FAQ - rejestratory, kamery Kenik, EasyCam

 1. Archiwizacja na pendrive
 2. Detekcja ruchu - wysyłanie na FTP
 3. Dodanie rejestratora lub kamery do programu CMS
 4. Jak wyłączyć zbędne, szumiące audio w kamerach
 5. Jaką aplikację mam użyć na urządzeniu mobilnym smartphone, tablecie
 6. Podłączenie kamery do serwera NAS Synology
 7. Konfiguracja rejestratora Kenik z kontem NOIP
 8. Podstawowa konfiguracja sieci
 9. Problem ze zmianą IP, hasła. Aktualizacja urządzenia. Konfiguracja sieci (Device Manager)
 10. Przekierowanie portów w Netiaspot
 11. Przekierowanie portów w TP-LINK
 12. Przykładowa konfiguracja zestawu IP - rejestrator, kamera Kenik, switch POE
 13. Port ONVIF, ścieżki RTSP
 14. Ustawienie detekcji ruchu
 15. Włączenie dźwięku w kamerze
 16. Wyszukiwanie kamery IP Kenik przez interfejs WWW
 17. Zapomniane hasło kamera
 18. Zdalny podgląd na smartfonie - konfiguracja vMeyeSuper
 19. Zmiana rozdzielczości w rejestratorze
 20. Zmiana godziny oraz języka
 21. Instrukcja uruchomienia zdalnego podglądu korzystając z funkcji chmury w rejestratorze (3G/LTE)
 22. Instrukcja uruchomienia zdalnego podglądu korzystając z funkcji chmury w rejestratorze - XMEYE program na Android i iPhone (3G/LTE)
 23. Archiwizacja na pendrive - CMS
 24. Ustawienie poczty email na przykładzie Gmail
 25. Dodanie rejestratora lub kamery do programu CMS przez chmurę (3G/LTE)
 26. Sterowanie kamerą PTZ w programie vMeyeSuper (Android i iPhone)


1. Archiwizacja na pendrive

Archiwizacja materiału na pendrive

Podłączamy pendrive do wolnego portu USB rejestratora

Logujemy się i wchodzimy do menu

faqq

Kolejno Nagrywanie

faqq

Następnie Archiwizacja

faqq

Zaznaczamy dysk na który chcemy dokonać kopii i klikamy backup

faqq

 

faqq

1 – typ nagrań do archiwizacji

2 – wybór kanału z którego robimy backup

3 – początek i koniec czasu nagrania

4 – po ustawieniu czasu należy kliknąć dodaj i dodać nagranie do listy, przyciskiem usun usuwamy

5 – bieżąca lista do zarchwizowania

6 – wybór formy exportu – format H264 lub bezpośrednio do AVI (najpopularniejszy format)

7 – przycisk rozpoczęcia archiwizacji

 

Czekamy na zakończenie i już możemy obejrzeć nagranie

faqq


2. Detekcja ruchu - wysyłanie na FTP

Po wykryciu ruchu rejestrator może wysyłać na serwer FTP filmy w formacie H264.

W celu takiej konfiguracji logujemy się i wchodzimy do menu

Kolejno System

faqq

Następnie

faqq

Dwukrotnie klikamy FTP

faqq

Wypełniamy wymagane pola – ustawienia serwera FTP

faqq

Następnie klikamy przycisk Test – na serwerze FTP w celach testowych zostanie utworzony folder Test – jeżeli operacja się powiedzie to mamy poprawnie skonfigurowany serwer FTP.

Możemy też określić maksymalną wielkość przesyłanego pliku.

