HTTP: http://192.168.1.9
Kanał 0 RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=0&ids=1
Strumień główny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=1
Strumień pomocniczy RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=2
Strumień mobilny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=3
Media Port: 34567
Port mobilny: 5801
Port HTTP: 80
Port RTSP: 554
Rozdzielczość: 1024x768

Rejestrator należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub kart sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "DeviceManager"

Po pobraniu pliku należy go rozpakować do wybranego przez nas folderu. Uruchamiamy aplikację z uprawnieniami administratora w tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie "DeviceManager" i wybieramy "Uruchom jako administrator".

W oknie programu klikamy przycisk "IP Search".

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie jest to: 192.168.1.9.

Oprogramowaniem za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do podglądu z naszych kamer oraz szeregu opcji konfiguracyjnych naszego rejestratora jest uCMS. Program uCms pobieramy z podanego odnośnika: uCMS. Uruchamiamy instalator klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy "Uruchom jako administrator".

Klikamy przycisk "Next".

Następnie przyciskamy "Next".

Po czym wciskamy "Next".

Na samym końcu klikamy przycisk "Finish".

Na pulpicie zostanie utworzony nowy skrót o nazwie "uCMS" aby bezproblemowo korzystać z programu konfigurujemy go aby za każdym razem uruchamiał się z uprawnieniami administratora. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym skrócie i wybieramy pozycje właściwości.

Przechodzimy do zakładki "Zgodność(1)" zaznaczamy pole "Uruchom ten program jako administrator(2)" i zatwierdzamy nasz wybór "OK(3)". Następnie uruchamiamy uCMS dwukrotnym kliknięciem.

Aplikacja spyta nas podanie loginu oraz hasła. Pole login domyślnie ustalone jest jako "admin" natomiast hasło pozostawiamy jako puste pole. Ustawienia te możemy później zmienić w konfiguracji programu. Klikamy przycisk "Zaloguj".

Program przejdzie do głównego okna w którym w celu dodania naszego urządzenia klikamy pozycje "Zarządzanie urządzeniem".

Aby wyszukać urządzenie klikamy przycisk "Szukaj".

Po chwili w liście urządzeń powinniśmy ujrzeć adres IP naszego rejestratora. Zaznaczamy go następnie klikamy na "Dodaj(2)".

Adres naszego rejestratora znajdzie się na "liście dodanych urządzeń(1)". Możemy przejść do podglądu obrazu z kamer klikając pozycję "Panel sterowania(2)".

Program powróci do wcześniejszego widoku- klikamy "Główny widok".

W nowo otwartym oknie z listy urządzeń znajdującą się po lewej stronie dwukrotnie klikamy adres IP naszego rejestratora.

W zależności od ilości obsługiwanych przez nasz rejestrator kanałów zostanie rozwinięta lista odpowiadająca ich liczbie. Chcąc uzyskać podgląd z naszej kamery klikamy dwukrotnie wybrany kanał.

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałęgo adresu IP połączenie z naszym rejestratorem realizowane jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie uCMS. W głownym oknie programu klikamy pozycje "Zarządzanie urządzeniem".

Aby dodać nasze urządzenie poprzez chmure w kolejnym oknie programu klikamy opcje "Dodaj ręcznie".

Dostęp bezpośredni:

Przed przystąpieniem do dodania urządzenia poprzez chmure musimy ustalić jej numer. Aby uzyskać dostęp do naszego numeru chmury musimy wejść w menu rejestratora. Dostęp do menu możemy uzyskać bezpośrednio z urządzenia podłączonego do monitora lub poprzez interfejs WWW za pomocą komputera. Po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w "Menu głowne" po czym kolejno: "Ustawienia(1)→Sieć(2)→P2P(3)". Nasz numer chmury opisany jest jako "ID Chmury(4)".

Dostęp poprzez interfejs WWW:

Wchodzimy w menu rejestratora podając jego numer IP w przeglądarce internetowej np. 192.168.9. Podajemy nasz login oraz hasło. Następnie z poziomu głównego podglądu klikamy zakładkę "Config".

W kolejnym oknie klikamy kolejno: "Setting → Network → Cloud". Nasz numer chmury opisany jest jako "ID Chmury".

W nowo otwartym oknie dialogowym wypełniamy wymagane pola. "(1)Nazwa urządzenia": Podajemy nazwę pod jaką chcemy aby nasz rejestrator widniał w programie. "(2)Tryb połączenia":Z rozwijanej listy wybieramy pozycje "Nr Chmury". "(3)(4)Użytkownik/Hasło": Podajemy login oraz hasło ustawione w naszym rejestratorze. "(6)Nr Chmury": Podajemy numer chmury naszego rejestratora.

Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy klikając "OK".

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych w liście dodanych urządzeń pokaże się nasz rejestrator pod ustaloną nazwą. Możemy przejść do podglądu obrazu z kamer klikając pozycję "Panel sterowania(2)".

Program powróci do wcześniejszego widoku- klikamy "Główny widok".

W nowo otwartym oknie z listy urządzeń znajdującą się po lewej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę naszego rejestratora. W zależności od ilości obsługiwanych przez nasz rejestrator kanałów zostanie rozwinięta lista odpowiadająca ich liczbie. Chcąc uzyskać podgląd z naszej kamery klikamy dwukrotnie wybrany kanał.

W celu dostępu do menu rejestratora używamy przeglądarki Internet Explorer. W pasku adresu przeglądarki podajemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. Podczas pierwszej próby dostępu do menu otrzymamy "komunikat(1)" wciskamy "OK". Następnie musimy wyrazić zgodę na uruchomienie dodatku "WebClient.ocx" wciskając przycisk "Zezwalaj(2)".

Po uruchomieniu dodatku w oknie przeglądarki ukaże się okno logowania do rejestratora w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło pozostawiamy puste) następnie klikamy przycisk "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora dzięki którymu będziemy mogli wykonać szereg czynności konfiguracyjnych.

Uruchamiamy przeglądarkę "Internet Exlorer" w pasek adresu wpisujemy "http://kenikp2p.eu" klikamy "Pobierz" wybieramy region "Europa". Po pobraniu wtyczki i zainstalowaniu należy uruchomić ponownie przeglądarkę i kliknąć "Zwzwalaj". Teraz można przystąpić do zalogowania się na konto kenikp2p.eu.

Jeśli nie mamy założonego konta w kenikp2p.eu klikamy "Zarejestruj".

Uzupełniamy pola "Nazwa użytkownika" podajemy nazwę użytkownika, "Hasło" wpisujemy hasło do konta, "Potwierdź" potwierdzamy nasze hasło, oraz "Email" podajemy nasz adres pocztowy. Następnie klikamy "Zarejestruj".

Po dokonaniu rejestracji możemy przystąpić do zalogowania się na nasze konto. Uzupełniając w polach "Login" nazwę urzytkownika podaną przy rejestracji oraz "Hasło". Poczym klikając "Zaloguj się".

Po zalogowaniu się do konta otrzymujemy widok klikamy "Dodaj urz.".

Następnie wyskoczą pola do uzupełnienia, "Id Chmury" w którym podajemy Id chmury "Nazwa" podajemy dowolną nazwę która będzię się wyświetlać. W polach "Nazwa użytkownika" i "Hasło" podajemy nazwę użytkownika oraz hasło do rejestratora bądź kamery. Następnie klikamy "Dodaj urz.".

Po dodaniu urządzenia wyskoczy nam informacja o tym że zostało prawidłowo dodane do konta klikamy "Ok" Następnie "Moje urządzenia".

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania oraz usługa chmury w rejestratorze jest uruchumiona a statut jest Online. Po kliknięciu na nazwę urządzenia powinniśmy uzyskac dostęp do podglądu i ustawień.

W celu odtworzenia nagrań z naszego rejestratora należy przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer zalogować sie do jego menu. W menu urządzenia klikamy zakładke "Playback".

Po kliknięciu "Playback" rejestrator uruchomi wbudowany odtwarzacz nagrań. Aby odtworzyć nagranie w "oknie(1)" wybieramy kanał z którego chcemy obejrzeć materiał a następnie z "okna(2)" date nagrania. Uruchamiamy odtwarzanie wciskając przycisk "Play(3)".

Używając grupy "przycisków(1)" możemy zwiększyć skale podglądu nagrań od 30 min do 24 godzin co znacznąco ułatwi nam wyszukanie żądanego fragmentu nagrania.

Rejestrator umozliwia nam pobranie nagranego materiału poprzez interfejs WW bezpośrednio na dysk komputera z którego się łączymy. W celu pobrania nagrań z naszego rejestratora należy przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer zalogować sie do jego menu. W menu urządzenia klikamy zakładke "Playback".

Po kliknięciu "Playback" rejestrator uruchomi wbudowany odtwarzacz nagrań. Klikamy przycisk "Switch".

Rejestrator przełączy "okno(1)" w którym wybieramy przycisk "More"(2).

W nowo otwartym oknie ustalamy interesujący nas zakres dat z których chcemy pobrać "nagrania(1)" "kanał(2)". Aby plik był bezproblemowo otwierany na komputerze zaznaczamy opcje format pliku "AVI(3)". Na sam koniec klikamy przycisk "Search(4)".

Lista w oknie zostanie wypełniona dostępnymi do pobrania plikami z wybranego przez nas zakresu czasowego. Zaznaczamy interesujące nas "pozycje(1)" a następnie klikamy przycisk "Download(2)". Program rozpocznie proces pobierania wybranych plików informując nas o jego postępie paskiem postępu u dołu okna.

O ukończonym procesie pobierania zostaniemy poinformowani komunikatem "Download Completed!" wciskamy przycisk "OK".

Domyślną lokalizacją dla pobranych nagrań jest: C:\Users\hp\AppData\LocalLow\vWebClient\. W celu zmiany lokalizacji pobieranych plików w głownym menu rejestratora klikamy przycisk "Record Patch".

W nowo otwartym oknie ustalamy wybraną przez nas ścieżke zapisu dla pobieranych nagrań.

Rejestrator posiada funkcje informowania nas o zaistniałym w systemie alarmie na wskazany przez nas adres e-mail. Przeprowadzimy przykładową konfiguracje konta mailowego na przykładzie operatora poczty O2. W zależności od używanego przez nas operatora poczty konfiguracja może nieznacznie się różnić w zakresie podawanych numerów portów oraz adresów serwera poczty. W celu uzyskania szczegółowych informacji potrzebnych do konfiguracji prosimy o ich sprawdzenie na stronie internetowej wybranego przez nas operatora poczty.

Konfiguracja z poziomu bezpośredniego dostępu do rejestratora:

W celu konfiguracji konta pocztowego po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w "Menu głowne" po czym kolejno: "Ustawienia → Sieć → zakładka Email".

W nowo otwartej zakładce wpisujemy wszystkie potrzebne dane. Pole hasło wymaga od nas podania hasła do naszej skrzynki pocztowej. Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk "Test(1)".

Rejestrator dokona próby wysłania wiadomości testowej jeśli zostanie zakończona ona powodzeniem wyświetli komunikat o jej pomyślnym dostarczeniu natomiast na wskazanym przez nas adresie email znajdziemy wiadomość. Klikamy przycisk "Ok".

Po udanej konfiguracji powinniśmy dostać powiadomienie na poczcie.

Po wciśnięciu "Ok" komunikat o wysłanej wiadomości zniknie. Zapisujemy wprowadzoną konfiguracje skrzynki pocztowej przyciskiem "Zapisz".

