FAQ - Systemy alarmowe

Okazuję się, że nowoczesne systemy alarmowe mają więcej możliwości, niż tylko pilnowanie naszego obiektu przed włamaniem. Nowoczesny system alarmowy może wykonywać różnego rodzaju funkcję automatyki domowej. Za pomocą centrali alarmowej możemy sterować oświetleniem, roletami czy automatycznym podlewaniem trawnika.

Rolety

Jeżeli zastosujemy sterowanie roletami, możemy tak skonfigurować system aby o wyznaczonych godzinach zasuwał/odsuwał rolety. Można również zasunąć rolety w momencie załączenia czuwania, a odsunąć podczas wyłączenia czuwania. Rolety mogą zasunąć się również podczas załączenia czuwania obwodowego (nocnego). Jeżeli zastosujemy przełączniki, przy oknach będziemy dodatkowo mieć możliwość sterowania roletami za ich pomocą. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania jest możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej do zamykania otwierania rolet, czy załączenia/wyłączenia czuwania.

Zakręcanie/odkręcanie dopływu wody w obiekcie i do obiektu

Z centrali alarmowej możemy sterować elektrozaworami, które możemy wykorzystać w połączeniu z czujnikiem zalania do ochrony obiektu przed zalaniem. W momencie wycieku wody czujnik zalania wyzwoli w centrali reakcję zamknięcia głównego elektrozaworu. Chroni to nas przed ewentualnymi kosztami remontu oraz wycieku dużej ilości wody. Automatycznie dostaniemy powiadomienie o takim zdarzeniu dzięki czemu będziemy mogli szybko zareagować. Kolejną funkcją dzięki sterowaniu elektrozaworami jesteśmy w stanie realizować podlewanie trawnika. Konfiguracja Timer-ów pozwala uruchomić podlewanie o danych godzinach czy dniach, ewentualnie wyzwolenie z poziomu aplikacji mobilnej czy odpowiedniego manipulatora.

Oświetlenie

Centrala alarmowa ma możliwość sterownia oświetleniem, które można realizować za pomocą aplikacji czy też automatycznie. Na oświetlenie zewnętrzne możemy zastosować czujki zmierzchu i ruchu, które będą realizować włączanie oświetlenia po wykryciu ruchu tylko po zmierzchu. Mamy również możliwość konfiguracji załączania/wyłączania oświetlenia w wyznaczonych godzinach w wyznaczonych strefach. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy system o oświetlenie nocne, które będzie jednocześnie oświetleniem awaryjnym w razie zaniku prądu w obiekcie. W tym celu musimy zainstalować specjalne czujki z serii Luna. Wspomniane czujki posiadają diody led, które po odpowiedniej konfiguracji będą pełnić funkcję oświetlenia nocnego (półmrok) oraz zasilane z akumulatora centrali alarmowej funkcję oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

Automatyka bramowa

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sterowania Automatyką bramową, po odpowiednim podłączeniu i skonfigurowaniu,będziemy mogli sterować otwieraniem/zamykaniem bramy z poziomu centrali alarmowej. Oczywiście wyjściem będzie można sterować również z poziomu aplikacji mobilnej. Takie rozwiązanie udostępnia możliwość zdalnego otworzenia lub zamknięcia naszej bramy.

Podczas instalacji systemu alarmowego spotykamy różne typy połączeń linii dozorowej. Linie dozorowe a raczej sposoby ich podłączeń rozwijały się wraz z rozwojem systemów SSWIN.

Czujki mają zastosowane przekaźniki typu NO, czyli podczas naruszenia czujnika przekaźnik zamyka obwód (zwiera styki). Rozwiązanie to jest niebezpieczne, ponieważ łatwo można sabotować linię dozorową przecinając przewód od czujnika. Centrala nie jest w stanie dostrzec takiego zdarzenia, ponieważ obwód był w stanie rozwartym.

W tych czujkach został zastosowany przekaźnik typu NC, podczas czuwania obwód linii dozorowej jest zwarty. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze od jego poprzednika, ponieważ podczas naruszenia czujnika obwód zmienia stan na rozwarty. Centrala dostrzega przerwę w obwodzie i wywołuje alarm. Rozwiązanie to pozwala wykluczyć próbę przecięcia przewodu, ponieważ obwód zostanie otwarty co spowoduję wywołanie alarmu.