Wychodzimy z ustawień- wracamy do menu głównego i wybieramy Alarm

faqq

Dalej Detekcja

faqq

Zmieniamy ustawienia detekcji ruchu dla wybranych kanałów

faqq

1 – wybór kanału dla detekcji

2 – włączenie detekcji dla wybranego kanału

3 – wybór czułości detekcji ruchu

4 – ustawienie regionu detekcji ruchu

5 – harmonogram działania detekcji ruchu

6 – „opóźnienie” detekcji ruchu, aby nie reagowała zbyt często

7 – wybór kanału który ma zostać nagrany

8 – wybór ścieżki RTSP wywołanejj po detekcji ruchu

9 – ustawienia PTZ

10 – „opóźnienie” dla PTZ

11 – wyświetlanie powiadomienia o wykrytym ruchu

12 – wysłanie maila

13 – włączenie „brzęczyka” w rejestratorze

14 – zapis zdarzenia do dziennika

15 – wysyłanie filmu ze zdarzenia na serwer FTP

16 – wysłanie alarmu do programu XMEYE

Ostatnią rzeczą, którą musimy ustawić jest włączenie detekcji w samym nagrywaniu.

Wchodzimy do menu głównego i wybieramy Nagrywanie

faqq

następnie upewniamy się, że mamy zaznaczone Ruch w ustawieniach dla wybranego kanału

faqq

Przy takich ustawieniach powinniśmy otrzymywać na serwer FTP krótkie filmiki z nagranym ruchem.

3. Dodanie rejestratora lub kamery do programu CMS

Instalujemy program CMS, np. stąd

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/KENIK/General_CMS_V3.1.0.4.T.20160218.exe

Uruchamiamy CMS

faqq

To jest tylko okienko z logowaniem do samego programu, domyślnie Użytkownik to super a hasło jest puste. Możemy zaznaczyć Zapisz hasłoAuto-logowanie, wtedy nie pojawi się już to okno.

Kolejno wybieramy

faqq

faqq

Zaznaczamy Lista lokalizacji, klikamy Dodaj lokalizację, OK

faqq

Klikamy Moja lokalizacja, Dodaj urządzenie

faqq

Klikamy Wyszukaj

Czekamy aż program wyszuka urządzenia. Klikamy na wybranym

faqq

Ustawienia wypełniają się po kliknięciu, uzupełniamy ewentualne hasło do urządzenia.

faqq
Klikamy OK.

Urządzenie zostało dodane, możemy się do niego zalogować poprzez podwójne kliknięcie na wpisie
faqq


4. Jak wyłączyć zbędne, szumiące audio w kamerach

W kamerach IP KENIK znajduje się moduł audio, który nie jest wykorzystywany z powodu braku zainstalowanego mikrofonu wewnątrz kamery.

Jeżeli funkcja transmisji audio zostanie uruchomiona, to kamera na kanale fonii będzie transmitować jedynie szumy.

Logujemy się do kamery: klikamy na ikonę DeviceCfg

faqq

Przechodzimy do ustawień kompresji klikamy na ikonę Encode

faqq

W ustawieniach kompresji odznaczamy w dwóch tabelkach pole: Audio(ma pozostać pusty kwadracik)

faqq


5. Jaką aplikację mam użyć na urządzeniu mobilnym smartphone, tablecie

Program na system Android: vMeyeSuper (dostępny w Sklepie Play)

Program na system iPhone: Super vMeye (dostępny w sklepie - AppStore)

6. Podłączenie kamery do serwera NAS Synology

Synology Surveillance Station

Proszę użyć portu 8899 aby podłączyć kamerę protokołem ONVIF.

faqq

7. Konfiguracja rejestratora Kenik z kontem NOIP

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX (instrukcja tutaj).

Używając przeglądarki Internet Explorer wchodzimy w ustawienia rejestratora

faqq

Logujemy się do rejestratora

faqq

Wybieramy DeviceCfg

faqq

Kolejno wybieramy SettingSystemNetService

Klikamy podwójnie DDNS

Z listy wybieramy serwis NO-IP

faqq

Zaznaczamy Enable i w polu Domain Name wpisujemy całą nazwę domeny, na przykład eltroxserwis.no-ip.biz

Pole User Name to nazwa użytkownika lub adres email podany w trakcie rejestracji w serwisie NO-IP.COM, natomiast pole Password to aktualne hasło do tego serwisu.