Konfiguracja poprzez interfejs WWW:

W celu kofiguracji konta email wchodzimy w menu rejestratora podając jego numer IP w przeglądarce internetowej np. 192.168.1.9 Podajemy nasz login oraz hasło. Następnie z poziomu głównego podglądu klikamy zakładkę "Config"

W kolejnym oknie klikamy kolejno: "Setting → Network → Email". W nowo otwartej zakładce wpisujemy wszystkie potrzebne dane. Pole hasło wymaga od nas podania hasła do naszej skrzynki pocztowej. Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk "MailTest".

Rejestrator dokona próby wysłania wiadomości testowej jeśli zostanie zakończona ona powodzeniem wyświetli komunikat o jej pomyślnym dostarczeniu natomiast na wskazanym przez nas adresie email znajdziemy wiadomość. Klikamy przycisk "Ok".

Po udanej konfiguracji powinniśmy dostać powiadomienie na poczcie.

Po wciśnięciu "Ok" komunikat o wysłanej wiadomości zniknie. Zapisujemy wprowadzoną konfiguracje skrzynki pocztowej przyciskiem "Save".

Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia mobilnego należy zainstalować odpowiednią aplikacje. W zależności od posiadanego urządzenia pobieramy odpowiednią wersje programu "uCloud Cam" z platform mobilnych Google Play, App store. Istnieje również możliwość pobrania programu za pomocą QR kodu:

Android

iPhone

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji poprosi nas ona o zarejestrowanie konta. W celu rejestracji klikamz pryzcisk "Rejestruj".

Przy wpisie "Login" wymyślamy jakąś nazwę za pomocą ktrej będziemy się logować do aplikacji, następnie przy wpisei "Hasło" podajemy hasło ktrego będziemy używać. Przy wpisie e-mail podajemy adres poczty elektronicznej.

Po udanej rejestracji przechodzimy do logowania w polu "Login" podajemy login który podawaliśmy przy rejestracji następnie przy wpisie "Hasło" wpisujemy hasło które podawaliśmy w poprzednim etapie.

Jeśli jesteśmy połączeni po przez internet mobilny na telefonie wyskoczy nam następujący komunikat klikamy "OK".

Następnie naciskamy trzy belki w prawym górnym rogu aplikacji.

Wyskoczy nam "Menu", w którym wybieramy "Urządzenia".

Na kolejnym ekranie klikamy symbol "+" odpowiedzialny za dodawanie urządzeń.

Z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Dodaj ręcznie".

W kolejnym etapie konfiguracji przy wpisie "Nazwa" podajemy dowoną nazwę urządzenia jaka będzie nam się wyświetlać w aplikacji, przy wpisie"ID Chmury" wpisujemy ID Chmury lub klikamy ikonkę kodu qr i skanujemy kod dostępny z menu rejestratora bądź panelu web. Następnie przy polu "Login" podajemy login którym logujemy się do rejestratora, przy wpisie "Hasło" podajemy hasło do rejestratora, po czym klimamy ikonkę dyskietki w prawym górnym rogu w celu zatwierdzenia ustawień.

Po prawidłowym wpisaniu danych wyskoczy nam przycisk "Widok na żywo" który klikamy.

Po kliknięciu przycisku i prawidłowej konfiguracji powinniśmy uzyskać dostęp do podglądu rejestratora.

W celu uruchomienia powiadomień klikamy trzy belki w prawym górnym rogu aplikacji.

Z menu wybieramy "Alarm".

Następnie klikamy zębatkę w prawym dolnym rogu.

Teraz z listy wybieramy nasze urządzenie.

Wybieramy kamerę, z której mają przychodzić powiadomienia.

Przełączamy przełącznik przy wpisie "Push" oraz wybieramy akcje, po której mają przychodzić powiadomienia w tym wypadku "Detekcja Ruchu"

W prawym górnym rogu klikamy na ikonkę dyskietki w celu zapisania naszych ustawień.

Przechodzimy do menu aplikacji następnie wybieramy "Ustawienia"

Klikamy "Alarm Notification".

Przełączamy przełączniki w prawą stronę przy wpisach "Wibracje" i "Dźwięki".

Pierwszego uruchomienia kamery dokonujemy podpinając ją kablem Ethernet do portu LAN w naszym routerze dzięki takiemu połączeniu będziemy mogli skonfigurować połączenie bezprzewodowe naszej kamery jak również inne jej funkcje. Po podpięciu kamery do zasilania oraz routera uruchamiamy na komputerze program "SearchPro Tool" dzieki któremu odnajdziemy adres IP naszej kamery. Po uruchomieniu programu klikamy przycisk "Search(1)" w polu IP Adress pojawi się adres naszej kamery. Po ustaleniu adresu możemy przystąpić do konfiguracji urządzenia za pomocą przeglądarki Internet Explorer wpisując ustalony adres IP w polu adresu.

W celu podłączenia kamery bezprzewodowo musimy skonfigurować ją do pracy z naszą siecią. W tym celu łączymy się z kamerą podpiętą kablem ethernetowym wpisując jej adres IP do przeglądarki Internet Explorer. Wpisujemy login oraz hasło.

Klikamy przycisk "ustawienia".

W ustawieniach przechodzimy do "Sieć" a następnie Wi-Fi. Zaznaczamy pozycje włącz i wciskamy przycisk "Wyszukaj".

Kamera pokaże dostępne sieci wybieramy tą z którą chcemy się połączyć, podajemy klucz i wciskamy "Zapisz".

Urządzenie po 10 sekundach pozwoli nam przetestować połączenie poprzez kliknięcie przycisku "Test".

Po prawidłowej koknfiguracji wyświetli nam się komunikat że test przebiegł prawidłowo

Jeśli ustaliliśmy identyfikator naszej chmury możemy połączyć się z naszym urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki WWW. Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wchodzimy na adres: www.vssweb.net Klikamy na "Device Login".

Zostaniemy przekierowani na stronę logowania za pomocą identyfikatora urządzenia. Podajemy dane z menu urządzenia i wciskamy "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu się uzyskamy dostęp do podglądu z kamer oraz konfiguracji urządzenia.

Android

iOS

Do łączenia z naszym rejestratorem poprzez urządzenie mobilne służy aplikacja "Vss Mobile" dostępna zarówno dla platformy android jak i iOS. Aplikacje możemy pobrać używając zamieszczonych powyżej qr kodów lub bezpośrednio w sklepie z aplikacjami naszego smartfona/tableta.

Aby dodać nasz rejestrator po uruchomieniu aplikacji klikamy "Pomiń logowanie".

"Lista urządzeń".

Następnie symbol "+".

W kolejnym oknie wybieramy sposób w jaki chcemy połączyć się z naszym rejestratorem w naszym przykładzie użyjemy połączenia poprzez chmurę więc wybieramy "P2P". W polu "Nazwa urządzenia" wpisujemy dowolną wybraną przez nas nazwę pod jaką chcemy aby rejestrator widniał w aplikacji. W polu UID podajemy identyfikator naszej chmury oraz poniżej hasło lub wciskając symbol skanera skanujemy QR kod bezpośrednio z menu naszego urządzenia. Po wprowadzeniu wszystkich danych wciskamy symbol dyskietki.

Zaznaczamy nasze świeżo dodane urządzenie i klikamy przycisk "Play".

Aplikacja przejdzie do widoku z naszych kamer.

Okazuję się, że nowoczesne systemy alarmowe mają więcej możliwości, niż tylko pilnowanie naszego obiektu przed włamaniem. Nowoczesny system alarmowy może wykonywać różnego rodzaju funkcję automatyki domowej. Za pomocą centrali alarmowej możemy sterować oświetleniem, roletami czy automatycznym podlewaniem trawnika.

Rolety

Jeżeli zastosujemy sterowanie roletami, możemy tak skonfigurować system aby o wyznaczonych godzinach zasuwał/odsuwał rolety. Można również zasunąć rolety w momencie załączenia czuwania, a odsunąć podczas wyłączenia czuwania. Rolety mogą zasunąć się również podczas załączenia czuwania obwodowego (nocnego). Jeżeli zastosujemy przełączniki, przy oknach będziemy dodatkowo mieć możliwość sterowania roletami za ich pomocą. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania jest możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej do zamykania otwierania rolet, czy załączenia/wyłączenia czuwania.

Zakręcanie/odkręcanie dopływu wody w obiekcie i do obiektu

Z centrali alarmowej możemy sterować elektrozaworami, które możemy wykorzystać w połączeniu z czujnikiem zalania do ochrony obiektu przed zalaniem. W momencie wycieku wody czujnik zalania wyzwoli w centrali reakcję zamknięcia głównego elektrozaworu. Chroni to nas przed ewentualnymi kosztami remontu oraz wycieku dużej ilości wody. Automatycznie dostaniemy powiadomienie o takim zdarzeniu dzięki czemu będziemy mogli szybko zareagować. Kolejną funkcją dzięki sterowaniu elektrozaworami jesteśmy w stanie realizować podlewanie trawnika. Konfiguracja Timer-ów pozwala uruchomić podlewanie o danych godzinach czy dniach, ewentualnie wyzwolenie z poziomu aplikacji mobilnej czy odpowiedniego manipulatora.

Oświetlenie

Centrala alarmowa ma możliwość sterownia oświetleniem, które można realizować za pomocą aplikacji czy też automatycznie. Na oświetlenie zewnętrzne możemy zastosować czujki zmierzchu i ruchu, które będą realizować włączanie oświetlenia po wykryciu ruchu tylko po zmierzchu. Mamy również możliwość konfiguracji załączania/wyłączania oświetlenia w wyznaczonych godzinach w wyznaczonych strefach. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy system o oświetlenie nocne, które będzie jednocześnie oświetleniem awaryjnym w razie zaniku prądu w obiekcie. W tym celu musimy zainstalować specjalne czujki z serii Luna. Wspomniane czujki posiadają diody led, które po odpowiedniej konfiguracji będą pełnić funkcję oświetlenia nocnego (półmrok) oraz zasilane z akumulatora centrali alarmowej funkcję oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

Automatyka bramowa

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sterowania Automatyką bramową, po odpowiednim podłączeniu i skonfigurowaniu,będziemy mogli sterować otwieraniem/zamykaniem bramy z poziomu centrali alarmowej. Oczywiście wyjściem będzie można sterować również z poziomu aplikacji mobilnej. Takie rozwiązanie udostępnia możliwość zdalnego otworzenia lub zamknięcia naszej bramy.

Podczas instalacji systemu alarmowego spotykamy różne typy połączeń linii dozorowej. Linie dozorowe a raczej sposoby ich podłączeń rozwijały się wraz z rozwojem systemów SSWIN.

Czujki mają zastosowane przekaźniki typu NO, czyli podczas naruszenia czujnika przekaźnik zamyka obwód (zwiera styki). Rozwiązanie to jest niebezpieczne, ponieważ łatwo można sabotować linię dozorową przecinając przewód od czujnika. Centrala nie jest w stanie dostrzec takiego zdarzenia, ponieważ obwód był w stanie rozwartym.

W tych czujkach został zastosowany przekaźnik typu NC, podczas czuwania obwód linii dozorowej jest zwarty. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze od jego poprzednika, ponieważ podczas naruszenia czujnika obwód zmienia stan na rozwarty. Centrala dostrzega przerwę w obwodzie i wywołuje alarm. Rozwiązanie to pozwala wykluczyć próbę przecięcia przewodu, ponieważ obwód zostanie otwarty co spowoduję wywołanie alarmu.

