FAQ - Produkty marki Gise

Login: admin

Hasło: 12345

DHCP: wyłączone

Adres IP: 192.168.1.88

Adres HTTP: http://192.168.1.88

Strumień RTSP: rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/10

Port TCP: 5000

Port RTSP: 554

Port HTTP: 80

Rozdzielczość: 1280x1024

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX. Uruchamiamy program Internet Explorer następnie klikamy ikonę "ustawień(1)".

Z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Opcje internetowe(2)".

W nowym oknie wybieramy zakładkę "Zabezpieczenia"(1) a następnie przycisk "Poziom niestandardowy...(2)".

Wszystkie pozycje z grupy "Kontrolki ActiveX i wtyczki" zaznaczamy na opcję "Włącz".

Adres naszego routera będzie niezbędny między innymi do konfiguracji przekierowania portów oraz konfiguracji usług takich jak DDNS dzięki którym uzyskamy podgląd obrazu naszych kamer z każdego miejsca z dostępem do internetu między innymi telefonu komórkowego. Przedstawiony sposób został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W celu ustalenia adresu IP routera znajdującego się w naszej sieci w prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe lub bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy "Otwórz centrum sieci i udostępniania"

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Jest to właśnie adres naszego routera który w celu jego konfiguracji należy wpisać w pole adresu naszej przeglądarki internetowej.

Przed przystąpieniem do podłączenia oraz wyszukania naszego sprzętu w sieci należy ustalić w jakiej puli adresów znajduje się nasz komputer. Ustalenie adresacji umożliwi nam prawidłowe wyszukanie a następnie konfiguracje naszego rejestratora lub kamery. Sposób opisany poniżej został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe, bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy „Otwórz centrum sieci i udostępniania”

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Adres ten oznacza że nasz komputer pracuje w puli adresów od 192.168.100.1 do 192.168.100.254 w związku z czym nasze kamery/rejestrator również powinny znaleźć się w tym przedziale. Jeżeli kamera lub rejestrator pracują w trybie DHCP wtedy uzyska adres automatycznie z prawidłowej puli dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio przystąpić do konfiguracji urządzenia (ustalając najpierw jego adres "link") .W przypadku kiedy z jakichś powodów automatyczny przydział adresów (DHCP) nie jest dostępny musimy skonfigurować adresy w urządzeniu ręcznie. Domyślnie sprzedawane przez nasz rejestratory GISE posiadają adres z puli 192.168.1.XXX w związku z czym taką adresacje musimy ustawić dla naszego komputera (link-zmiana adresacji IP).

Jeśli urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP, to należy je podłączyć do routera. Jeśli nie ma takiej możliwości to możemy skonfigurować adresy IP statyczne. Przy połączeniu bezpośrednim ustawiamy przykładowo:

adres IP: 192.168.1.6

maska sieciowa: 255.255.255.0

Aby zmienić konfiguracje sieci w komputerze przechodzimy do "Panelu Sterowania" klikamy "Sieć i Internet".

Wybieramy "Centrum sieci i udostępniania".

Następnie klikamy "Zmień ustawienia karty sieciowej".

Na "Połączeniu lokalnym" klikamy prawy przyciskiem myszki, następnie z menu kontekstowego wybieramy "Właściwości".

Wyświetli nam się okienko, w którym wyszukujemy na liście wpisu "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)", następnie klikamy prawy przycisk myszy, po czym "Właściwości"

Zaznaczamy "Użyj następującego adresu IP", wpisujemy powyższe ustawienia, następnie klikamy "OK"

W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "Search Tool". Po pobraniu pliku klikamy na niego dwukrotnie w celu zainstalowania. Instalacja przebiega automatycznie bez żadnych okien dialogowych po zakończonym procesie powinniśmy ujrzeć komunikat o jej pomyślnym ukończeniu oraz nowy skrót na pulpicie o nazwie "Search Tool"

Uruchamiamy program następnie w jego oknie klikamy przycisk "Refresh"

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie jest to: 192.168.1.88.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "Użytkownik:" "admin" "Hasło:" "admin123". Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika. Ustalone hasło potwierdzamy "Potwierdź hasło:" i klikamy przycisk "Dodaj".

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" ukaże nam się główne okno programu VMS.

W celu dodania naszego rejestratora klikamy ikonę "Dodawanie sprzętu".