Klikamy OK.

Przykładowe ustawienia:

faqq


8. Podstawowa konfiguracja sieci

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX (instrukcja tutaj).

Używając przeglądarki Internet Explorer wchodzimy w ustawienia rejestratora

faqq

Logujemy się do rejestratora

faqq

Wybieramy DeviceCfg

faqq

 

 

Poprawne ustawienia sieciowe zależą od konfiguracji sieci, w której kamera ma pracować.

Poniżej przykładowe poprawne ustawienia

faqq

Zalecamy zmianę portu HTTP na inny niż domyślny, np. 5555 w celu uniknięcia problemów z dostępem do rejestratora. Port 34567 najczęściej możemy pozostawić bez zmian.

Adres IP kamery zalecamy ustawić poza pulą dostępną dla serwera DHCP.

Gateway to brama domyślna i jest to adres naszego routera, który udostępnia nam Internet.

W Primary DNS możemy także wpisać adres naszego routera.

9. Problem ze zmianą IP, hasła. Aktualizacja urządzenia. Konfiguracja sieci (Device Manager)

Jeśli program nie znajduje nam rejestratora/kamery to może to być wina starszej wersji programu Upgrade Tool. Prosimy o pobranie tej wersji:

ftp://ftp.eltrox.pl/FIRMWARE/KAMERY%20IP/KENIK/KAMERY%202MPX/kenik_device_manager.zip

Instalujemy program, po uruchomieniu - bardzo ważne - aby na pytanie z Zapory Systemu Windows – czy odblokować program i dać dostęp do sieci – odpowiedzieć TAK, inaczej program nie wyszuka nic w sieci.

Opis przycisków programu:

faqq

1 – zaznacza wszystkie urządzenia na liście

2 – wyszukiwanie urządzeń w sieci

3 – „ręczne” dodawanie urządzenia do listy

4 – uruchomienie domyślnej przeglądarki z wpisanym adresem IP rejestratora

5 – restart urządzenia

6 – przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu

7 – wybranie pliku z aktualizacją urządzenia

8 – rozpoczęcie aktualizacji firmware'u urządzenia

9 – lista wykrytych urządzeń

10 – zmiana adresu IP urządzenia

11 – maska sieciowa urządzenia

12 – brama domyślna

13 – przycisk umożliwia skopiowanie adresu maski i bramy sieciowej z aktualnego komputera

14 – port HTTP (dostęp przez przeglądarkę do urządzenia)

15 – port TCP (dostęp przez program do urządzenia)

16 – adres MAC karty sieciowej urządzenia

17 – id urządzenia w chmurze

18 – zapis dokonanych zmian

19 – zaawansowane ustawienia urządzenia

20 – miejsce na wpisanie ewentualnego hasła dostępu do urządzenia

Zmiana adresu IP urządzenia

Wyszukujemy dostępne urządzenia przyciskiem 2. Zaznaczamy urządzenie na liście „ptaszkiem”. W miejsce 10 wpisujemy nowy adres IP oraz poniżej wymagane dane. W pole 20 wpisujemy ewentualnie hasło do urządzenia, następnie klikamy przycik Modify 18. Powinniśmy otrzymać komunikat:

faqq


10. Przekierowanie portów w Netiaspot

Przekierowanie/otwarcie portów należy rozpocząć od ustalenia adresu naszego routera. Domyślny adres IP dla Netiaspot to 192.168.1.254

W celu sprawdzenia tego adresu komputerze z systemem Windows musimy uruchomić poprzez polecenie uruchom lub poprzez wyszukanie cmd.exe:

faqq

Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Uruchom jako Administrator

W czarnym okienku wpisujemy: ipconfig/all

Dla aktywnej karty sieciowej szukamy wpisu:

faqq

W tym przypadku otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę: http://192.168.1.254

Wpisujemy login i hasło do routera (domyślnie login admin i hasło admin_netia)

Wybieramy Usługi → Przekierowanie portu

faqq

Kolejno wybieramy: Host lokalnyDefiniowane przez użytkownika, w wyświetlonym polu wpisujemy adres IP naszego rejestratora.