Typ połączenia, w którym na końcu linii dodajemy rezystor parametryczny o wartości 2,2kΩ. Występuje w dwóch wariantach EOL/NC oraz EOL/NO. NO i NC jest oznaczeniem typu zastosowanego przekaźnika w czujkach. Rezystor zastosowany w tej konfiguracji odpowiada za parametryzowanie linii dozorowej. W przypadku, kiedy potencjalny intruz próbuje zewrzeć przewody powoduje spadek rezystancji co skutkuje wywołaniem alarmu sabotażowego.

Typ linii podwójnie sparametryzowanej oczywiście występującej również w dwóch wariantach 2EOL/NO oraz 2EOL/NC. W tym połączeniu stosuje się dwa rezystory parametryczne o wartości 1,1kΩ dzięki czemu centrala potrafi rozróżnić 3 stany alarmu na jednej linii dozorowej. Są to: naruszenia, sabotaż oraz przecięcie przewodu. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu wykorzystujemy tylko cztery przewody (w skrajnych przypadkach możemy użyć tylko trzech) razem z zasilaniem dla np czujki PIR.

Typ linii, w którym stosuję się 3 rezystory parametryczne o wartości 1,1kΩ dla czujek, które posiadają czujnik Anty Masking-u (AM). Centrala alarmowa rozróżnia takie same typy alarmu, jak przy 2EOL oraz próbę zamaskowania czujki.

Perfecta

Podpinamy przewód do programowania centrali (konwerter USB-RS TTL) . Przewód USB instaluję się na porcie "COM". Sprawdzamy w menadżerze urządzeń w systemie , na którym porcie "COM" zainstalował się nasz przewód. Uruchamiamy program Perfecta Soft i konfigurujemy połączenie.

Wybieramy posiadaną wersję centrali alarmowej klikając na odpowiadający kafelek w programie. Następnie konfigurujemy połączenie programu Perfecta Soft z centralą alarmową.

Musimy wybrać odpowiedni port "COM" dla połączenia, na którym zainstalował się przewód. Aby ustawić odpowiedni port "COM" musimy przejść do ustawień.

W prawym górnym rogu znajdują się trzy poziome kreseczki odpowiadające menu. Po kliknięciu wysunie się dostępne menu, z którego wybieramy połączenie. Następnie wyświetli się okno, w którym możemy wybrać odpowiedni port "COM" dla naszego połączenia.

Po ustawieniu odpowiedniego portu "COM" klikamy "OK" wracamy do głównego ekranu programu. Klikamy na ikonkę połączenia obok portu "COM"

Nawiązaliśmy połączenie z centrala.

Micra

Micra jest modułem alarmowym, który ma wbudowany moduł komunikacyjny GSM. Jest to świetnym rozwiązaniem do zabezpieczenia małych obiektów, lub obiektów w trakcie budowy. Możliwość podłączenia czujek bezprzewodowo sprawdzi się w obiektach, w których jeszcze nie ma instalacji przewodowych. Wbudowany modem GSM powiadomi nas o zdarzeniach w systemie np. o alarmie.

Moduł montujemy w obudowie wraz z akumulatorem i transformatorem zasilającym. Wszystkie połączenia należy wykonać starannie i zgodnie z instrukcją.

Podłączenie czujek możemy wykonać w kilku konfiguracjach:

 • NO – styki przekaźnika normalnie otwarte
 • NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte
 • EOL/NO – styki przekaźnika normalnie otwarte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2kΩ
 • EOL/NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2kΩ

Przykładowy schemat podłączenia czujki:

Przykładowy schemat podłączenia sygnalizatora:

Gdy już mamy wszystkie elementy przewodowe podpięte do modułu, przystępujemy do połączenia i konfiguracji modułu za pomocą programu GPRS soft. Do nawiązania połączenia potrzebujemy konwerter USB-RS firmy Satel. Podpinamy przewód do gniazda TTL umieszczonego na płycie (złącze 3pin) oraz USB do portu w komputerze. Następnie musimy sprawdzić, na którym porcie "COM" konwerter zainstalował się w komputerze. Sprawdzamy to w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku jest to port "COM4". Następnie uruchamiamy program GPRS soft i konfigurujemy połączenie.

Domyślnie program ma wybrany port "COM1" dla połączenia, musimy go zmienić na "COM4".

Wybieramy zakładkę "Komunikacja" i wybieramy "Konfiguracja"

Pojawia się okienko z ustawieniami połączenia. Z rozwijanej listy wybieramy nasz port "COM". Potwierdzamy klikając przycisk "OK". Jeżeli centrala nie nawiąże komunikacji automatycznie trzeba kliknąć na kropkę obok portu "COM"

Nawiązano połączenie, możemy odczytać dane z centrali i rozpocząć konfigurację modułu Satel Micra.

W zależności od zastosowanego rodzaju podłączenia czujki, wybieramy odpowiadający jemu typ oraz typ reakcji w programie GPRS soft.

Wejścia przewodowe

Nazwa – indywidualna nazwa wejścia (do 16 znaków).

Typ – można zaprogramować następujące typy linii (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu na prawy klawisz myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi linii):

 • 0. wyłączone – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia nie jest podłączone żadne urządzenie
 • 1. NC – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami normalnie zamkniętymi
 • 2. NO – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami Normalnie otwartymi
 • 3. – w zależności od trybu pracy

Moduł komunikacyjny:

 • 3. analogowe – typ należy wybrać, jeżeli wejście ma obsługiwać sygnały analogowe

Moduł alarmowy:

 • 3. EOL 2k2 – typ należy wybrać, jeżeli na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2 kΩ.

Typ reakcji – parametr dostępny dla trybu modułu alarmowego. Dla wejścia można wybrać jeden z następujących typów reakcji (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu na prawy klawisz myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi reakcji):

 • 0. ZWYKŁA – wejście alarmowe natychmiastowe.
 • 1. 24H– wejście alarmowe czuwające stale.
 • 2. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZEŁĄCZNIK) – naruszenie wejścia załącza czuwanie, a koniec naruszenia wejścia wyłącza.
 • 3. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZYCISK) – naruszenie wejścia załącza lub wyłącza czuwanie, zależnie od jego aktualnego stanu.
 • 4. OPÓŹNIONA – wejście alarmowe o opóźnionym działaniu. Naruszenie czuwającego wejścia uruchamia odliczanie czasu na wejście. Jeżeli czuwanie nie zostanie wyłączone, wejście wywoła alarm po zakończeniu odliczania czasu na wejście.
 • 5. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1– naruszenie wejścia włączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 6. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia włączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 7. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 1 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 8. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 2 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 9. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 10. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 11. 24H POŻAROWA – wejście alarmowe czuwające stale, dedykowane do obsługi czujek pożarowych.
 • 12. 24H CICHA – wejście alarmowe czuwające stale, ale alarm z wejścia nie uruchamia głośnej sygnalizacji. Przeznaczone do obsługi np. czujki zalania

Dodawanie urządzeń bezprzewodowych przeprowadza się w kilku prostych krokach. Zaznaczamy wejście, do którego chcemy przypisać czujkę. Następnie klikamy przycisk "Nowa czujka".

Pojawia się okienko dialogowe i w tym momencie musimy naruszyć czujkę (czujka musi wykryć ruch).

Po wykryciu ruchu czujka nawiąże połączenie z modułem. Pokaże się jej nazwa oraz nr seryjny, a także informacja o tym, że czujka została wczytana. Zatwierdzamy przyciskiem "OK". Czujka została dodana do modułu, możemy ustawić wybrany typ reakcji.

W celu dodania pilota przechodzimy do zakładki "Piloty".

Zaznaczmy na liście pierwsze miejsce na liście pilotów następnie klikamy przycisk "Nowy pilot".

Pojawia się okienko dialogowe, postępujemy według wyświetlonej instrukcji.

Pilot zostaje wczytany zatwierdzamy przyciskiem "OK".

Pilot pojawi się na liście pilotów.

Z prawej strony mamy konfigurację przycisków, klikając prawym przyciskiem myszy wyświetli się lista dostępnych reakcji, które możemy przypisać dla konkretnego przycisku. Konfigurujemy typy reakcji dla poszczególnych przycisków lub ich kombinacji i zapisujemy dane w centrali.

Przewodowe

 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
 • sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.
 • zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu max. do 500 mA,
 • upewnij się, czy przewody pomiędzy unifonem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
 • upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
 • jeżeli zastosowany jest rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną sprawdź, czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • sprawdź poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.
 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy unifonem a kasetą zewnętrzną,
 • upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.
 • gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie unifon i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
 • w przypadku instalacji metalowego modułu zewnętrznego np. na metalowym słupku, mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy modułu zewnętrznego stykającej się ze słupkiem

Bezprzewodowe

 • ilość i rodzaj przeszkód, przez które musi przeniknąć sygnał radiowy (fala elektromagnetyczna) nadawany i odbierany przez unifon oraz kasetę zewnętrzną; zastosowane w budynkach materiały budowlane, w różnym stopniu odbijają oraz osłabiają (tłumią) sygnał radiowy:
  • 0 - 10 % - drewno, gips, szkło niepowlekane (bez metalu)
  • 5 - 35% - cegła, płyty pilśniowe
  • 10 - 90% - beton z żelaznym uzbrojeniem
  • 90 - 100% - metal, siatka metalowa, aluminium
 • umiejscowienie unifonu oraz kasety zewnętrznej, np. montaż unifonu na ścianie metalowej może spowodować zmniejszenie nominalnego zasięgu pracy o około 30%; tłumienie sygnału, zwane także cieniem radiowym (strefa milczenia), można w znacznym stopniu wyeliminować poprzez zmiane montażu urządzenia (np. na ścianie wykonanej z płyty karton-regips, drewnianej),
 • kąt, z jakim wysłany sygnał radiowy uderza w przeszkody, w trakcie komunikacji unifonu z kasetą zewnętrzną; w miarę możliwości, sygnał powinien przenikać przez przeszkody w płaszczyźnie prostopadłej,
 • montaż unifonu i kasety zewnętrznej w bezpośredniej bliskości z urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne, np. przewody / kable energetyczne czy telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia emitujące mikrofale (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia telekomunikacyjne, np. stacje nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej GSM, urządzenia pracujące w systemie DECT oraz w paśmie częstotliwości 2.4GHz (punkty dostępu do Internetu (HOTSPOT), sieci bezprzewodowe WIFI, urządzenia BLUETOOTH itp.) odległość pomiędzy komponentami zestawu a źródłem zakłóceń wysokiej częstotliwości powinna wynosić około 50cm.
 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
 • sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.
 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
 • poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.
 • sprawdź, czy na oko modułu kamery nie padają bezpośrednio promienie światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia kasety zewnętrznej lub zastosowanie odpowiednio większego daszka,
 • sprawdź, czy regulacja jasności wyświetlanego na ekranie monitora obrazu nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.
 • należy wykluczyć możliwość oddziaływania na zestaw silnych pól elektromagnetycznych, które mogą generować np. przewody, kable energetyczne czy telekomunikacyjne.
 • sprawdź, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery,
 • sprawdź, czy regulacja jasności i koloru wyświetlanego na ekranie monitora obrazu są odpowiednio ustawione - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona; w razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu,
 • w wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa, a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu; w wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką, podobnie można usunąć szron używając ogrzanej szmatki,
 • nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę modułu kamery.
 • jest to zjawisko normalne, występujące przy niedostatecznym doświetleniu obserwowanego otoczenia (np. o zmierzchu); w celu poprawienia jakości obrazu, należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne w pobliżu kasety zewnętrznej.
 • zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu max. do 500 mA,
 • upewnij się, czy przewody pomiędzy monitorem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
 • upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
 • jeżeli zastosowany jest rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną sprawdź, czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • sprawdź poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.
 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
 • sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.
 • gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
 • sprawdź, czy folia zabezpieczająca front monitora i/lub kasety zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu została usunięta - może zasłaniać szczelinę mikrofonu i/lub głośnika,
 • w przypadku instalacji metalowej kasety zewnętrznej na metalowym słupku, mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej stykającej się ze słupkiem,
 • sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.