Wybieramy opcje "Skanuj w poszukiwaniu sprzętu".

W kolejnym oknie pozostawiamy domyślnie zaznaczone pole "Skanuj sieć lokalną"" i klikamy przycisk "dalej".

Program zapyta nas o listę protokołów jakie ma przeszukać- pozostawiamy domyślne ustawienie "Wszystkie" i klikamy "Dalej".

Po chwili wyszukiwania program powinien wyświetlić listę odnalezionych urządzeń.

W aktywnych polach podajemy login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "Użytkownik:" admin "Hasło:" 12345 i klikamy przycisk "OK" a następnie "Dalej".

Jeśli proces dodawania sprzętu przebiegł pomyślnie program wyświetli podsumowanie z informacją o dodanym sprzęcie.

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałego adresu IP. Połączenie z naszym rejestratorem realizowane jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie VMS. W głównym oknie programu klikamy "Dodawanie sprzętu"

W nowym oknie klikamy "Ręcznie wskaż urządzenia".

W kolejnym oknie w kolumnie "Rodzaj" wybieramy pozycje "P2P NVR/XVR". W polu "Numer seryjny" podajemy numer chmury naszego rejestratora natomiast w polach "Użytkownik" oraz "Hasło" odpowiednio login i hasło do rejestratora.

Aby uzyskać dostęp do naszego numeru chmury musimy wejść w menu rejestratora. Dostęp do menu możemy uzyskać bezpośrednio z urządzenia podłączonego do monitora lub poprzez interfejs WWW za pomocą komputera.

Dostęp poprzez interfejs WWW:

Po zalogowaniu do rejestratora wchodzimy w ”Menu głowne” po czym kolejno: „Opcje” → „System” → „Ust. Sieciowe”→ „P2P”. Nasz numer chmury znajduje sie pod pierwszym kodem QR.

Dostęp bezpośredni:

Aby uzyskać dostęp do kodu w menu rejestratora wchodzimy w "Konfiguracja" -> "Sieć" -> "P2P".

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk "Dalej" Rejestrator dokona próby połączenia z rejestratorem poprzez chmure. Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie pole "Status" zmieni kolor na zielone oraz zostanie wyświetlony napis "Połączono". Ponownie klikamy przycisk "Dalej".

Program wyświetli komunikat o pomyślnym dodaniu urządzenia. Klikamy "OK".

W celu uzyskania podglądu z naszych kamer wciskamy przycisk "Urządzenia". Z lewej strony okna na liście urządzeń znajdziemy numer dodanego urządzenia po dwukrotnym kliknięciu w wybrany numer kamery uzyskamy dostęp do obrazu.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "User:" "admin" "Password:" "admin123". Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika. Ustalone hasło potwierdzamy "Reapeat password" i klikamy przycisk "Add".

Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy "Device".

Zaznaczamy ramkę po czym naciskamy na przycisk "Add to".

W aktywnych polach podajemy login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "User:" "admin"
"Password:" "12345" i klikamy przycisk "Next step".

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania pojawi nam się wpis "Connect ok" klikamy "Add".

Zamknie nam się okno po czym Klikamy przycisk "Home".

Następnie klikamy "Live".

Klikamy na jedeno z dostępnych pól po czym dwa razy na interesujący nas kanał, i powinniśmy uzyskać podgląd z kamer.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "User:" "admin" "Password:" "admin123". Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika. Ustalone hasło potwierdzamy "Reapeat password" i klikamy przycisk "Add".

Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy "Device".

Następnie wyświetli się menadżer urządzeń wciskamy przełącznik "Add".

W aktywnych polach podajemy numer seryjny, login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "User:" "admin"
"Password:" "12345" "Series Num: "XXXXXXXXXXXXX". Klikamy przycisk przy wpisie "Protocol" rozwijamy listę dostępnych opcji spośród których, wybieramy "P2P NVR/XVR" oraz przy "Channel Num" podajemy liczbę kanałów które posiada rejestrator. Zatwierdzamy konfiguracje klikając na "Next step".

Jeśli podaliśmy prawidłowe dane logowania pojawi nam się wpis "Connect ok" klikamy "Add".

Zamknie nam się okno po czym Klikamy przycisk "Home".

Następnie klikamy "Live".

Klikamy na jedeno z dostępnych pól po czym dwa razy na interesujący nas kanał, i powinniśmy uzyskać podgląd z kamer.