Następnie: Protokół → Definiowane przez użytkownika –> Nowe porty serwera

Protokół: TCP

Porty źródłowe: Dowolny

Docelowe porty: Pojedynczy

Wpisujemy port: 34567

Klikamy: OK

Procedurę powtarzamy dla portu numer: 5555

Numery portów muszą zostać również wpisane w ustawieniach rejestratora w miejscu:

System –> Sieć

Media Port: 34567

Port HTTP: 5555

Poprawność otwartych portów możemy sprawdzić na stronie

http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

Wpisujemy tam swój adres zewnętrzny oraz numer portu, który chcemy sprawdzić.

Pomocne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=sWdnQcRQ5xE

https://www.youtube.com/watch?v=zZEL-WrYF-k

https://www.youtube.com/watch?v=KM-F7Kw8LqY

https://www.youtube.com/watch?v=gOpbjAH8_zE

https://www.youtube.com/watch?v=oJz3SaqMYLQ

https://www.youtube.com/watch?v=aBdpKdyrg5U

https://www.youtube.com/watch?v=QAJa0BNcDGA

https://www.youtube.com/watch?v=qxP2YRy4-1s

11. Przekierowanie portów w TP-LINK

Przekierowanie/otwarcie portów należy rozpocząć od ustalenia adresu naszego routera. Domyślny adres IP dla routera TP-LINK to 192.168.1.1. W tym przypadku model routera to TL-WDR4300.

W celu sprawdzenia tego adresu komputerze z systemem Windows musimy uruchomić poprzez polecenie uruchom lub poprzez wyszukanie cmd.exe:

faqq

Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Uruchom jako Administrator

W czarnym okienku wpisujemy: ipconfig/all

Dla aktywnej karty sieciowej szukamy wpisu:

faqq

W tym przypadku otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę: http://192.168.1.1

Wybieramy Forwarding → Virtual Servers

faqq

faqq

Wybieramy: Add New... Uzupełniamy dane zgodnie powyższym, tj. Service Port oraz Internal Port: wpisujemy numer portu, który chcemy otworzyć. IP Address to adres IP naszego rejestratora w sieci wewnętrznej. W ten sam sposób otwieramy port 34567 w przypadku Kenika.

Klikamy Save. Powinniśmy otrzymać następujący efekt:

faqq

Poprawność otwartych portów możemy sprawdzić na stronie

http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

Pomocne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=sWdnQcRQ5xE

https://www.youtube.com/watch?v=zZEL-WrYF-k

https://www.youtube.com/watch?v=KM-F7Kw8LqY

https://www.youtube.com/watch?v=gOpbjAH8_zE

https://www.youtube.com/watch?v=oJz3SaqMYLQ

https://www.youtube.com/watch?v=aBdpKdyrg5U

https://www.youtube.com/watch?v=QAJa0BNcDGA

https://www.youtube.com/watch?v=qxP2YRy4-1s

12. Przykładowa konfiguracja zestawu IP - rejestrator, kamera Kenik, switch POE

 

Przykładowa konfiguracja zestawu IP

Rejestrator + 2 kamery firmy Kenik, switch PoE firmy Netis

Zarówno rejestrator jak i kamery posiadają fabrycznie ustawiony adres IP 192.168.1.10

Dlatego nie ma możliwości, aby po podłączeniu wszystkich przewodów sieciowych urządzenia ze sobą poprawnie współpracowały. Potrzebna jest odpowiednia konfiguracja adresów IP. W tym przypadku po prostu trzeba każdemu urządzeniu nadać inny adres sieciowy (w tej samej klasie adresowej).

W tym przykładzie adres IP rejestratora nie będzie zmieniany, zmienimy adresy IP samych kamer.