Systemy napięciowe 100V są instalowane na szeroką skalę w obiektach użytku publicznego. Dlatego ogólnoświatowa nazwa dla tego typu instalacji to nagłośnienie Public Address w skrócie PA. Ma to na celu równomierne nagłośnienie przestrzeni, w której znajduje się słuchacz. Takie rozwiązanie stoi w opozycji do tzw. centralnych układów rozmieszczania głośników jak ma to miejsce w systemach hi-fi (czyli zazwyczaj domowy sprzęt nagłośnieniowy) czy estradowych (czyli taki, który stosowany jest do przekazu muzycznego z określonego kierunku, który zazwyczaj jest determinowany umiejscowieniem sceny). Dodatkowo systemy mają zazwyczaj za zadanie realizację przekazów stereofonicznych, a w systemach PA mamy przekaz monofoniczny. Tło muzyczne to nie tylko jedyne zadanie 100voltówki, ważne są także czytelne i zrozumiałe komunikaty głosowe. Charakterystyczną cechą systemów nagłośnienia typu radiowęzłowego jest to, że jest to system rozproszony jeśli chodzi o sposób rozmieszczenia głośników. W systemach PA słuchacz zazwyczaj przemieszcza się w nagłaśnianej przestrzeni dlatego potrzebna jest większa ilość równomiernie rozmieszczonych głośników gdzie przekaz realizowany jest w systemie monofonicznym. Daje to wrażenie, że dźwięk "podąża" za słuchaczem, ale jednocześnie staje się niewidzialnym tłem nagłaśnianej przestrzeni jak dobrze dobrany element wystroju. Dlatego też treści muzyczne w systemach PA są odtwarzane raczej muzyka tła tzw. background music BGM. Prawidłowy poziom głośności BGM nie zakłóca przekazu słownego, np. dwóch osób dyskutujących przy stoliku w trakcie konsumpcji posiłku w restauracji lub w trakcie spacerowania i dokonywania zakupów w galerii handlowej. Oczywiście postęp technologiczny, a także rozwój oferty producentów systemów PA sprawił, że można zaoferować tego typu rozwiązania tam gdzie wydawałyby się, że jeszcze do niedawna dominowały systemy centralne. Takim przykładem może być nagłośnienie hali sportowej. Nagłośnienie PA w takim obiekcie przy uwzględnieniu kubatury, a co za tym idzie odpowiedniego zapasu mocy pozwoli na bardziej równomierne nagłośnienie obiektu oraz zmniejszy efekt pogłosu. Przykładowe zastosowania systemów PA:

 • Obiekty handlowe (sklepy, pawilony handlowe, hipermarkety, supermarkety, pasaże, butiki, centra handlowe)
 • Obiekty rozrywkowe (Puby, bary kluby, kina, teatry)
 • Obiekty edukacyjne (szkoły, uczelnie, uniwersytety, aule, audytoria, korytarze szkolne, klasy, sale)
 • Obiekty sportowe (hale widowiskowo-sportowe, sale gimnastyczne, boiska sportowe, stadiony, baseny, siłownie, fitness)
 • Obiekty gastronomiczne (restauracje, kawiarnie)
 • Obiekty sakralne (kaplice, kościoły, katedry, cmentarze)
 • Pozostałe obiekty (muzea, szpitale, kliniki, hale produkcyjne, magazyny, biura)

Brak skomplikowania, wszechstronność oraz łatwość instalacji sprawiają, że zwolenników rozwiązania radiowęzłowego wciąż przybywa.

W przypadku nagłaśniania obiektu niezbędne będą parametry takie jak:

 • pole powierzchni lub dane pozwalające na jego wyliczenie czyli długość i szerokość. Jeśli nagłośnienie ma być wielostrefowe będą potrzebne pola powierzchni poszczególnych pomieszczeń,
 • wysokość sufitu (jeśli głośniki będą montowane w suficie to należy określić jego wysokość),
 • kubatura pomieszczenia,
 • z jakich materiałów zbudowany jest obiekt (blaszana hala sportowa czy produkcyjna ma całkiem inną akustykę niż korytarz hotelowy)

W przypadku nagłaśniania otwartej przestrzeni niezbędne będzie podanie:

 • pola powierzchni,
 • wskazanie punktów montażowych głośników.

Zastosowanie w twoim obiekcie takiego systemu nagłośnieniowego oferuje szereg zalet:

 • odległość nie jest przeszkodą – dzięki nagłośnieniu 100V można dostarczyć dźwięk w sposób równomierny nawet na dużej przestrzeni i odległości kilkuset metrów, zarówno w miejscach gdzie użytkowanie przestrzeni ma charakter statyczny jaki i przy wielu poruszających się osobach,
 • wysoka estetyka – tego rodzaju system szerokie spektrum możliwości montażu m. in. w sufitach podwieszanych, na ścianach czy w formie głośników wiszących bądź narożnych co oznacza, że możesz zapewnić sobie dobrej jakości dźwięk nie ingerując nadmiernie w charakter wystroju wnętrza,
 • niezależne od pomieszczenia – możliwość zastosowania w wielu odseparowanych od siebie pomieszczeniach jak np. biura a także w miejscach o nieregularnej strukturze przy zachowaniu łatwej kontroli nad całością systemu,
 • mniejsze opóźnienia – zniwelowany efekt opóźnienia dźwięku, który zmniejsza słyszalność przekazu,
 • nie tylko do wewnątrz – szeroki zakres dostępnych rozwiązań do stosowania na zewnątrz budynków,
 • wysoki komfort – dzięki dużej liczbie mniejszych głośników zamiast kilku dużych kolumn tradycyjnych pozwala mieć pewność, że wszyscy usłyszą to co powinni a nikt przy tym nie będzie narażony na zbyt wysoki poziom głośności.

Tu ważne jest to, żeby zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących tego do czego będzie służy dany obiekt czy nagłaśniana przestrzeń. W jaki sposób jest użytkowane. Jakie treści będą przekazywane – komunikaty głosowe czy muzyka.

 • W przypadku nagłaśniania obiektów należy wskazać funkcję użytkową czyli do czego będzie służyć i w jaki sposób ludzie będą go użytkować. Na przykład w restauracji klienci zazwyczaj siedzą, a w galerii handlowej zazwyczaj się przemieszczają. Co ważne nie funkcja ruchu jest tu najważniejsza a wysokość na jakiej znajduje się ucho ludzkie w szczególności w odniesieniu do wysokości montażu głośnika.
 • W przypadku nagłaśniania otwartej przestrzeni należy wskazać sposób jej wykorzystania (np. czy jest to parking czy plac składowania paletowego przy magazynie produkcyjnym). Dodatkowo pomocne może być określenie otoczenia nagłaśnianej przestrzeni (np. las, lotnisko, park miejski, parking, szkoła, rzeka, góry itd.)

W porównaniu z innymi systemami, tworzenie linii głośnikowej (radiowęzłowej) jest mniej skomplikowane i korzystniejsze cenowo. Transformatory, w które zaopatrzone są wzmacniacze oraz głośniki, dopasowują opór pozorny, dlatego konstruując linię można łączyć ze sobą wszystkie głośniki równolegle, tak aby zachować biegunowość. Dzięki takiemu rozwiązaniu dochodzi do sumowania mocy zamontowanych głośników, a co za tym idzie można oszacować (ustalić) pełną moc wzmacniacza dla danej strefy.

Transformator, który obecny jest w każdym sprzęcie przystosowanym do pracy w systemie radiowęzłowym, odpowiada za wzrost lub spadek zakresu sygnału. Umożliwia to pozbycie się podstawowego problemu jakim jest zasięg kabli. Wszelkie drobne zakłócenia są obojętne dla pracy systemu ze względu na wysoki poziom sygnału generowanego przez urządzenie.

Cechą charakterystyczną systemu nagłośnienia budynków publicznych jest nieskomplikowany system okablowania, wówczas zastosowanie większej ilości zestawów nie stanowi przeszkody (nie stwarza problemów). W przeciwieństwie do systemów HiFi gdzie przy większej ilości produktów, system okablowania się znacznie komplikuje.

Przewody głośnikowe to ważny element każdego systemu nagłaśniania, służący utworzeniu połączeń miedzy wzmacniaczem, a głośnikami. Składa się z dwóch oddzielonych izolatorem żył zawierających cienkie druciki wykonane z materiału przewodzącego i otoczone są one ochronną izolacją zazwyczaj wykonaną z polwinitu izolacyjnego, dzięki czemu jest giętka i z łatwością pozwala się rozprowadzać po całym pomieszczeniu. Często się zdarza, iż z upływem czasu końcówki przewodu mogą się utleniać. Wytworzona wtedy warstwa tlenku może spowodować utrudnienia w przepływie sygnału. By tego uniknąć stosuje się pozłacane końcówki.

Oznaczenia przewodu

Podczas kupna przewodu powinno się zwrócić uwagę na kilka znaczących parametrów: przekrój żył, jakość miedzi i izolacji oraz jakość złączy, jeśli je przewód posiada. Odpowiednie dopasowanie przewodu do systemu nagłośnienia znacząco wpływa na końcowy efekt i jakość dźwięku. Na przewodach znajdują się również specjalne oznaczenia literowe, dotyczące zawartości przewodu:

 • OFC - miedź beztlenowa
 • CCA - mieszanka miedzi i aluminium
 • CCS - miedziowana stal

W przypadku systemow PA należy pamiętać aby okablowanie posiadało odpowiednią izolację do instalacji wysokonapięciowych, ponieważ przewodem przekazywany jest prąd o napięciu zazwyczaj 100V.

Straty mocy

Podczas wybierania przewodów głośnikowych należy pamiętać o zjawisku jakim jest strata energii. Napędzenie głośników o stosunkowo niewielkiej impedancji wymusza przepływ dużych prądów. Źle dobrane przewody mogą spowodować zbędne straty użytecznej mocy. Istnieje przekonanie, że im grubszy kabel, tym lepsza jakość transmisji. Nie jest to do końca prawda, gdyż zastosowanie kabla o większym przekroju do urządzeń nagłośnienia o niższej klasie nie wpłynie na poprawę jakości brzmienia. Zwiększenie przekroju kabla może jednak zmniejszyć straty energii, które zachodzą w kablu.

Pojemność przewodu

Pojemność kabla ma zależność od jego długości i konstrukcji. Przy znacznych odległościach, pojemność może wielokrotnie wzrosnąć. Może to powodować wzbudzanie amplitunera, które objawia się wytwarzaniem sygnału o wysokiej częstotliwość i dużej amplitudzie. Wzrost pojemności przewodu może dodatkowo spowodować zniekształcenie sygnału audio, a co za tym idzie pogorszenie brzmienia oraz barwy dźwięku.

Często określane są jako końcowy element każdego systemu nagłośnienia. Ich głównym zadaniem jest zamiana sygnału elektrycznego na fale dźwiękowe. Mogą różnić się konstrukcją, wyglądem, dzięki temu są produkowane dla różnych miejsc i użytkowników. Podczas wyboru głośników do instalacji nagłośnienia należy zwrócić uwagę nie tylko na wygląd i sposób montażu, ale również na najważniejsze parametry przedstawione poniżej.

