FAQ - Produkty marki Overmax

Pierwszego uruchomienia kamery dokonujemy podpinając ją kablem Ethernet do portu LAN w naszym routerze dzięki takiemu połączeniu będziemy mogli skonfigurować połączenie bezprzewodowe naszej kamery jak również inne jej funkcje. Po podpięciu kamery do zasilania oraz routera uruchamiamy na komputerze program "SearchPro Tool" dzieki któremu odnajdziemy adres IP naszej kamery. Po uruchomieniu programu klikamy przycisk "Search(1)" w polu IP Adress pojawi się adres naszej kamery. Po ustaleniu adresu możemy przystąpić do konfiguracji urządzenia za pomocą przeglądarki Internet Explorer wpisując ustalony adres IP w polu adresu.

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX. Uruchamiamy program Internet Explorer następnie klikamy ikonę "ustawień(1)".

Z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Opcje internetowe(2)".

W nowym oknie wybieramy zakładkę "Zabezpieczenia"(1) a następnie przycisk "Poziom niestandardowy...(2)".

Wszystkie pozycje z grupy "Kontrolki ActiveX i wtyczki" zaznaczamy na opcję "Włącz".

Do poprawnego wyświetlania menu oraz obrazu kamery poprzez przeglądarkę www musimy zainstalować odpowiednią wtyczkę. W tym celu uruchamiamy Internet Explorer a w pasku adresu wpisujemy ustalony wcześniej adres IP naszego urządzenia np. 192.168.100.9.

Na dole okna przeglądarki pojawi się komunikat czy uruchomić dodatek klikamy "uruchom".

Otworzy nam się okno instalatora dodatku klikamy "Next".

Ponownie klimay "Next".

Następnie klikamy "Next".

Po czym klikamy "Install"

Na końcu instalacji klikamy "Finish". Ponownie uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy nasz adres IP urządzenia.

Przed przystąpieniem do podłączenia oraz wyszukania naszego sprzętu w sieci należy ustalić w jakiej puli adresów znajduje się nasz komputer. Ustalenie adresacji umożliwi nam prawidłowe wyszukanie a następnie konfiguracje naszego rejestratora lub kamery. Sposób opisany poniżej został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe, bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy „Otwórz centrum sieci i udostępniania”

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Adres ten oznacza że nasz komputer pracuje w puli adresów od 192.168.100.1 do 192.168.100.254 w związku z czym nasze kamery/rejestrator również powinny znaleźć się w tym przedziale. Jeżeli kamera lub rejestrator pracują w trybie DHCP wtedy uzyska adres automatycznie z prawidłowej puli dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio przystąpić do konfiguracji urządzenia (ustalając najpierw jego adres "link") .W przypadku kiedy z jakichś powodów automatyczny przydział adresów (DHCP) nie jest dostępny musimy skonfigurować adresy w urządzeniu ręcznie. Domyślnie sprzedawane przez nasz rejestratory GISE posiadają adres z puli 192.168.1.XXX w związku z czym taką adresacje musimy ustawić dla naszego komputera (link-zmiana adresacji IP).

Adres naszego routera będzie niezbędny między innymi do konfiguracji przekierowania portów oraz konfiguracji usług takich jak DDNS dzięki którym uzyskamy podgląd obrazu naszych kamer z każdego miejsca z dostępem do internetu między innymi telefonu komórkowego. Przedstawiony sposób został opisany na przykładzie Windows 10 we wcześniejszych edycjach systemu operacyjnego mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie wybieranych opcji. W celu ustalenia adresu IP routera znajdującego się w naszej sieci w prawej dolnej części ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie naszego połączenia sieciowego. W zależności od rodzaju połączenia (przewodowe lub bezprzewodowe) ikona połączenia może wyglądać w następujący sposób:

Połączenie bezprzewodowe

Połączenie przewodowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem ikony naszego połączenia wybieramy "Otwórz centrum sieci i udostępniania"

W nowo otwartym oknie klikamy w nazwę naszego połączenia w tym przykładzie jest to "Połączenie sieci bezprzewodowej"

W kolejnym kroku klikamy przycisk „Szczegóły...”

W nowo otwartym oknie możemy już odnaleźć interesującą nas informacje. W podanym przykładzie jest to adres bramy domyślnej o wartości 192.168.100.1. Jest to właśnie adres naszego routera który w celu jego konfiguracji należy wpisać w pole adresu naszej przeglądarki internetowej.

Jeśli urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP, to należy je podłączyć do routera. Jeśli nie ma takiej możliwości to możemy skonfigurować adresy IP statyczne. Przy połączeniu bezpośrednim ustawiamy przykładowo:

adres IP: 192.168.1.6

maska sieciowa: 255.255.255.0

Aby zmienić konfiguracje sieci w komputerze przechodzimy do "Panelu Sterowania" klikamy "Sieć i Internet".

Wybieramy "Centrum sieci i udostępniania".

Następnie klikamy "Zmień ustawienia karty sieciowej".

Na "Połączeniu lokalnym" klikamy prawy przyciskiem myszki, następnie z menu kontekstowego wybieramy "Właściwości".