Aby uzyskać podgląd nagranych nagrań na rejestratorze uruchamiamy aplikacje VMS-lite z menu głównego wybieramy "Odtwarzanie lokalne".

Po wybraniu oprogramowanie otworzy nam "Widok" klikamy na "date".

Z kalendarza wybieramy interesujący nas okres z którego ma być odtworzone nagranie oraz klikamy "play". W celu skopiowania nagrań na dysk klikamy czwartą ikonę w prawym górnym rogu licząc od lewej strony.

Aby zmienić język na polski należy przejść do zakładki "home" i kliknąć na "Settings".

Następnie w ustawieniach przy, wpisie "Language" Option klikając na "U.S English(United States) z dostępnej listy wybieramy "polski(Polska)".

Po wybraniu języka klikamy "Save".

Po ponownym uruchomieniu programu program wyświetli się w języku polskim.

W celu odtworzenia nagrań z naszego rejestratora wchodzimy w jego menu a następnie pozycję „Playback”.

W menu „Playback” wybieramy kanał(1) z którego chcemy odtworzyć nagranie. Wskazujemy date (2) z której chcemy wyszukać materiał a następnie klikamy przycisk play.

W celu zapisu nagrań z naszego rejestratora wchodzimy w jego menu i opcję „Playback”.

W menu „Playback” wybieramy kanał (1) z którego chcemy zapisać nagranie. Wskazujemy datę (2) z której chcemy wyszukać materiał a następnie klikamy przycisk wyszukiwania(3) a na koniec przycisk zapisu(4).

Po wciśnięciu przycisku zapisu uzyskamy dostęp listy dostępnych do zapisania plików(1) wybieramy interesujący nas plik a następnie klikamy „Pobieranie”.

Kiedy pobieranie pliku zostanie ukończone zostanie on zapisany na naszym dysku w domyślnej lokalizacji zapisu tj. C:\XVR\.

Jeśli podczas pobierania pasek postępu pobierania stoi na 0% prosimy o sprawdzenie ustawień Internet Explorer’a. Opcja „Włącz tryb chroniony” musi być odznaczona.

Adres rejestratora musi być dodany do listy zaufanych witryn.

Jeśli po podpięciu rejestratora do monitora/telewizora nie widzimy żadnego obrazu powodem może być zbyt wysoka rozdzielczość która nie jest obsługiwana przez nasz monitor/telewizor. W celu rozwiązania problemu musimy połączyć się z rejestratorem poprzez sieć LAN i zmienić rozdzielczość rejestratora na niższą. W tym celu łączymy się z rejestratorem wpisując jego adres w naszej przeglądarce internetowej. (W naszym przykładzie adres rejestratora to "192.168.100.10") podajemy login oraz hasło domyślnie Login: "admin" Hasło: "12345". Następnie wciskamy przycisk "Zaloguj".

Ukaże nam się główne okno konfiguracji rejestratora w którym klikamy kolejno: „Opcje”→ „System”→”General”. Z listy widocznych opcji odnajdujemy pozycje "Rozdzielczość" a następnie klikając symbol strzałki wybieramy żądaną rozdzielczość np. 1024x768 i klikamy przycisk „Zapisz”.

Rejestrator spyta nas o potwierdzenie operacji potwierdzamy przyciskiem „Ok” następnie czekamy na ponowne uruchomienie urządzenia. Po restarcie rejestratora na naszym monitorze/telewizorze powinien ukazać się obraz.

Jeśli w miejscu podłączenia rejestratora posiadamy łącze internetowe ze zmiennym adresem IP nie będziemy w stanie połączyć się z naszym rejestratorem poprzez sieć internet. Rozwiązaniem takiego problemu jest skorzystanie z usługi sieciowej, automatycznego śledzenia adresu IP naszego urządzenia DDNS. Do tego celu możemy użyć serwisu www.noip.com który oferuje założenie darmowego konta. Zasada działania usługi jest prosta, a polega na tym, że router po restarcie lub po aktualizacji (zmianie) adresu IP nawiąże połączenie z serwisem DDNS i poda swój aktualny adres IP. Użytkownik posługując się nazwą utworzonej przez siebie domeny będzie kierowany na aktualny adres IP routera.