Moc znamionowa RMS

Moc, z jaką głośnik będzie emitował czysty dźwięk przez długi okres czasu bez uszkodzenia, przy zniekształceniach, które nie przekraczają określonego poziomu.

Moc muzyczna

Maksymalna moc jaką zestaw może być obciążony przez krótki czas, bez nieodwracalnego zniszczenia. Taka definicja prowadzi do absurdalnego skracania czasu impulsu podawanego na głośnik, aby w wyniku uzyskać duże wartości.

Pasmo przenoszenia

Zakres częstotliwości dźwięku, który jest w stanie wyemitować głośnik. Górna wartość pasma przenoszenia z reguły osiąga granicę 20 kHz, natomiast dolna zależna jest od rodzaju i wielkości obudowy, modelu zastosowanego głośnika niskotonowego, sposobu konstrukcji zespołu, jego wytłumienia itp.

Efektywność głośnika

Parametr ten określa, jaki będzie poziom dźwięku w określonym punkcie (w normach przyjmuje się 1 metr od kolumny) przy doprowadzeniu określonego sygnału. Im wyższa efektywność tym głośniej zagra kolumna przy takim samym sygnale. W uproszczeniu można przyjąć, że efektywność daje nam pojęcie o tym jak sprawnie kolumna przetwarza energię elektryczną na energię akustyczną.

To urządzenia wyposażone w poprawiającą estetykę maskownice, różnej konstrukcji uchwyty montażowe oraz czasem dodatkowo w osłony akustyczne. Stosowane do instalacji w sufitach podwieszanych, znajdują zastosowanie prawie w każdej branży przemysłowej. Głośniki sufitowe różnią się miedzy sobą parametrami, takimi jak: moc, pasmo przenoszenia, efektywnością oraz kształtem.

Prosty montaż

Głośniki sufitowe, jak sama nazwa wskazuje to urządzenia przeznaczone wyłącznie do instalacji w pomieszczeniach wyposażonych w sufity podwieszane np. z płyt regipsowych. Nie potrzebują dodatkowej zabudowy tak jak kolumny, gdyż cały sufit pełni funkcję dużego pudła rezonansowego, co znacznie wpływa na skuteczność oraz brzmienie głośników. Jedynym wymogiem jaki musi być spełniony, to powinien on dokładnie przylegać do powierzchni. Dodatkowym dużym atutem głośników sufitowych jest ich prostota montażu. Myśląc o przyszłościowym użyciu takiego rodzaju głośników powinniśmy wcześniej zadbać o dociągnięcie okablowania oraz sprawdzenie, czy głębokość w suficie podwieszanym pozwoli na montaż.

Rozmieszczenie głośników

Przed przystąpieniem do instalacji każdego systemu nagłośnienia należy rozplanować ile będziemy potrzebowali urządzeń i jak je rozmieścić. Dokładne rozstawienie głośników pozwala zapobiec występowaniu niepożądanych zjawisk wpływających na końcową jakość ich brzmienia. W przypadku głośników sufitowych duże znaczenie ma kilka czynników: zaczynając od poziomu tła w pomieszczeniu, a kończąc na wysokości pomieszczenia. Przyjmijmy, że słuchacz siedząc odbiera dźwięk na wysokości około 1,3 metra i nie występują nie korzystne zjawiska.

Można odległość miedzy głośnikami określić ze wzoru:

2 x (h - 1,3) = odległość, gdzie h to wysokość pomieszczenia

Odległość pomiędzy głośnikami zależy także od poziomu tła w pomieszczeniu. W przypadku pomieszczeń o niskim poziomie tła, odległość można zwiększyć nawet o 50%.

Estetyka wystroju

Głośniki sufitowe stanowią doskonałe rozwiązanie przy zapewnieniu w pomieszczeniach najlepszej jakości dźwięku przy minimalnej ingerencji w estetykę wyglądu. Montowane w podwieszanych sufitach, często stają się niezauważalne przez inne osoby. Dzięki tej zdolności głośniki sufitowe mają wielką przewagą nad innymi rodzajami głośników. Dodatkową zaletą jest również zdolność do absorpcji zwykłych farb emulsyjnych, dając przez to jeszcze lepszą możliwość dopasowania urządzenia do zamontowanej powierzchni.

Poprawa brzmienia głośnika

Do polepszenia efektywności brzmienia głośników w ofercie sklepów można spotkać głośniki wyposażone w osłonę akustyczną. Wykonane zazwyczaj z wysokiej jakości tworzywa ABS pozwalają na zapobieganie rozpraszaniu się dźwięku w niepożądanym kierunku (np. w stronę stropu). Dodatkową zaletą zastosowania osłony akustycznej jest również ochrona głośnika przed wszelkimi zanieczyszczeniami oraz insektami.

To najbardziej popularne głośniki wykorzystywane w systemach nagłośnienia. Głośniki naścienne praktycznie nadają się do zastosowania w każdym obiekcie. Cechują się prostym i szybkim montażem. Dużą zaletą w głośnikach naściennych jest możliwość swobodnej regulacji położenia. Dzięki tej zdolności zminimalizujemy zjawisko pogłosu oraz z łatwością urządzimy wnętrze według naszych upodobań, a nie według ograniczeń narzucanych przez konieczność odpowiedniego ustawienia sprzętu.

To urządzenia przeznaczone głównie do realizacji systemów nagłośnienia w przestrzeniach otwartych:

 • w ogrodach,
 • w parkach,
 • ekspozycjach plenerowych.

Zaletą stosowania głośników zewnętrznych jest możliwość wkomponowania ich w otoczenie oraz prostota i niski koszt montażu.

Klasa szczelności

Jedną z najważniejszych cech wyróżniającą głośniki zewnętrzne od innych jest powiększona klasa szczelności (IP). Parametr oznaczony dwoma liczbami odpowiada za stopień ochrony urządzenia przed ciałami stałymi oraz ciekłymi. Poprzez zwiększoną klasę szczelności głośniki zewnętrzne doskonale sprawdzają się w wszelkich miejscach otwartych (np.: w ogrodach).

W systemach PA stosuje się zdecentralizowany system rozmieszania głośników. Zasada układu polega na równomiernym rozmieszczeniu głośników w przestrzeni nagłaśnianej. Pozwala uniknąć większych wahań natężenia dźwięku w różnych miejscach. Duża część głośników montowana zostaje zwykle w sufitach. Układ decentralny doskonale sprawdza się w pomieszczeniach niskich i długich oraz w salach o złej akustyce i dużym pogłosie (np. dworce kolejowe, hale sportowe, domy towarowe itp.).

Zjawisko pogłosu to odbieranie przez ucho kilkukrotnego tego samego, odbitego sygnału dźwiękowego, w różnych odstępach czasu i o różnym natężeniu. Sygnał dźwiękowy odbijany jest wtedy od podłogi, sufitu, ściany, przeszkód, znajdujących się w różnej odległości od co najmniej kilku pracujących w tym samym pomieszczeniu głośników.

Występują dwa główne powody powstawiania pogłosu. Pierwszy z nich jest to architektura pomieszczenia, w którym człowiek ma minimalny wpływ na rozchodzenie się dźwięku. Zaś drugim powodem powodujący zjawisko pogłosu jest złe rozmieszczenie, ukierunkowanie głośników i kolumn głośnikowych.  Nie jesteśmy w stanie rozpatrzeć wszystkich możliwych konstrukcji budowli i pomieszczeń i dla każdego z nich przedstawić dobór i sposób rozmieszczenia urządzeń nagłaśniających. Jednak istnieje kilka prostych reguł i jeśli się tylko do nich zastosujemy, niezależnie od pomieszczenia i przeznaczenia można uzyskać przyzwoity efekt.

 1. Jeżeli mamy do czynienia z pomieszczeniem o kształcie prostokątnym nie powinniśmy kierować osi głośnika prosto w przeciwległą ścianę, lecz w miejsca, gdzie dźwięk ulegnie największemu rozproszeniu.
 2. W miejscach, gdzie słuchacz może znaleźć się blisko ściany powinno zastosować się głośniki sufitowe lub wiszące. Wysokość montażu nie może być większa niż 2,5 metra. Pozwala to dodatkowo zapobiec ogłuszeniu słuchacza.
 3. Do zmniejszenia ilości niepożądanych odbić oraz zniwelowania powstawania niechcianego pogłosu można również zastosować opcję zwiększenia ilości głośników o mniejszej mocy, zamiast kilku o dużej, tak aby każdy z nich emitował mniejszą energię, a jednocześnie głośność w każdym miejscu tego obiektu była podobna. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń o skomplikowanej strukturze.
 4. Często się zdarza, iż system nagłośnienia montowany jest w pustym pomieszczeniu. W przypadku wypełnienia go ludźmi, ich ciała będą tłumić dźwięk, zmniejszając przez to również natężenie. Dlatego dobrze jest dokonać dodatkowego ustawienia poziomu głośności przy wypełnionej sali.

W systemach PA stosuję się równoległe połączenie głośników. Niezależnie od impedancji głośników do obydwu będzie przyłożone takie samo napięcie, równe napięciu wyjściowemu wzmacniacza. Prąd wypływający ze wzmacniacza będzie sumą prądów płynących przez oba głośniki.

Aby uzyskać dostęp do konsoli, wchodzimy do "menu start", wybieramy opcję "uruchom" i wpisujemy polecenie "cmd".

Ping

Dzięki temu poleceniu sprawdzamy czy dane urządzenie w sieci odpowiada na nasze zapytania oraz w jakim odstępie czasu. Możemy nie uzyskać odpowiedzi w niektórych przypadkach, np. w sieci lokalnej (LAN) gdy znajdujemy się w innej puli adresowej (chyba że jest ustawiony statyczny routing). Nie uzyskamy również rezultatu w przypadku gdy na firewallu routera jest blokowany protokół ICMP.

Sposób użycia:
ping adres_ip Odpytuje urządzenie 4 razy.
ping adres_ip -t Odpytuje urządzenie do momentu zatrzymania poprzez kombinacje przycisków "ctrl+c".
ping adresp_ip docelowy -S adres_ip źródłowy Za pomocą tego polecenia możemy odpytać hosta w sieci z konkretnego adresu ip (przydatne polecenie w przypadku kilku kart sieciowych).
for /L %i in (1,1,254) do ping xxx.xxx.xxx.%i -n 2 Pętla w CMD oraz pingowanie komputerów z całej podsieci Wartości w nawiasie oznaczają kolejno: "od jakiej cyfry?","co ile cyfr?","do jakiej cyfry?". Zamiast xxx.xxx.xxx podajemy podsieć, którą chcęmy przeskanować, po przełączniku -N podajemy ilość zapytań do hosta.
ping /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Tracert (Tracer route)

Polecenie jest podobne do komendy ping ale wyświetla informacje o ścieżce i punktach węzłowych, jakie muszą pokonać przesłane pakiety, by dotrzeć do celu. Prosi ono o odpowiedź każdy przekraczany w czasie transmisji ruter. Oprócz informacji o kolejnych węzłach, podawany jest także czas odpowiedzi. Jeżeli jest gwarancja, że zdalny system funkcjonuje prawidłowo, a nie można się z nim połączyć, tracert jest w stanie wykryć miejsce na trasie, w którym pojawiają się kłopoty.