Przykładowe ustawienia

  Adres IP
Rejestrator 192.168.1.10
Kamera 1 192.168.1.15
Kamera 2 192.168.1.16

Podłączamy kamery oraz rejestrator do switcha PoE. W przypadku kamer PoE proszę zwrócić uwagę, czy kontrolki PoE odpowiadające numerom portów zapaliły się na switchu- sygnalizują one zasilanie.

Zasilanie kamery możemy też sprawdzić zasłaniając kamerę i patrząc na diody czy włącza się podczerwień.

faqq

Jeśli kamery są poprawnie zasilane to przechodzimy do zmiany ustawień sieciowych.

Logujemy się do rejestratora, wchodzimy w ustawienia

Wybieramy kolejno Menu → System → Kanał Zarząd → Kanały Cyfrowe

Zaznaczamy Zezwól

faqq

faqq

Następnie przycisk Dodaj

Szukaj

faqq

faqq

Widzimy zdublowane adresy IP. Klikamy dwukrotnie na jednym z nich i klikamy przycisk Sieć.

faqq

Zmieniamy adres IP w wyświetlonym oknie, klikamy OK.

faqq

Potwierdzamy zmianę adresu klikając OK. Powinniśmy otrzymać komunikat o pomyślnej zmianie adresu IP.

Tę samą czynność (zmiany adresu IP na inny) wykonujemy dla każdej kamery, przy której dubluje się ten adres.

Uzyskaliśmy dwie kamery o adresach IP 192.168.1.15 oraz 192.168.1.16

W wyświetlonym oknie zaznaczamy wybraną kamerę oraz klikamy OK.

faqq

W kolejnym oknie zaznaczamy „ptaszkiem” kamerę oraz ponownie klikamy OK.

faqq

Mamy dodaną pierwszą kamerę. W ten sam sposób postępujemy z kolejnymi kamerami.

13. Port ONVIF, ścieżki RTSP

Aby uzyskać połączenie z urządzeniem innego producenta należy użyć portu numer 8899.

Jeżeli na innym urządzeniu np. kamera nie jest wyszukiwana należy dodać ją "ręcznie" z użyciem adresu IP oraz powyższego numer portu (należy też wybrać protokół ONVIF).

 

Poniżej ścieżki RTSP do kamer firmy Kenik

rtsp://192.168.1.214/user=admin_password=_channel=1_stream=0.sdp?real_stream

nowe IP kenik
rtsp://192.168.1.214:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

192.168.1.214:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

rtsp://admin:admin@192.168.1.214:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

14. Ustawienie detekcji ruchu

UWAGA: w monitoringu analogowym detekcja ruchu działa z każdą kamerą, gdyż za detekcję ruchu odpowiada sam rejestrator.

W przypadku monitoringu IP sytuacja jest inna, tutaj za detekcję ruchu odpowiadają same kamery, które wysyłają do rejestratora informację, iż wykryły ruch.

Dlatego bardzo ważny jest protokół, w jakim komunikuje się zestaw rejestrator – kamera. Połączenie w uniwersalnym protokole ONVIF na ogół nie zapewnia nam detekcji ruchu – nie będzie działała. W przypadku strumienia RTSP detekcja na pewno nie będzie działała.

Najlepiej trzymać się prostej zasady – kupić sprzęt jednego producenta lub przed zakupem upewnić się, że będzie prawidłowo działała.

Instalujemy program CMS, dodajemy urządzenie. Wchodzimy w konfigurację

Nawiązujemy połączenie z urządzeniem klikając dwukrotnie, następnie klikamy prawym klawiszem myszy

faqq

Ustawienie ciągłego nagrywania dla wszystkich kanałów

Wchodzimy w Ustawienia → Nagrania → Terminarz

faqq

Wybieramy Kanał – Wszystkie, Tryb – Ciągłe

faqq

Ustawienie nagrywania z detekcją ruchu

Przykładowy terminarz:

 • zapis ciągły w godzinach nocnych od północy do 05:59
 • od 06:00 do 11:59 detekcja ruchu
 • następnie od 12:00 do 24:00 zapis ciągły