Zakładanie konta w serwisie www.noip.com:

Używając naszej przeglądarki internetowej wchodzimy na stronę www.noip.com gdzie klikamy przycisk "Sign Up"

Na następnej stronie wpisujemy nasze dane w postaci adresu "email(1)" oraz "hasła(2)" za pomocą którego będziemy mogli się logować do serwisu noip. Podajemy również wymyśloną przez nas nazwę "hosta(3)" jaki będzie wykorzystywany do połączenia z rejestratorem cyfrowym następnie klikamy przycisk "Create My Free Account"

Po niedługim czasie na podany przez nas adres email powinniśmy otrzymać wiadomość z linkiem aktywacyjnym nowo założone konto serwisu noip.com. Klikamy "Confirm Account" dzięki czemu nasze konto staje się aktywne.

Posiadając już odpowiednio skonfigurowane oraz aktywne konto w serwisie noip.com możemy przystąpić do wprowadzenia jego danych do rejestratora. W tym celu logujemy się do menu naszego rejestratora klikamy kolejno "Configuration" → "System" → "Network" → "DDNS". Następnie w polu "DDNS Type" wybieramy nazwę naszego usługodawcy tj. "NO-IP". W polu "Domain" wpisujemy wymyśloną przez nas wcześniej nazwę hosta. W polu "User Name" podajemy ten sam adres email którego użyliśmy podczas rejestracji na stronie noip.com. W polu "Password" podajemy ustalone przez nas wcześniej hasło służące do logowania na stronie noip.com. Pamiętamy również o zaznaczeniu pola "DDNS Enable" po czym klikamy przycisk "Save". Od tej chwili rejestrator będzie łączył się z serwisem noip.com i podawał aktualnie przydzielony adres ip. W celu połączenia się zrejestratorem zamiast adresu ip używamy od tej chwili wymyślonej przez nas nazwy hosta w naszym przykładzie jest to eltroxddns.hopto.org.

Przejdź do Opcje > System > Ust. Sieciowe > E-mail i włącz opcję Włącz powiadomienia przez E-mail

Uzupełnij pola które się pojawiły, wymaganymi danymi, które należy uzyskać od dostawcy skrzynki pocztowej (najczęściej, są one widoczne w ustawieniach skrzynki)

Przykłady konfiguracji SMTP

Wprowadzone dane są przykładowe, należy zastąpić je swoimi danymi z poczty.

Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych gmail.com

Upewnij się, iż opcja dostępu mniej bezpiecznych aplikacji w twoim koncie Google jest włączona
Wyłączona natomiast musi być weryfikacja dwuetapowa

Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych interia.pl

Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych onet.pl

Upewnij się czy w ustawieniach poczty w Dane konfiguracyjne na onet.pl jest włączone SMTP

Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych wp.pl

Upewnij się czy w ustawieniach poczty w Opcje > Ogólne na onet.pl jest włączone SMTP

Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych o2.pl

Uruchamiamy aplikacje na urządzeniu. Następnie w aplikacji mobilnej wciskamy "Menu".

Po czym klikamy na "Ikone kamery".

Później klikając na "Proszę najpierw się zalogować".

Klikamy na "Rejestracja".

Uzupełniamy odpowiednio pola przy adresie e-mail podajemy nasz adres pocztowy następnie wpisujemy hasło potwierdzamy wpisane hasło i przepisujemy kod weryfikacyjny z białej ramki w tym przypadku jest to "5081".

Po udanej rejestracji logujemy się do utworzonego konta wpisując podany w poprzednim kroku adres e-mail oraz hasło.

Po zalogowaniu znów klikamz pryzcisk "Menu".

Następnie z dostępnej listy opcji wybieramy "Urządzenie".

W następnym okienku klikamy "Dodaj urządzenie".

Z dostępnej listy wybieramy Numer seryjny do dodania.

Skanujemy nasz kod QR dostępny na spodzie urządzenia.

Pod spodem na naklejce mamy wpis Captcha jest to kod weryfikacyjny.

Uzupełniamy pozostałe wpisy podając nazwę urzytkownika oraz hasło utworzone na rejestratorze. W polu przosze wprowadzić kod weryfikacyjny wprowadzamy kod "Captcha".

Klikamy na "Nazwa urządzenia".

Następnie wybieramy "Wprowadź nazwę urządzenia" i wpisujey dowolną nazwę.

Klikamy przycisk Zakończono.

Po czym klikamy Podgląd.

Po udanej konfiguracji powinien ukazać nam się obraz z kamer