Sposób użycia:
tracert adres_ip Pokazuje trasę pakietu jaką pokonuje aby dotrzeć od nas do hosta źródłowego
tracert /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Ipconfig

Komenda do konfiguracji i weryfikacji stanu lokalnych interfejsów sieciowych. To podstawowe narzędzie pozwalające sprawdzić ustawienia każdej karty sieciowej, zmodyfikować je, odczytać czy wyczyścić ustawienia DNS.

Sposób użycia:
ipconfig Wyświetla główne informacje o kartach sieciowych zainstalowanych w komputerze, fizycznych i wirtualnych. Najważniejsze informacje, to przypisany do interfejsu adres IP "IPv4 address" oraz maska sieci "Subnet Mask" i domyślna brama "Default Gateway".
ipconfig/renew Odnawia adresy ip wszystkich kart
ipconfig/? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Arp

Wyswietla i modyfikuje tabele translacji adresów IP na adresy fizyczne, uzywane przez protokól rozrózniania adresów (ARP).

Sposób użycia:
arp -a Wyświetla bierzące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie bierzących danych protokołu.
arp /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Netstat

Ostatnim przydatnym poleceniem, jest netstat.Służy do wyświetlania aktywnych połączeń sieciowych TCP a także: portów, na których komputer nasłuchuje, tabeli trasowania protokołu IP.

Sposób użycia:
netstat -a Służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat -b Służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat -r Służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Czym pomiędzy profesjonalnymi, a tymi najtańszymi przełącznikami istnieją jakieś znaczące różnice skoro większość z nich wygląda podobnie?

Okazuję się że są różnice i to znaczne między innymi czy przełączniki są zarządzalne czy nie zarządzalne. Różnica polega, na tym że swich, zarządzalny możemy konfigurować natomiast nie zarządzalny nie ma możliwości konfiguracji. Niezarządzany przełącznik Ethernet służy wyłącznie do przekazywania ramek od urządzeń przyłączonych do portów. Dodatkowo może sygnalizować status portów za pomocą diody LED. Natomiast switch zarządzany będzie droższy od niezarządzanego, ale za to przypisane do niego będą bardziej zaawansowane funkcje. Przełącznik zarządzany potrafi obsługiwać protokoły umożliwiające komunikację z urządzeniem. Switche tego rodzaju pozwalają na stałą kontrolę sieci z dowolnego miejsca, wykorzystując, przy tym mechanizmy protokołu IP. Umożliwiają również wnikanie w konfigurację urządzeń przez usługi telnet/ssh, standardowy interfejs GUI lub protokół SNMP. Posiadając narzędzia do administrowania otrzymujemy dostęp do pełnej konfiguracji portów, monitorowania ich stanu oraz statusu urządzeń jaki i konfiguracji zaawansowanych opcji. Istnieją jeszcze różnice między standardami i protokołami IEEE.

Główne standardy Ethernetu IEEE przydatne, przy wyborze swicha:

 • 802.3a-10Base2-10Mb/s (200m, koncentryk)
 • 802.3i-10BaseT-10Mb/s (skrętka)
 • 802.3u–100BaseT-FastEthernet + autonegocjacja
 • 802.3x-1000Base-X–Ethernet gigabitowy
 • 802.ab-1000BaseT–1Gb/s (skrętka kat. 5)
 • 802.3ae–10GBase-X-10Gb/s (światłowód)
 • 802.3ak–10GBaste-CX4 (skrętka)
 • 802.3an–10GBASE-T-10Gb/s (skrętka kat.6, 6a,7)
 • 802.3ba–40Gb/s, 100Gb/s (klastry blade, obwody drukowane, dwużyłowe koncentryki, światłowody jednomodowe)

Przepustowość

Przepustowości którą nam oferują w swichach różnią się od siebie natomiast na portach mamy dostępne następujące wartości 10/100/1000/10000 Mb/s. Często zdarza się że producent podaje w specyfikacji że swich jest 10/100/1000Mb/s ,ale po podłączeniu x urządzeń i kolejnych swichy zwłaszcza kiepskiej jakości nie wyrabia z transmisją pakietów. Nie mylmy przepustowości przełącznika i portu na swichu bo są to dwie odrębne wartości. Wtedy nie osiąga podanych przepustowości dlatego prosty swich przeznaczony dla segmentu rynku SOHO czyli w celu zastosowania domowego nie jest zalecany, przy instalacji bardziej rozbudowanych sieci. Zalecany jest już wtedy swich zarządzalny gdzie można łatwiej zdiagnozować pewne sytuacje oraz ustawić odpowiednio system QoS.

Tablica adresów

Switche w większości przypadków wykorzystują mechanizm przekazywania ramek, określanych jako store-and-forward. Przełacznik funkcjonuje w ten sposób, że odbiera ramkę, a następnie przekazuje ją na odpowiedni port. Kiedy rozpozna już wszystkie lokalizacje urządzeń powiązane z portami, wówczas zapisuje te dane w specjalnej tablicy adresów w swojej pamięci. Niezależnie od typu, każdy switch ma ograniczoną pamięć, która przeznaczona jest na tablicę poszczególnych adresów MAC kart sieciowych użytkowników. Trzeba dodatkowo zaznaczyć, że to wielkość tablicy owych adresów jest jednym z kluczowych parametrów.

Ramki Joombo

Przełączniki do zastosowań profesjonalnych posiadają również ramki Joombo rozszerzenie pozwalające na zwiększenie rozmiaru ramki Ethernet ponad standardową wielkość 1518 B. Maksymalna wielkość ramek Jumbo Frames wynosi 9 kB, co pozwala na zwiększenie przepustowości, przy przesyłaniu dużych segmentów danych. Aby korzystać z tej funkcjonalności cała infrastruktura sieciowa musi być kompatybilna z tym rozszerzeniem.

Protokół IGMP

Okazuje się, że w automatyce i systemach wizyjnych kluczową rolę odgrywa protokół IGMP. Aby zastosować protokół Ethernet IP, switche muszą obsługiwać IGMP Snooping. W systemach wizyjnych sprawa nie jest już tak oczywista. Zdarza się, że producent maszyny instaluje switch niezarządzalny, bez obsługi IGMP i wszystko działa idealnie w obrębie jednej maszyny. Przy kilku urządzeniach wpiętych do switcha, nikt nie zauważy, że switch niezarządzalny zmienia ruch multicast w broadcast. Problem ujawnia się dopiero, gdy podłączymy maszynę do sieci, wtedy cały ruch broadcast wysyłany jest z maszyny do zewnętrznej sieci. Aby temu zapobiec, trzeba koniecznie aktywować IGMP Snooping.

Typy Portów

Obecnie rozróżniamy dwa typy portów RJ45 na kable UDP/FTP i SFP na wkładki światłowodowe w przypadku portów RJ45 warto sprawdzić czy jest on z autonegacją. Szybkość przekazywania ramek przez przełącznik może się odbywać w różnych trybach. W przełącznikach zarządzalnych istnieje możliwość wyboru odpowiedniego trybu. Wśród dostępnych trybów znajdują się:

 • cut-through – najmniejsze opóźnienie, przesyła ramki bezzwłocznie bez sprawdzania ich poprawności
 • store and forward – największe opóźnienie, przed przesłaniem sprawdza sumy kontrolne nadesłanych ramek
 • fragment free – rozwiązanie pośrednie, sprawdza wyłącznie poprawność nagłówka ramki,
 • przełączanie adaptacyjne – na podstawie obciążenia wybierany jest jeden z powyższych wariantów.

Typ Montażu

Swiche możemy również podzielić ze względu na typ montażu między innymi na obudowy typu rack które mają zastosowanie głównie w serwerowniach komputerowych, teletechnice, energetyce a także w studiach nagraniowych oraz pomieszczeniach przemysłowych. Swiche które są w przyjemnych dla oka rozmiarach przeznaczone dla domowych odbiorców i małych firm są znacznie mniejszych rozmiarów ale i zazwyczaj słabszych osiągów.

Zasilanie POE

Są przełączniki, z których możemy zasilać inne urządzenia pracujące w sieci one też się różnią choćby wersją protokołu POE jaki tym czy porty są aktywne czy pasywne. Pasywne zasilanie PoE, dla którego napięcie przesyłane jest na wolnych parach przewodów 4/5(+) oraz 7/8(-). W tym wypadku urządzenie w ogóle nie komunikują się ze sobą, aby ustalić moc zasilania, napięcie dostarczane jest w sposób ciągły. Prędkość transmisji jest mocno ograniczona i wynosi 100 Mbit/s, chociaż spotykane są urządzenia, które umożliwiają prędkość gigabitową.

Pasywny PoE nie jest zgodny ze standardem utworzonym przez instytucję IEEE, z tego względu jego wykorzystanie nie jest zalecane podczas budowy profesjonalnych sieci, a tym samym profesjonalnych systemów monitoringu.

Tabela poniżej przedstawia porównanie najważniejszych parametrów obu standardów.

Cecha/standard 802.3af (802.3at typ 1) 802.3 at typ 2 (POE+)
Moc wyjściowa zasilacza (W) 15.4 30
Minimalna moc dostępna dla urządzenia końcowego (W) 12.95 25.5
Napięcie wyjściowe zasilacza (V) 44-57 50-57
Napięcie dostępne dla urządzenia końcowego (V) 37-57 42.5-57
Maksymalny prąd (mA) 350 600
Kompatybilne standardy sieci 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
Zasięg (m) 100 100
Okablowanie Skrętka min. kat. 3 Skrętka min. kat. 5

Przy swichach POE warto wspomnieć ze mamy do dyspozycji dwa podstawowe standardy IEEE 802.3 af oraz IEEE 802.3 at. Ze względu na przesyłaną moc i prędkość transmisji standard 802.3at przewiduje 2 typy urządzeń:

 • typ 1 – zawierają się w nim urządzenia zgodne ze standardem 802.3af, wykorzystujące do przesyłu napięcia 2 pary przewodów. Moc wyjściowa 12.95W, wymagana jest skrętka min kat.3
 • typ 2 - moc wyjściowa 30W. Wymagana skrętka min kat. 5

Oprócz tego definiuje 2 sposoby przesyłania zasilania:

 • opcja A – zasilanie przesłane łącznie z danymi na parach 1/2 oraz 3/6
 • opcja B -zasilanie przesłane jest przez wolne pary 4/5 and 7/8 Istnieje również pasywne zasilanie PoE, dla którego napięcie przesyłane jest na wolnych parach przewodów 4/5(+) oraz 7/8(-).

Czym się więc kierować, przy budowie sieci Ethernet?

Na początku trzeba ustalić oczywiste sprawy, między innymi ile i jakich portów potrzebujemy, jaki jest sposób montażu oraz jaka będzie temperatura otoczenia oraz czy swich ma być zarządzalny czy nie, jaką swich ma mieć przepustowość, oraz jakie będzie przeznaczenie swicha. Istnieją jednak kwestie, których często nie bierzemy pod uwagę na etapie projektowania sieci, a które mogą zaważyć nad funkcjonalnością lub możliwością rozbudowy sieci.

Zacznijmy od przełączników do zastosowania domowego. Czym się różni np. TP-Link TL-SG105 od TL-SG108. Po za tym że cyferką na końcu jest również kilka różnic. Należy wziąć pod uwagę również do czego przełącznik będzie nam potrzebny i jaką ma pełnić rolę.

Tutaj już widzimy że oba przełączniki na pierwszy rzut oka różnią się ilością portów, poborem mocy i Wymiarami

Tutaj na powyższych zdjęciach widzimy że różnią się szybkością przekierowań pakietów tablicą adresów mac buforem pakietów oraz ramkami Jumbo. Podsumowując TL-SG108 jest wydajniejszy i szybszy do tego może pomieścić więcej adresów mac niż TL-SG105 ale za to posiada mniej portów. A więc w tym wypadku więcej nie znaczy lepiej.