Screen z takich ustawień dla kanału numer 1 w każdy dzień tygodnia

faqq


15. Włączenie dźwięku w kamerze

Włączenie dźwięku

Logujemy się i wchodzimy w menu główne

faqq

Kolejno wybieramy System

faqq

następnie Kodowanie

faqq

Tutaj mamy możliwość włączenia dźwięku dla obu strumieni, czyli zaznaczamy ptaszkiem przy którym strumieniu chcemy mieć dźwięk

faqq


16. Wyszukiwanie kamery IP Kenik przez interfejs WWW

W celu poprawnego działania podglądu monitoringu należy najpierw włączyć obsługę ActiveX (poradnik tutaj).

Używając przeglądarki Internet Explorer wchodzimy w ustawienia rejestratora

faqq

Wymagania: w celu automatycznego wyszukania kamer wszystkie urządzenia muszą pracować w tej samej podsieci, tj. posiadać adresy np.: rejestrator 192.168.1.220, kamera1 192.168.1.221, kamera2 192.168.1.222, kamera3 192.168.1.222 itd.

Logujemy się do rejestratora

faqq

Wybieramy DeviceCfg

faqq

Kolejno wybieramy SettingAdvancedChannelType

W przypadku rejestratora hybrydowego w tym miejscu wybieramy stosunek ilości kamer cyfrowych do analogowych. Klikamy OK.

Wybieramy SettingAdvancedDigital Channel

Wybieramy kanał - Channel, dla którego będziemy szukać kamery i zaznaczamy Enable.

faqq

Następnie klikamy Add i w kolejnym oknie przycisk Search

faqq

Klikamy podwójnie na wyszukanej kamerze, którą chcemy dodać, wpisujemy ewentualne hasło do kamery w miejscu: password i klikamy OK.
faqq

Mamy dodaną pierwszą kamerę. W ten sam sposób postępujemy przy dodawaniu kolejnych. Wybieramy tylko inny numer kanału

17. Zapomniane hasło kamera

W celu zresetowania kamery do ustawień fabrycznych, proszę użyć poniższego programu:

RESET DO FABRYCZNYCH USTAWIEŃ

Należy wpisać adres IP kamery i kliknąć Reset. Po chwili kamera zrestartuje się i będzie miała domyślny adres IP: 192.168.1.10 oraz domyślne hasło: (puste).

18. Zdalny podgląd na smartfonie - konfiguracja vMeyeSuper

Uruchamiamy program vMeyeSuper.

Wybieramy

faqq
faqq

Uzupełniamy dane. DeviceName to wymyślona przez nas nazwa rejestratora, Connection Address, Address: adres IP rejestratora, TCP Port: port 34567. User Name to nazwa użytkownika, którym logujemy się do rejestratora, Password to hasło do rejestratora. Max Channel to ilość kanałów w rejestratorze.

faqq

Klikamy

faqq
faqq

Powinniśmy uzyskać obraz z kamer

faqq


19. Zmiana rozdzielczości w rejestratorze

1) Zmiana rozdzielczości po podłączeniu przewodem sieciowym LAN

Zdarza się dosyć często, iż po prawidłowym podłączeniu rejestratora, zarówno przez złącze analogowe VGA jak i przez cyfrowe HDMI nie mamy poprawnego obrazu z laptopa. Czasem widzimy tylko ekran startowy, następnie obraz "znika".

Dzieje się tak dlatego, że monitor nie obsługuje fabrycznie ustawionej rozdzielczości rejestratora - trzeba ją zmienić.

W tym celu podłączamy rejestrator przewodem sieciowym bezpośrednio do portu LAN komputera, wg tego poradnika http://www.eltrox.pl/faq-pytania-i-odpowiedzi/eltrox-pl-faq-monitoring/#faq3

Następnie dodajemy rejestrator do programu CMS http://www.eltrox.pl/faq-pytania-i-odpowiedzi/faq-rejestratory-kenik/#faq3

 

Kiedy już mamy rejestrator na liście w programie mamy dostęp do ustawień rejestratora

W programie CMS klikamy podwójnie na rejestratorze, aby się z nim połączyć. Klikamy prawym klawiszem na Konfiguracja urządzenia

1

Kolejne kroki System-->Urządzenia

Wybieramy Ekran

2

 

 

Wybieramy inną obsługiwaną przez monitor rozdzielczość, zatwierdzamy OK.

