FAQ - Produkty marki HikVision

Login: admin

Hasło: 12345

DHCP: Wyłączone

Adres IP: 192.168.0.64

Adres HTTP: http://192.168.0.64

Strumień główny RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/

Strumień główny RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/

Strumień Strumień pomocniczy RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/

Strumień Strumień pomocniczy RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/

Port DVR Server: 8000

Port HTTP: 80

Port HTTPS: 443

Port RTSP: 554

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX. Uruchamiamy program Internet Explorer następnie klikamy ikonę "ustawień(1)".

Z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Opcje internetowe(2)".

W nowym oknie wybieramy zakładkę "Zabezpieczenia"(1) a następnie przycisk "Poziom niestandardowy...(2)".

Wszystkie pozycje z grupy "Kontrolki ActiveX i wtyczki" zaznaczamy na opcję "Włącz".

Przed przystąpieniem do podłączenia oraz wyszukania naszego sprzętu w sieci należy ustalić w jakiej puli adresów znajduje się nasz komputer. Ustalenie adresacji umożliwi nam prawidłowe wyszukanie a następnie konfiguracje naszego rejestratora lub kamery. Sposób opisany poniżej został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe, bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy „Otwórz centrum sieci i udostępniania”

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Adres ten oznacza że nasz komputer pracuje w puli adresów od 192.168.100.1 do 192.168.100.254 w związku z czym nasze kamery/rejestrator również powinny znaleźć się w tym przedziale. Jeżeli kamera lub rejestrator pracują w trybie DHCP wtedy uzyska adres automatycznie z prawidłowej puli dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio przystąpić do konfiguracji urządzenia (ustalając najpierw jego adres "link") .W przypadku kiedy z jakichś powodów automatyczny przydział adresów (DHCP) nie jest dostępny musimy skonfigurować adresy w urządzeniu ręcznie. Domyślnie sprzedawane przez nasz rejestratory GISE posiadają adres z puli 192.168.1.XXX w związku z czym taką adresacje musimy ustawić dla naszego komputera (link-zmiana adresacji IP).

Adres naszego routera będzie niezbędny między innymi do konfiguracji przekierowania portów oraz konfiguracji usług takich jak DDNS dzięki którym uzyskamy podgląd obrazu naszych kamer z każdego miejsca z dostępem do internetu między innymi telefonu komórkowego. Przedstawiony sposób został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W celu ustalenia adresu IP routera znajdującego się w naszej sieci w prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe lub bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy "Otwórz centrum sieci i udostępniania"

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Jest to właśnie adres naszego routera który w celu jego konfiguracji należy wpisać w pole adresu naszej przeglądarki internetowej.

Jeśli urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP, to należy je podłączyć do routera. Jeśli nie ma takiej możliwości to możemy skonfigurować adresy IP statyczne. Przy połączeniu bezpośrednim ustawiamy przykładowo:

adres IP: 192.168.1.6

maska sieciowa: 255.255.255.0

Aby zmienić konfiguracje sieci w komputerze przechodzimy do "Panelu Sterowania" klikamy "Sieć i Internet".

Wybieramy "Centrum sieci i udostępniania".

Następnie klikamy "Zmień ustawienia karty sieciowej".

Na "Połączeniu lokalnym" klikamy prawy przyciskiem myszki, następnie z menu kontekstowego wybieramy "Właściwości".

Wyświetli nam się okienko, w którym wyszukujemy na liście wpisu "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)", następnie klikamy prawy przycisk myszy, po czym "Właściwości"

Zaznaczamy "Użyj następującego adresu IP", wpisujemy powyższe ustawienia, następnie klikamy "OK"

Urządzenie należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub karty sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "LAN-SADP" dostępnej pod adresem: SADPTool_V3.0.0.10 po pobraniu pliku instalujemy program. Po uruchomieniu aplikacji powinna ona automatycznie wyszukać nasze urządzenie w sieci.