Typ połączenia, w którym na końcu linii dodajemy rezystor parametryczny o wartości 2,2kΩ. Występuje w dwóch wariantach EOL/NC oraz EOL/NO. NO i NC jest oznaczeniem typu zastosowanego przekaźnika w czujkach. Rezystor zastosowany w tej konfiguracji odpowiada za parametryzowanie linii dozorowej. W przypadku, kiedy potencjalny intruz próbuje zewrzeć przewody powoduje spadek rezystancji co skutkuje wywołaniem alarmu sabotażowego.

Typ linii podwójnie sparametryzowanej oczywiście występującej również w dwóch wariantach 2EOL/NO oraz 2EOL/NC. W tym połączeniu stosuje się dwa rezystory parametryczne o wartości 1,1kΩ dzięki czemu centrala potrafi rozróżnić 3 stany alarmu na jednej linii dozorowej. Są to: naruszenia, sabotaż oraz przecięcie przewodu. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu wykorzystujemy tylko cztery przewody (w skrajnych przypadkach możemy użyć tylko trzech) razem z zasilaniem dla np czujki PIR.

Typ linii, w którym stosuję się 3 rezystory parametryczne o wartości 1,1kΩ dla czujek, które posiadają czujnik Anty Masking-u (AM). Centrala alarmowa rozróżnia takie same typy alarmu, jak przy 2EOL oraz próbę zamaskowania czujki.

Perfecta

Podpinamy przewód do programowania centrali (konwerter USB-RS TTL) . Przewód USB instaluję się na porcie "COM". Sprawdzamy w menadżerze urządzeń w systemie , na którym porcie "COM" zainstalował się nasz przewód. Uruchamiamy program Perfecta Soft i konfigurujemy połączenie.

Wybieramy posiadaną wersję centrali alarmowej klikając na odpowiadający kafelek w programie. Następnie konfigurujemy połączenie programu Perfecta Soft z centralą alarmową.

Musimy wybrać odpowiedni port "COM" dla połączenia, na którym zainstalował się przewód. Aby ustawić odpowiedni port "COM" musimy przejść do ustawień.

W prawym górnym rogu znajdują się trzy poziome kreseczki odpowiadające menu. Po kliknięciu wysunie się dostępne menu, z którego wybieramy połączenie. Następnie wyświetli się okno, w którym możemy wybrać odpowiedni port "COM" dla naszego połączenia.

Po ustawieniu odpowiedniego portu "COM" klikamy "OK" wracamy do głównego ekranu programu. Klikamy na ikonkę połączenia obok portu "COM"

Nawiązaliśmy połączenie z centrala.

Micra

Micra jest modułem alarmowym, który ma wbudowany moduł komunikacyjny GSM. Jest to świetnym rozwiązaniem do zabezpieczenia małych obiektów, lub obiektów w trakcie budowy. Możliwość podłączenia czujek bezprzewodowo sprawdzi się w obiektach, w których jeszcze nie ma instalacji przewodowych. Wbudowany modem GSM powiadomi nas o zdarzeniach w systemie np. o alarmie.

Moduł montujemy w obudowie wraz z akumulatorem i transformatorem zasilającym. Wszystkie połączenia należy wykonać starannie i zgodnie z instrukcją.

Podłączenie czujek możemy wykonać w kilku konfiguracjach:

 • NO – styki przekaźnika normalnie otwarte
 • NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte
 • EOL/NO – styki przekaźnika normalnie otwarte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2kΩ
 • EOL/NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2kΩ

Przykładowy schemat podłączenia czujki:

Przykładowy schemat podłączenia sygnalizatora:

Gdy już mamy wszystkie elementy przewodowe podpięte do modułu, przystępujemy do połączenia i konfiguracji modułu za pomocą programu GPRS soft. Do nawiązania połączenia potrzebujemy konwerter USB-RS firmy Satel. Podpinamy przewód do gniazda TTL umieszczonego na płycie (złącze 3pin) oraz USB do portu w komputerze. Następnie musimy sprawdzić, na którym porcie "COM" konwerter zainstalował się w komputerze. Sprawdzamy to w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku jest to port "COM4". Następnie uruchamiamy program GPRS soft i konfigurujemy połączenie.