3

Nastąpi restart rejestratora i powinniśmy uzyskać obraz.

 

2) Zmiana rozdzielczości bezpośrednio z rejestratora przy podłączonym monitorze

Logujemy się i wchodzimy w menu główne

faqq

Kolejno wybieramy System

faqq

następnie Wyświetlanie

faqq

Tutaj mamy możliwość zmiany rozdzielczości

faqq


20. Zmiana godziny oraz języka

1

 

 

2

 

3

 

4

20. Instrukcja uruchomienia zdalnego podglądu korzystając z funkcji chmury w rejestratorze

1. Włączamy funcję Cloud na rejestatorze. W menu rejestartora –> system –> net service –> Cloud

aaa

2. Odnajdujemy stronę serwera producenta pod adresem www.xmeye.net z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer.

aaa

 

3. Zakładamy nowe konto użytkownika:

aaa

aaa

 

4. Uzupełniamy puste pola:

aaa

5. Po utworzeniu konta logujemy się na serwer używając wcześniej podanych danych:

aaa

6. Krokiem kolejnym jest dodanie urządzenia poprzez kliknięcie na: Device Manager a następnie Add

aaa

7. Uzupełniamy puste pola:

aaa

Numer seryjny urządzenia poprzez wejście w menu rejestratora następnie –> Info –> Wersja

aaa

Nazwa urządzenia: klikamy w menu –> System –> Ogólne

aaa

8. Na liście urządzeń pojawi się Nasz rejestrator:

aaa

Klikamy dwukrotnie, aby uruchomić podgląd rejestratora:

aaa

Aby uruchomić podglad należy kliknąć w zaznaczone pola:

aaa

 

 


22. Instrukcja uruchomienia zdalnego podglądu korzystając z funkcji chmury w rejestratorze - NOWY program na Android i iPhone

Podgląd na smartphonie w systemie Android oraz iOS z rejestratorów

AHD Kenik, IP Kenik, EasyCam oraz Kamer IP Kenik.

Do obsługi służy aplikacja xmeye którą można pobrać ze sklepu Google Play oraz Appstore

Appstore:   Google Play:

aaa 
aaaa

po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji pojawi się samouczek wyjaśniający funkcje aplikacji, można go przejść albo pominąć przyciskiem Skip.

aaa

Po przejściu samouczka pojawi się okno logowania, aby dodać urządzenie należy kliknąć „Local login"

aaa

pojawi się okienko dodawania urządzeń, aby dodać urządzenie należy zgodnie ze wskazówką na ekranie kliknąć +

aaa

W oknie dodawania urządzeń należy podać:

Device Name – Nazwa urządzenia pomagająca zidentyfikować nam kamerę/rejestrator.

Serial Number/IP/Doma– w tym polu należy podać numer seryjny urządzenia który jest możliwy do odczytania:
- poprzez zeskanowanie kodu QR w rejestratorze,
- poprzez rejestrator: prawy przycisk myszy-> MENU>INFO->WERSJA->SERIAL NO.

- przepisanie go z aplikacji DeviceManage dołączonej do rejestratora/kamery

aaa

Można podać także bezpośredni adres IP urządzenia czy też domene kamery(Uwaga, wymaga to znajomości konfiguracji sieciowej urządzeń)

Port- należy podać tylko w wypadku konfiguracji poprzez podanie adresu IP czy też domeny, jeśli korzystasz z konfiguracji poprzez numer seryjny pole pozostaw puste.

Należy także zaznaczyć okienko „Advanced” w celu podania Loginu(Username) do rejestratora oraz Hasła(Password)

aaa

Istnieje także możliwość wyszukania w sieci lokalnej urządzeń zgodnych z aplikacją Xmeye.