Zajmijmy się teraz wersja bardziej rozbudowaną przeznaczoną dla firm porównajmy sobie Swicha T2500G-10TS (TL-SG3210) z T2500G-10MPS

T2500G-10MPS obsługuje dodatkowo standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at czyli POE za to swich T2500G-10TS (TL-SG3210) obsługuję dodatkowo okablowanie sieciowe 1000BASE-X: MMF, SMF

Wydajnościowo swiche są prawie identyczne poza różnicą wielkością ramek jumbo. Jeśli potrzebujemy złącz POE wybieramy T2500G-10MPS.

Login: admin
Hasło: puste
Adres IP: 192.168.80.1

1. Podłączamy Odpowiednio naszego mikrotika w celu konfiguracji w taki sposób jak powyżej przedstawiono na rysunku. W gniazdo power wtykamy nasze zasilanie dołączone do zestawu w przypadku tego modelu jest to zasilacz 24V. Usłyszymy charakterystyczne piknięcie dające nam znać że routerboard jest gotowy do pracy. Port nr.1 posłuży nam do pobrania adresu od dostawcy internetowego. Należy wybrać jeden z portów 2-5 w celu konfiguracji urządzenia i podłączyć do komputera. Tutaj został wykorzystany do tego port numer 3.

2. Kiedy podłączymy odpowiednio nasze urządzenie jesteśmy gotowi do konfiguracji. Instalujemy oprogramowanie "WinBox". Uruchamiamy program "jako administrator" następnie przechodzimy do zakładki "Neighbors" i wciskamy przycisk "Refresh". Na liście powinien pojawić się wpis klikamy na "adres mac". Standardowy "login" do naszego roterborda to admin bez hasła a adres ip "192.168.88.1" pole "password" więc należy pozostawić puste, następnie klikamy "connect".

3. Po poprawnym połączeniu powinien ukazać się nam następujący widok. Jeśli chcemy zachować podstawowe ustawienia klikamy przycisk "ok". Po zachowaniu podstawowych ustawień mikrotik powinien pobrać adres od operatora internetowego i powinniśmy mieć dostęp do internetu. Zamykamy pozostałe okna krzyżykiem.

4. Następnie wybieramy z listy po lewej stronie wybieramy opcję "Quick Set" wyskoczy nam okienko do konfiguracji roterborda jako Acces Pointa

5. Klikamy strzałkę w dół aby rozwinąć listę w której wybieramy tryb "Home AP"

6. Teraz konfigurujemy naszego Home AP na zdjęciu pokazana jest przykładowa konfiguracja. W polu "Network Name" wpisujemy nazwę naszej sieci. Pole "Frequency" pozostawiamy na auto są to kanały nadawania naszego routera. W poolu "Band" możemy wybrać standardy naszej sieci. Standardowo mikrotik ustawia standard B/G/N. Jeżeli jesteśmy pewni że wszystkie urządzenia jakie mają korzystać z naszej sieci posiadają radia które nadają w standardzie N. Możemy w takim wypadku zmienić ustawienia aby nasz Acces Point nadawał tylko w standardzie N. Jednak urządzenia które nie nadają w tym standardzie niestety nie będą wstanie się połączyć z naszym routerem. W polu "Counrtry" z rozwijanej listy za pomocą strzałki wybieramy "Poland". Następnie przy "Wi-Fi Paswword" klikamy czarną strzałeczkę oraz klikamy w białe pole i wpisujemy hasło do naszej sieci. W zakładce "Internet" zostawiamy podstawową konfiguracje na automatyczną. Teraz zajmiemy się zakładką "LocalNetwork". Pole "IP address" jest to adres IP naszego mikrotika, "netmask" to nasza maska podsieci, a "DHCP Srerver Range" to nasza pula adresów Acces Pointa. Ustawienia można pozostawić bez zmian. W zakładce "System" wpisujemy hasło do naszego mikrotika. Hasło które wpiszemy będziemy wpisywać za każdym razem w Winboxie gdy będziemy łączyć się z naszym routerbordem. Klikamy w prawym rogu na przycisk "Apply" w celu zapisania naszych ustawień.

7. Następnie łączymy się z naszą siecią wybierając zależnie od systemu operacyjnego jaki posiadamy. W tym wypadku Windows 7 klikamy w prawym rogu koło zegara systemowego na ikonkę sieci. Następnie klikamy odśwież w prawym górnym rogu na naszej liście dostępnych sieci szukamy nazwy naszego mikrotika jaką wpisaliśmy wcześniej w polu "Network Name". Klikamy na nazwę następnie połącz wyskoczy nam okienko podajemy w nim hasło które wpisaliśmy w polu "Wi-Fi password".

Ponieważ OpenVPN bazuje na certyfikatach, zaczniemy od wygenerowania 3 certyfikatów. Dla serwera, klienta i certyfikat CA.

Przechodzimy na zakładkę "System->Certificates" następnie, dodajemy nowy certyfikat.

Zaczniemy od wygenerowania własnego CA, którym w późniejszym etapie podpiszemy certyfikat dla klienta i serwera.

Name: podajemy dowolną nazwę
Common: podajemy nazwę domeny/zewnętrzny adres ip
Key Size: 8192, czyli długość klucza
Days Valid 3650, termin ważności klucza czyli 10 lat

Przechodzimy do zakładki "Key Usage" w której zaznaczamy tylko "key cert." i "sign, crl sign"

Przejdźmy do wygenerowania klucza dla serwera, klikając na zakładkę "System->Certificates" następnie, dodając nowy certyfikat, którego w późniejszym etapie podpiszemy certyfikatem CA.

Name: podajemy dowolną nazwę
Common: podajemy nazwę domeny/zewnętrzny adres ip
Key Size: 8192, czyli długość klucza
Days Valid 3650, termin ważności klucza czyli 10 lat

Przechodzimy do zakładki "Key Usage" w której zaznaczamy "digital signature", "key cert. sign", "crl sign", "key enciphement", "data enciphement", "tls client" i "tls server".

Przejdźmy do wygenerowania klucza dla klienta, klikając na zakładkę "System->Certificates" następnie, dodając nowy certyfikat, przejdźmy do wygenerowania klucza, którego w późniejszym etapie podpiszemy certyfikatem CA.

Name: podajemy dowolną nazwę
Common: podajemy nazwę domeny/zewnętrzny adres ip
Key Size: 8192, czyli długość klucza
Days Valid 3650, termin ważności klucza czyli 10 lat

Przechodzimy do zakładki "Key Usage" w której zaznaczamy "digital signature", "key cert. sign", "crl sign", "key enciphement", "data enciphement", "tls client" i "tls server".

Po wygenerowaniu certyfikatu dla serwera i klienta musimy je podpisać naszym certyfikatem CA. Czas podpisywania zależy od CPU routera, i może zająć nawet kilkanaście minut. Certyfikaty możemy podpisać na dwa sposoby. Za pomocą terminala oraz z poziomu winbox’a.

Przechodzimy do "System->Certificates" klikamy prawym przyciskiem myszy na certyfikacie, po czym z menu kontekstowego wybieramy "Sign".

Przy wpisie w polu "CA CRL Host:" podajemy publiczny adres ip, następnie klikamy start. Przy wpisie "Progres" zobaczymy aktualny status, kiedy certyfikat zostanie podpisany otrzymamy informacje "done".

Po podpisaniu certyfikatu CA możemy przejść do podpisania certyfikatu dla klienta, przy wpisie Certificate: wybieramy z listy certyfikat klienta, po czym obok wpisu "CA:" wybieramy nasz certyfikat CA w tym przypadku "myCA". Następnie klikamy przycisk "Start" i czekamy na uzyskanie statut "done".

Kiedy podpiszemy juz certyfikat dla klienta możemy przejść do podpisywania dla serwera. Ponownie wybieramy certyfikat CA w tym przypadku "myCA". Następnie z dostępnej listy certyfikatów wybieramy certyfikat serwera w tym przypadku "server" po czym klikamy "Start" i czekamy na uzyskanie statutu done.

Kiedy już prawidłowo podpiszemy nasze certyfikaty powinniśmy uzyskać przed nazwą certyfikatów powyższy efekt. Certyfikat CA powinien mieć statut "KLAT" dla klienta "KA", a serwera "KAT".

Tworzymy osobną pulę adresową dedykowaną dla połączeń VPN. Klikamy na "IP->pool" i dodajemy nową pulę.

Przy wpisie "Name" podajemy dowolną nazwę przy wpisie "Address" podajemy pule adresów po czym klikamy "Apply"

Przechodzimy na "PPP" zakładka "Profiles" i dodajemy profil dla klientów VPN.

Name: podajemy dowolnie
Local Address: w tej samej sieci co wcześniej stworzona pula. Np. 10.0.0.1
Remote Address: wybieramy pulę vpn
Use Encryption: zaznaczamy na required

Przechodzimy do zakładki "Secret" i znakiem plusa dodajemy nowe konto.

Przy wpisie "Name" podajemy nazwę użytkownika następnie, przy "Password" wrpowadzamy hasło , po czym przy "Service" wybieramy z rozwijanej listy "openvpn". W "Profile" wybieramy wcześniej utworzony przez nas profil. Zatwierdzamy ustawienia wciskając przycisk "Apply".

Pozostaje nam jeszcze włączenie serwera, w tym celu przechodzimy na zakładkę "Interface", będąc oczywiście dalej w "PPP"

Uruchamiamy serwer zaznaczając przy wpisie "Enabled", przy wpisie "Default Profile" z listy wybieramy wcześniej utworzony profil, po czym obok "Certificate" wybieramy z listy wcześniej wygenerowany certyfikat dla serwera. Odznaczamy szyfrowanie "aes 192" i "aes 128" w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zatwierdzamy ustawienia klikając przycisk "Apply".

Ostatnia z rzeczy jakie musimy ustawić na Mikrotiku to odblokowanie portu "1194" dla połączeń przychodzących (Input).

Przechodzimy do "IP->Firewall" dodajemy nową regułę.

Chain: wybieramy input
Protocol: tcp
Dst. Port: 1194
Action: accept

Umieszczamy utworzoną regułę nad instniejącą "drop invalid"

1. Przechodzimy do zakładki "System" wybieramy z listy "Packages".

2. Wyskoczy nam okno klikamy przycisk "Check For Updates".

3. W następującym oknie przy wpisie "channel" rozwijamy listę wybieramy wersję "current" następnie klikamy "Download&Install" mikrotik się zresetuje.

WinBox_3_17

WinBox_3_12

F3
Adres IP: 192.168.0.1

1.Podłączamy kabel Ethernetowy z modemu do routera pod port WAN

2.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

3.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

4.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

5.Przy wpisie "Connection Type" Wybieramy typ połączenia zależny od dostawcy internetu

6.Przy wpisie "WiFi Name" zmieniamy nazwę jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami.

7.Przy wpisie "WiFi Password" w pustym polu wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "OK"

8.Po kliknięciu przycisku "OK" wyskoczy nam informacja o rozłączeniu urządzenia, router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień. Po prawidłowej konfiguracji powinniśmy uzyskać dostęp do internetu.