Jeśli chcemy edytować ustawienia wybieramy nasze urządzenie z listy w prawym oknie dokonujemy edycji ustawień

Aby uzyskać dostęp do menu rejestratora możemy użyć przeglądarki. W pasku adresu wpisujemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. Po uruchomieniu w oknie ukaże się okno logowania do rejestratora w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło 12345) następnie klikamy przycisk "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora, klikamy "Kliknij tutaj aby pobrać i zainstalować wtyczkę. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie przeglądarkę". Intalujemy wtyczkę następnie uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po zainstalowaniu wtyczki i ponownym uruchomieniu przeglądarki aktywujemy nasz dodatek klikając "Aktywuj Web Components".

Klikamy "pozwól i zapamiętaj" i uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po poprawnym zainstalowaniu dodadku i aktywowaniu wtyczki klikając dwukronie na kamerę z listy powinniśmy uzyskać obraz z kamery.

W celu konfiguracji chmury wchodzimy w Menu Główne > Ustawienia > Sieć > Dostęp do platformy przy wpisie "Enable EZVIZ Clound P2P"zaznaczamy kwadracik. Wpisujemy Verification Code następnie klikamy "OK" i "Dalej" czekamy aż "Statuts" zmieni się na połączono od teraz można łączyć się z urządzeniem po przez chmure.

Klikamy prawym przciskem z listy wybieramy "Dod.Kam.IP" na dostępnej liście klikamy plusik przy interesującym nas urządzeniu i wychodzimy z menu przyciskiem "Wyjście".

Rejestrator umożliwia szybkie skopiowanie fragmentów nagranego materiału na nośnik zewnętrzny np. pendrive. W celu archiwizacji materiału w pierwszej kolejności podpinamy nasz pendrive do wolnego portu USB w naszym rejestratorze. W głównym widoku podglądu rejestratora klikamy prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Menu główne" i wybieramy "Archiwizacja". W nowym oknie wybieramy czas oraz kanał z którego chcemy zgrać materiał. Po kliknięciu przycisku "Szukaj" wybieramy z listy interesujące nas pliki i klikamy przycisk "Archiwizacja" w następnym oknie klikamy "Archiwizacja" następnie "OK" po wyskoczeniu komunikatu "koniec exportu" wciskamy "OK" następnie możemy wyjągnąć nośnik.

Detekcja ruchu Wykrywa obiekty poruszające się we wcześniej zdefiniowanej strefie obrazu załączając wybraną przez nas funkcje np. nagranie obrazu, wysłanie wiadomości e-mail itp.

W celu konfiguracji detekcji ruchu wchodzimy w Menu Główne > Kamera > Detekcja ruchu. Wybieramy kamerę, dla której chcemy skonfigurować detekcję ruchu. Zaznaczamy pole "Włącz detekcję ruchu". Konfigurujemy obszar oraz czułość detekcji. Domyślnie funkcja detekcji ruchu jest włączona i skonfigurowana w trybie pełnego ekranu. W celu wybrania kanału z którego rejestrator ma rozpocząć nagrywanie po wykryciu ruchu klikamy przycisk ustawień i w zakładce "Nagrywaj kanał" dokonujemy wyboru. Zakładka "Okresy aktywności" służy do określenia godzin w jakich detekcja ruchu ma być aktywna. W kolejnej zakładce "Działanie powiązane" możemy określić dodatkową akcję jaką chcemy aby rejestrator dokonał po wykryciu ruchu np. wysłanie wiadomości email na zdefiniowaną przez nas skrzynkę pocztową.