Wyświetli nam się okienko, w którym wyszukujemy na liście wpisu "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)", następnie klikamy prawy przycisk myszy, po czym "Właściwości"

Zaznaczamy "Użyj następującego adresu IP", wpisujemy powyższe ustawienia, następnie klikamy "OK"

W celu podłączenia kamery bezprzewodowo musimy skonfigurować ją do pracy z naszą siecią. W tym celu łączymy się z kamerą podpiętą kablem ethernetowym wpisując jej adres IP do przeglądarki Internet Explorer. Wpisujemy login oraz hasło.

Klikamy przycisk "ustawienia".

W ustawieniach przechodzimy do "Sieć" a następnie Wi-Fi. Zaznaczamy pozycje włącz i wciskamy przycisk "Wyszukaj".

Kamera pokaże dostępne sieci wybieramy tą z którą chcemy się połączyć, podajemy klucz i wciskamy "Zapisz".

Urządzenie po 10 sekundach pozwoli nam przetestować połączenie poprzez kliknięcie przycisku "Test".

Po prawidłowej koknfiguracji wyświetli nam się komunikat że test przebiegł prawidłowo

Aby dodać kamerę do naszego rejestratora klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy "Kanał NET".

W nowym oknie klikamy na przycisk "Dodaj".

Jako typ protokółu wybieramy Onvif, podajemy adres IP, login oraz hasło naszej kamery i klikamy przycisk "OK".

Po niedługim czasie w podglądzie powinien ukazać nam się obraz z dodawanej kamery.

Chmura umożliwia nam podgląd obrazu oraz nagrań bez potrzeby posiadania zewnętrznego adresu IP, otwierania portów itp. czynności konfiguracyjnych. Wystarczy że na stronie internetowej lub w odpowiedniej aplikacji podamy jej ID oraz hasło a uzyskamy dostęp do naszego urządzenia. Identyfikator oraz hasło chmury odnajdziemy w menu urządzenia.

Wchodzimy do menu głównego a następnie w pozycje "APP".

W nowo otwartym oknie klikamy na zakładkę "P2P". W polu ID urządzenia znajdziemy identyfikator chmury urządzenia oraz poniżej jej hasło. Jeśli dodajemy urządzenie do aplikacji na naszym telefonie możemy się również posłużyć kodem QR.

Jeśli ustaliliśmy identyfikator naszej chmury możemy połączyć się z naszym urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki WWW. Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wchodzimy na adres: www.vssweb.net Klikamy na "Device Login".

Zostaniemy przekierowani na stronę logowania za pomocą identyfikatora urządzenia. Podajemy dane z menu urządzenia i wciskamy "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu się uzyskamy dostęp do podglądu z kamer oraz konfiguracji urządzenia.

Chcąc odtworzyć nagrania zapisane na dysku naszego rejestratora z menu głównego wybieramy pozycje "Szukaj".

Rejestrator przejdzie do wbudowanego odtwarzacza nagrań. Wybieramy interesującą nas "datę(1)" następnie kanał z którego chcemy odtworzyć "nagranie(2)" i z "panelu nawigacyjnego(3)" przycisk play.

Rejestrator umożliwia szybkie skopiowanie fragmentów nagranego materiału na nośnik zewnętrzny np. pendrive. W celu archiwizacji materiału w pierwszej kolejności podpinamy nasz pendrive do wolnego portu USB w naszym rejestratorze. Z poziomu menu głównego rejestratora przechodzimy do opcji "Kopia zapasowa" w której na liscie będzie widoczny nasz pendrive upewniamy się że urządzenie zostało prawidłowo wykryte i klikamy "Kopia zapasowa". W nowym oknie wybieramy date z jakiej chcemy wyszukać nagrania wybieramy format pliku i klikamy "Start" w celu rozpoczęcia zgrywania materiału.

Android

iOS

Do łączenia z naszym rejestratorem poprzez urządzenie mobilne służy aplikacja "Vss Mobile" dostępna zarówno dla platformy android jak i iOS. Aplikacje możemy pobrać używając zamieszczonych powyżej qr kodów lub bezpośrednio w sklepie z aplikacjami naszego smartfona/tableta.

Aby dodać nasz rejestrator po uruchomieniu aplikacji klikamy "Pomiń logowanie".

"Lista urządzeń".

Następnie symbol "+".

W kolejnym oknie wybieramy sposób w jaki chcemy połączyć się z naszym rejestratorem w naszym przykładzie użyjemy połączenia poprzez chmurę więc wybieramy "P2P". W polu "Nazwa urządzenia" wpisujemy dowolną wybraną przez nas nazwę pod jaką chcemy aby rejestrator widniał w aplikacji. W polu UID podajemy identyfikator naszej chmury oraz poniżej hasło lub wciskając symbol skanera skanujemy QR kod bezpośrednio z menu naszego urządzenia. Po wprowadzeniu wszystkich danych wciskamy symbol dyskietki.

Zaznaczamy nasze świeżo dodane urządzenie i klikamy przycisk "Play".

Aplikacja przejdzie do widoku z naszych kamer.