OpenVPN serwer - Przygotowanie adresacji dla klientów

Tworzymy osobną pulę adresową dedykowaną dla połączeń VPN. Klikamy na "IP->pool" i dodajemy nową pulę.

Przy wpisie "Name" podajemy dowolną nazwę przy wpisie "Address" podajemy pule adresów po czym klikamy "Apply"