Aby skonfigurować powiadomienia na poczte e-mail wchodzimy w Menu Główne > Ustawienia > Sieć > E-mail. Zaznaczamy opcję "Autoryzacja email"

1. Przy wpisie "Autoryzacja email" zaznaczamy kwadracik

2. Przy wpisie "Nazwa użytkownika" wpisujemy adres e-mail poczty wychodzącej

3. Przy wpisie "Hasło" wpisujemy hasło do poczty wychodzącej

4. Przy wpisie "Serwer SMTP" wpisujemy adres serwera naszej poczty wychodzącej

5. Przy wpisie "Port SMTP" wpisujemy port serwera naszej poczty wychodzącej

6. Przy wpisie "Od" w pustym polu wpisujemy nazwę nadawcy która będzie się wyswietlać

7. Przy wpisie "Adres email od" wpisujemy adres e-mail z którego ma być nadane powiadomienie

8. Przy wpisie "Wybierz odbiorców" wybieramy numer odbiorcy maksymalnie trzech

9. Przy wpisie "Do (odbiorca)" wpisujemy nazwę odbiorcy

10. Przy wpisie "Na adres email" wpisujemy adres e-mail odbiorcy

11. Przy wpisie "Załącznik JPG" jeśli chcemy mieć wysyłane dodatkowo zdjęcie zaznaczamy kwadracik

Uwaga: po wyeksportowaniu pliku nie możemy wyłączać ani resetować kamery/rejestratora. Jeżeli tak się stanie to uzyskany w następnych krokach plik resetujący będzie nieprzydatny, a całą procedurę trzeba będzie powtórzyć.

Pierwszym krokiem jest pobranie oraz instalacja programu SADP. Po instalacji programu i uruchomieniu pokaże nam się okno:

Aby program wyszukał podłączone urządzenia komputer musi być podłączony do tej samej sieci, w której znajdują się nasze kamery lub rejestratory. Jeśli po chwili urządzenia nie pojawią się na liście to możemy kliknąć "Refresh". Pamiętajmy też, że jeżeli kamera dopiero co została podłączona to chwilę zajmuje jej uruchomienie. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia komputera do tej samej sieci (lub kamery do tego samego switcha/routera co komputer) możemy podłączyć kamerę bezpośrednio do karty sieciowej komputera. W tym przypadku warto pamiętać, że komputer nie zasili naszej kamery (brak PoE), a więc potrzebny będzie oddzielny zasilacz (o ile kamera pozwala na podłączenie innego typu zasilania). IP naszego komputera powinno być stałe.

Krok trzeci - należy zaznaczyć urządzenie, którego hasło chcemy zresetować, a następnie użyć przycisku "Forgot Password" (prawy dolny róg, pod przyciskiem "Modify") - wyświetlone zostanie okno resetu hasła

Należy nacisnąć przycisk "Export", a następnie wybrać miejsce, w których chcemy zapisać plik. Jeżeli nasza przeglądarka nie pyta za każdym razem gdzie zapisać plik to (w przypadku systemów Windows Vista, 7 i nowszych) najprawdopodobniej będzie on zapisany w lokalizacji: Dysk C:\ -> Użytkownicy -> Nasza nazwa użytkownika -> Pobrane.

Po poprawnym zapisaniu pliku na dysku zobaczymy komunikat "Exported." - jest to potwierdzenie poprawnego zapisania pliku

Adres e-mail na który należy przesłać zapytanie o reset pomoc@eltrox.pl. Do wiadomości zwrotnej, którą otrzymamy od pomocy technicznej, załączony zostanie plik .xml. Plik zapisać należy na dysku, w znanej sobie lokalizacji (np. na pulpicie).

W programie SADP wskazujemy ścieżkę do pliku lub w łatwiejszy sposób - klikając na ikonę eksploratora wyszukujemy plik

Następnie należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Program wskaże nam również poziom bezpieczeństwa naszego hasła

Poziom 0 - brak koloru - hasło nieakceptowalne

Poziom 1 - kolor czerwony - słabe hasło - akceptowalne

Poziom 2 - kolor żółty - średnie hasło - akceptowalne

Poziom 3 - kolor zielony - silne hasło - akceptowalne

Klikamy "Confirm".

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie to pokaże nam się kolejna, krótka informacja