Domyślnie program ma wybrany port "COM1" dla połączenia, musimy go zmienić na "COM4".

Wybieramy zakładkę "Komunikacja" i wybieramy "Konfiguracja"

Pojawia się okienko z ustawieniami połączenia. Z rozwijanej listy wybieramy nasz port "COM". Potwierdzamy klikając przycisk "OK". Jeżeli centrala nie nawiąże komunikacji automatycznie trzeba kliknąć na kropkę obok portu "COM"

Nawiązano połączenie, możemy odczytać dane z centrali i rozpocząć konfigurację modułu Satel Micra.

W zależności od zastosowanego rodzaju podłączenia czujki, wybieramy odpowiadający jemu typ oraz typ reakcji w programie GPRS soft.

Wejścia przewodowe

Nazwa – indywidualna nazwa wejścia (do 16 znaków).

Typ – można zaprogramować następujące typy linii (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu na prawy klawisz myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi linii):

 • 0. wyłączone – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia nie jest podłączone żadne urządzenie
 • 1. NC – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami normalnie zamkniętymi
 • 2. NO – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami Normalnie otwartymi
 • 3. – w zależności od trybu pracy

Moduł komunikacyjny:

 • 3. analogowe – typ należy wybrać, jeżeli wejście ma obsługiwać sygnały analogowe

Moduł alarmowy:

 • 3. EOL 2k2 – typ należy wybrać, jeżeli na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2 kΩ.

Typ reakcji – parametr dostępny dla trybu modułu alarmowego. Dla wejścia można wybrać jeden z następujących typów reakcji (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu na prawy klawisz myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi reakcji):

 • 0. ZWYKŁA – wejście alarmowe natychmiastowe.
 • 1. 24H– wejście alarmowe czuwające stale.
 • 2. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZEŁĄCZNIK) – naruszenie wejścia załącza czuwanie, a koniec naruszenia wejścia wyłącza.
 • 3. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZYCISK) – naruszenie wejścia załącza lub wyłącza czuwanie, zależnie od jego aktualnego stanu.
 • 4. OPÓŹNIONA – wejście alarmowe o opóźnionym działaniu. Naruszenie czuwającego wejścia uruchamia odliczanie czasu na wejście. Jeżeli czuwanie nie zostanie wyłączone, wejście wywoła alarm po zakończeniu odliczania czasu na wejście.
 • 5. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1– naruszenie wejścia włączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 6. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia włączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 7. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 1 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 8. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 2 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 9. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 10. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 11. 24H POŻAROWA – wejście alarmowe czuwające stale, dedykowane do obsługi czujek pożarowych.
 • 12. 24H CICHA – wejście alarmowe czuwające stale, ale alarm z wejścia nie uruchamia głośnej sygnalizacji. Przeznaczone do obsługi np. czujki zalania

Dodawanie urządzeń bezprzewodowych przeprowadza się w kilku prostych krokach. Zaznaczamy wejście, do którego chcemy przypisać czujkę. Następnie klikamy przycisk "Nowa czujka".

Pojawia się okienko dialogowe i w tym momencie musimy naruszyć czujkę (czujka musi wykryć ruch).

Po wykryciu ruchu czujka nawiąże połączenie z modułem. Pokaże się jej nazwa oraz nr seryjny, a także informacja o tym, że czujka została wczytana. Zatwierdzamy przyciskiem "OK". Czujka została dodana do modułu, możemy ustawić wybrany typ reakcji.

W celu dodania pilota przechodzimy do zakładki "Piloty".

Zaznaczmy na liście pierwsze miejsce na liście pilotów następnie klikamy przycisk "Nowy pilot".

Pojawia się okienko dialogowe, postępujemy według wyświetlonej instrukcji.

Pilot zostaje wczytany zatwierdzamy przyciskiem "OK".

Pilot pojawi się na liście pilotów.

Z prawej strony mamy konfigurację przycisków, klikając prawym przyciskiem myszy wyświetli się lista dostępnych reakcji, które możemy przypisać dla konkretnego przycisku. Konfigurujemy typy reakcji dla poszczególnych przycisków lub ich kombinacji i zapisujemy dane w centrali.