OpenVPN serwer - Konfiguracja serwera

Przechodzimy na "PPP" zakładka "Profiles" i dodajemy profil dla klientów VPN.

Name: podajemy dowolnie
Local Address: w tej samej sieci co wcześniej stworzona pula. Np. 10.0.0.1
Remote Address: wybieramy pulę vpn
Use Encryption: zaznaczamy na required

Przechodzimy do zakładki "Secret" i znakiem plusa dodajemy nowe konto.

Przy wpisie "Name" podajemy nazwę użytkownika następnie, przy "Password" wrpowadzamy hasło , po czym przy "Service" wybieramy z rozwijanej listy "openvpn". W "Profile" wybieramy wcześniej utworzony przez nas profil. Zatwierdzamy ustawienia wciskając przycisk "Apply".

Pozostaje nam jeszcze włączenie serwera, w tym celu przechodzimy na zakładkę "Interface", będąc oczywiście dalej w "PPP"

Uruchamiamy serwer zaznaczając przy wpisie "Enabled", przy wpisie "Default Profile" z listy wybieramy wcześniej utworzony profil, po czym obok "Certificate" wybieramy z listy wcześniej wygenerowany certyfikat dla serwera. Odznaczamy szyfrowanie "aes 192" i "aes 128" w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zatwierdzamy ustawienia klikając przycisk "Apply".