Aby tym sposobem podłączyć urządzenie z telefonem należy kliknąć przycisk „Search” i poczekać aż aplikacja znajdzie urządzenia, urządzenia które znajdują się w sieci lokalnej wyświetlą się na liście, zidentyfikować je można po numerze seryjnym.

sdfasret

Po kliknięciu urządzenia aplikacja poprosi nas o uzupełnienie dodatkowych danych takich jak Nazwa urządzenia oraz hasło.

asa2

Po uzupełnieniu należy kliknąć przycisk Add, urządzenie automatycznie doda się do listy urządzeń.

aaaa

 


23. Archiwizacja na pendrive - CMS

Uruchamiamy program CMS, nawiązujemy połączenie z rejestratorem klikając podwójnie na wybranym 2

 

Następnie klikamy przycisk  1

Wybieramy  3

1 - rejestrator, z którego chcemy zgrać materiał

2 - kanały na których wyszukujemy nagrań

3 - wybieramy wg czasu lub wg plików

4 - dodajemy kanały

5 - wyszukujemy nagrania - po kliknięciu zaznaczamy wybrany plik i klikamy 6 - Załaduj 4

 

Wybieramy katalog docelowy, gdzie zostanie skopiowane nagranie w formacie H264 5

Potwierdzamy i powinniśmy zobaczyć postęp kopiowania materiału na pasku 6

Plik możemy odtworzyć korzystając np. z darmowego programu VLC - instrukcja konfiguracji programu: https://www.youtube.com/watch?v=8Qm-z2-oLsQ

 


24. Ustawienie poczty email na przykładzie Gmail

Przechwytywanie

 

Uwaga: Google wprowadziło ograniczenia - w opcjach poczty Gmail trzeba włączyć Dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji

dostep_gmail


25. Dodanie rejestratora lub kamery do programu CMS przez chmurę

Odczytujemy numer seryjny rejestratora. Jest on dostępny w menu informacyjnym rejestratora.

Można też skorzystać z aplikacji do wyszukania rejestratora w sieci - podaje ona również ten numer(podpunkt 9 tego FAQ)

 

Instalujemy program CMS, np. stąd

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/KENIK/general_cms_v3.1.0.4.t.20160218.exe

 

Uruchamiamy CMS

To jest tylko okienko z logowaniem do samego programu, domyślnie Użytkownik to super a hasło jest puste. Możemy zaznaczyć Zapisz hasło i Auto-logowanie, wtedy nie pojawi się już to okno.

Kolejno wybieramy SystemUrządzenia

Zaznaczamy Lista lokalizacji, klikamy Dodaj lokalizację, OK

Klikamy Moja lokalizacjaDodaj urządzenie

Zaznaczamy  Cloud

c213c3b1-4a8b-4e9c-9630-4e433e421f6a

Uzupełniamy numer ID rejestratora oraz ewentualne hasło do urządzenia.


Klikamy OK i OK.

Urządzenie zostało dodane, możemy się do niego zalogować poprzez podwójne kliknięcie na wpisie

b0313af2-1c78-46f1-a64b-b78sdfsbe2eb4e1f

Żeby uzyskać obraz z kamery klikamy odpowiedni kanał dwukrotnie.

 


26. Sterowanie kamerą PTZ w programie vMeyeSuper (Android i iPhone)
Uruchamiamy program, dodajemy kamerę według instrukcji Zdalny podgląd na smartfonie - konfiguracja vMeyeSuper

Po uzyskaniu obrazu z kamery na dole mamy różne opcje.

Przewijamy dolny ekran do kolejnego przesuwając palcem w lewo.

1dfgdsf

 

2dfvgsfdgPanel sterowania kamerą PTZ

Po kolejnym przewinięciu ekranu mamy możliwość wywołania, ustawienia bądź usunięcia presetu PTZ.

3dfgdfg

 

Powrót