1.Wchodzimy w zakładkę "Powtarzanie połączenia bezprzewodowego" zaznaczamy opcję "Uniwersalny repeater" wyświetli nam się lista dostępnych sieci. Tylko do kanału 11

2.Z dostępnej listy wybieramy naszą sieć jeśli jest chroniona hasłem pojawi nam się wpis "Hasło WiFi" wprowadzamy hasło do naszej sieci

3.Wyskoczy nam komunikat aby uruchoić ponownie urządzenie potwierdzamy przyciskiem "OK"

4.Czekamy aż urządzenie się skonfiguruje i uruchomi ponownie następnie łączymy się z naszą siecią.

Aby ustawić hasło dostępowe do strony konfiguracyjnej urządzenia przechodzimy do zakładki "Administracja". Przy wpisie "Nowe Hasło" w puste pole wprowadzamy hasło, następnie przy wpisie "Powtórz nowe hasło" wpisujemy je ponownie. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem "OK"

1.Wchodzimy w zakładkę "Zaawansowane" przewijamy na sam dół i sprawdzamy czy "UPNP" jest włączone. Jęśli nie to włączamy następnie klikamy "OK"

2.Aby przekierować porty przechodzimy do zakładki "Zaawansowane". Przy wpisie "Przekazywanie portów" W polu "Wewnętrzny IP" wpisujemy lokalny adres IP, z którego chcemy przekierować porty. W polu "Wewnętrzny port" klikając strzałkę rozwijamy listę wybierająć wpis "Ręcznie" wpisujemy port lokalny który chcemy przekierować. W polu "zewnętrzny port" wpisujemy port na który ma być przekierowanie przu polu "Protokół" rozwijąjąc menu strzałką wybieramy portokół TCP,UDP ewentualnie obydwa. Po dokonaniu edycji przy wpisie "Akcja" klikamy pomarańczowy plusik następnie w celu zatwierdzenia naszych ustawień klikamy "OK"

Aby udostępnić nasz komputer, rejestrator, serwer bądź też inne urządzenie do sieci publicznej przechodzimy w zakładkę "Zaawansowane". Następnie przechodzimy do wpisu na zamym dole "UPNP" i przełączamy na wyłącz a "Host DMZ" przełączamy na włącz. W polu "IP hosta" wpisujemy adres IP naszego urządzenia zatwierdzamy ustawienia przyciskiem "OK" i od teraz mamy dostęp do niego z innej sieci. Pod warunkiem że posiadamy publiczny adres IP są dwa typy adresów publicznych adres stały i zmienny. Jeśli posiadamy zmienny adres IP trzeba jeszcze skonfigurować usługe DDNS. W przypadku stałego adresu nie musimy już nic więcej konfigurować.

1.Aby skonfigurować usługę DDNS należy wejść w zakładkę "Zaawansowane" następnie przy wpisie "DDNS" przełączamy na "włącz". Przy wpisie "Dostawca usługi" wybieramy dostawcę i klikamy odnośnik "Zarejestruj teraz "

2.Zostaniemy przekierowani na stronę a tam przechodzimy przez cały proces rejestracji.

3.Przy wpisie "Nazwa użytkownika DDNS" wpisujemy nazwę użytkownika w pole przy "Hasło DDNS" wpisujemy hasło następnie przy wpisie "Nazwa hosta DDNS" wpisujemy nazwę hosta DDNS oraz przycisk klikamy przycisk "OK" w celu zapisania ustawień.

Aby zaktualizować oprogramowanie naszego routera pobieramy Fireware. Wypakowujemy pliki z archiwum następnie przechodzimy do zakładki "Administracja" zjeżdżamy do wpisu "Zarządzanie urządzeniem". Przy wpisie "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego" klikamy przycisk "przeglądaj...". Podajemy ścieżkę do wypakowanego pliku zostaniemy zapytani czy "Zaktualizować urządzenie?" klikamy "OK". Po prawidłowym wgraniu oprogramowania urządzenie powinno się uruchomić ponownie.

Adres IP: 192.168.0.1
Login: admin
Hasło: admin

1.Podłączamy kabel Ethernetowy z modemu do routera pod port WAN

2.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

3.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

4.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

5.Wpisujemy nazwę użytkonika admin oraz hasło admin następnie klikamy Login

6.Przechodzimy do zakładki "Wizard" odznaczamy "Auto-switch System Mode" następnie zaznaczamy "Wireless Router Mode" a na koniec wciskamy przycisk "Next"

7.Rozwijając listę "Internet Connection Type" wybieramy typ połączenia zależny od naszego dostawcy internetu w tym wypadku jest to DHCP mamy również do dyspozycji statyczne IP, PPPOE, L2TP, PPTP następnie klikamy "Next"

8.W polu "SSID" wpisujemy nazwę naszej sieci jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami. Pozycję Chanel zostawiamy bez zmian. W "Key" wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "Next"

9.Teraz akceptujemy nasze ustawienia klikając przycisk "Finish"

10.Jeśli wszystko zostało dobrze skonfigurowane, po kliknięciu przycisku "Finish" nasz router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień

11.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się wyłączyć opcje WPS.
Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę "Wireless." Następnie w zakładkę "Security" w ustawieniach WPS Settings zmieniamy z "Enable" na "Disable" pod koniec klikamy przycisk "Save"

12.Zmieniamy hasło do logowania się na nasz router wchodząc w zakładkę "Tools" następnie "Change Password" W polu "Old Password" wpisujemy admin w "New Password" oraz wpisujemy nowe hasło. Po czym w "Confirm New Password" potwierdzamy nasze nowe hasło wpisując je jeszcze raz.

Należy pamiętać że po zmianie tego hasła od tej pory będziemy się nim logować na stronę konfiguracyjną routera.

Jeśli mamy już w domu sieć bezprzewodową router ma funkcję wzmacniacza sygnału.

1.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

2.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

3.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

4.Wpisujemy nazwę użytkonika admin oraz hasło admin następnie klikamy Login

5.Przechodzimy do zakładki "Wizard" zaznaczamy "Universal Repeater Mode". Na koniec wciskamy przycisk "Next"

6.Klikamy "Scan" wybieramy nasze urządzenie z lisy i zaznaczamy w pozycji "Select",

Należy pamiętać że urządzenie widzi tylko 11 kanałów.
Jeśli nasza sieć wi-fi ma hasło to wpisujemy je w polu "Security Key" następnie klikamy przycisk "Next"

7.W polu "SSID" wpisujemy nazwę naszej sieci jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami. Pozycję Chanel zostawiamy bez zmian. W "Key" wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "Next"

8.Teraz akceptujemy nasze ustawienia klikając przycisk "Finish"

9.Jeśli wszystko zostało dobrze skonfigurowane, po kliknięciu przycisku "Finish" nasz router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień

10.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się wyłączyć opcje WPS.
Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę "Wireless". Następnie w zakładkę "Security" w ustawieniach WPS Settings zmieniamy z "Enable" na "Disable" pod koniec klikamy przycisk "Save"

11.Zmieniamy hasło do logowania się na nasz router wchodząc w zakładkę "Tools" następnie "Change Password" W polu "Old Password" wpisujemy admin w "New Password" oraz wpisujemy nowe hasło. Po czym w "Confirm New Password" potwierdzamy nasze nowe hasło wpisując je jeszcze raz.

Należy pamiętać że po zmianie tego hasła od tej pory będziemy się nim logować na stronę konfiguracyjną routera.

1.Wchodzimy w zakładkę "Advanced" następnie przechodzimy do zakładki "UPnP". Sprawdzamy czy "Enable UPnP" jest włączone. Jęśli nie to włączamy zaznaczając następnie klikamy "Save"

2.Aby przekierować porty przechodzimy do zakładki "Advanced". Następnie klikamy "Port Forwarding" W polu "Start Port" wpisujemy port lokalny, który chcemy przekierować. W polu "End Port" wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu "Private IP" wpisujemy adres z którego chcemy przekierować porty. W zakładcę "Protocol" wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba. Następnie zaznaczamy w tabelce "Enabled" i akceptujemy nasze ustawienia klikająć "Save"

Aby udostępnić nasz komputer, rejestrator, serwer bądź też inne urządzenie do sieci publicznej przechodzimy w zakładkę "Advanced". Następnie przechodzimy do zakładki "DMZ Host" w polu "DMZ Host IP" wpisujemy adres IP naszego urządzenia i od teraz mamy dostęp do niego z innej sieci.

Pod warunkiem że posiadamy publiczny adres IP
są dwa typy adresów publicznych adres stały i zmienny. Jeśli posiadamy zmienny adres IP trzeba jeszcze skonfigurować usługe DDNS. W przypadku stałego adresu nie musimy już nic więcej konfigurować.

1.Aby skonfigurować usługę DDNS należy wejść w zakładkę "Advanced" następnie w "DDNS Settings" klikamy odnośnik "Register Now"

2.Zostaniemy przekierowani na stronę a tam przechodzimy przez cały proces rejestracji,

ważne jest by zapisać sobie nazwę domeny.
Nazwa domeny będzie się składać z "host name" i wybranej z listy końcówki.

3.Zaznaczamy "Enabled DDNS" wpisujemy nazwę użytkownika w pole "User Name" podaną w rejestracji oraz hasło w pole "Password" następnie nazwę zarejestrowanej domeny w polę "Domain Name" oraz przycisk "Save" w celu zapisania ustawień.

Aby zaktualizować oprogramowanie naszego routera pobieramy Fireware. Wypakowujemy pliki z archiwum następnie przechodzimy do zakładki "Tools" wchodzimy w zakładkę "Fireware Upgrade" klikamy przycisk "przeglądaj...". Podajemy ścieżkę do wypakowanego pliku i wciskamy przycisk "upgrade". Po prawidłowym wgraniu oprogramowania do naszego routera urządzenie powinno się uruchomić ponownie.

1.[4G630]_v1_0_0_32_EN

2.[4G630]_v1_0_0_29_EN

3.[4G630]_v1_0_0_25_EN

4.[4G630]_v1_0_0_21_EN

5.[4G630]_v1_0_0_19_EN

6.[4G630]_v1_0_0_15_EN

A9
Adres IP: 192.168.0.254
Strona Domyślna: re.tenda.cn
SSID: Tenda_XXXXXX

1.Sprawdzamy domyślną nazwę Wi-Fi (SSID: Tenda_XXXXXX), która znajduje się na etykiecie tylnego panelu wzmacniacza.

2.Podłączamy urządzenie do gniazga elktrycznego.

3.Używamy komputera, aby wyszukać i połączyć się bezprzewodowo z urządzeniem.

4.Uruchamiamy przeglądarkę internetową, wpisujemy na paseku adresu re.tenda.cn lub 192.168.0.254

5.Wybieramy z dostępnej listy naszą sieć przechodzimy dalej klikając przycisk "Next".

6.Wprowadzamy hasło do sieci którą chcemy rozszerzyć następnie klikamy "Finish".

7.Po poprawnej konfiguracji wyskoczy nam komunikat

Aby zmienić SSID klikamy "Bezprzewodowy" następnie zmieniamy nazwę w polu "Nazwa WiFi" zatwierdzamy zmiany przyciskając "OK"

Aby zmienić hasło dostępu klikamy "Bezprzewodowy" następnie zmieniamy je w polu "Hasło WiFi" zatwierdzamy zmiany przyciskając "OK"

Aby zaktualizować Frirmware przechodzimy do zakładki "Administracja" i klikamy przy wpisie "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego" na przycisk "Przeglądaj..."Następnie wskazujemy lokalizacje pobranego Firmwaru.

Zatwierdzamy przyciiskiem "OK"

Czekamy aż Firmware się zaktualizuje

1.[A9]_v12_01_01_22_EN