FAQ - rejestratory, kamery Notis

 1. Aktualizacja firmware w Notis - pendrive
 2. Czerwona kontrolka alarm - wyłączenie
 3. Przekierowanie portów w TP-LINK
 4. Ustawienie detekcji ruchu - program na PC (przez ViewClient)
 5. Zdalny podgląd na PC - ViewClient
 6. Zdalny podgląd na smartfonie Android - ViewCam
 7. Zmiana oprogramowania (HYBRYDA) w rejestratorach marki NOTIS.


1. Aktualizacja firmware w Notis - pendrive

Pobieramy odpowiedni firmware do rejestratora.

ftp://ftp.eltrox.pl/FIRMWARE/REJESTRATORY/NOTIS

Po pobraniu rozpakowujemy archiwum.

Podłączamy pendrive do komputera, tworzymy na nim folder dvrupgrade, kopiujemy do niego sam plik.

Podłączamy pendrive do portu USB rejestratora, klikając prawym klawiszem wchodzimy do menu rejestratora, logujemy się (domyślnie admin i puste hasło).

Z menu wybieramy kolejno 1 – Zarządzanie rejestratorem, 2 – OGÓLNE, 3 – Aktualizacja

faqq

faqq

Na pytanie Czy na pewno aktualizować? Klikamy tak i czekamy na zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania oraz restartu.

2. Czerwona kontrolka alarm - wyłączenie

 1. Na przednim panelu świeci się nieustannie czerwona dioda „ALM”

  Czerwona kontrolka informuje nas, że wystąpiło dla rejestratora zdarzenie alarmowe

  Najczęstszym powodem „fałszywego alarmu” jest nieprawidłowe ustawienie opcji w dziale „utrata video”

faqq

 1. Wchodzimy do menu rejestratora, klikamy na przycisk „START”

faqq

 1. Rejestrator poprosi nas o zalogowanie do systemu

faqq

 1. Klikamy przycisk „START” następnie klikamy na drugą ikonę „ZAWANSOWANE” (duże koło zębate) znajduje się na górze licząc od lewej strony ekranu

  Klikamy „ALARM” na liście, następnie wybieramy pozycję „UTRATA VIDEO”

  Domyślnie na liście zaznaczone są wszystkie dostępne kanały.

  Należy odznaczyć na liście numery kanałów do których nie są podłączone kamery,

  Dla rejestratora brak podłączonej kamery jest równoznaczne z „UTRATA VIDEO” z danego kanału. Innymi powodami wystąpienia alarmu mogą być:

  wykrycie ruchu przez kamerę, utrata video, uszkodzenie dysku, konflikt adresów IP.

faqq

faqq

faqq


3. Przekierowanie portów w TP-LINK

 

Przekierowanie/otwarcie portów należy rozpocząć od ustalenia adresu naszego routera. Domyślny adres IP dla routera TP-LINK to 192.168.1.1. W tym przypadku model routera to TL-WDR4300.

W celu sprawdzenia tego adresu komputerze z systemem Windows musimy uruchomić poprzez polecenie uruchom lub poprzez wyszukanie cmd.exe:

faqq

Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Uruchom jako Administrator

W czarnym okienku wpisujemy: ipconfig/all

Dla aktywnej karty sieciowej szukamy wpisu:

faqq

W tym przypadku otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę: http://192.168.1.1

Wpisujemy login i hasło do routera (domyślnie login admin i hasło admin).

faqq

Wybieramy Forwarding → Virtual Servers

faqq

Wybieramy: Add New... Uzupełniamy dane zgodnie powyższym, tj. Service Port oraz Internal Port: wpisujemy numer portu, który chcemy otworzyć. IP Address to adres IP naszego rejestratora w sieci wewnętrznej. Analogicznie otwieramy port 9000 w przypadku Notis.

Klikamy Save. Powinniśmy otrzymać następujący efekt:

faqq

Poprawność otwartych portów możemy sprawdzić na stronie

http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

Pomocne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=sWdnQcRQ5xE

https://www.youtube.com/watch?v=zZEL-WrYF-k

https://www.youtube.com/watch?v=KM-F7Kw8LqY

https://www.youtube.com/watch?v=gOpbjAH8_zE

https://www.youtube.com/watch?v=oJz3SaqMYLQ

https://www.youtube.com/watch?v=aBdpKdyrg5U

https://www.youtube.com/watch?v=QAJa0BNcDGA

https://www.youtube.com/watch?v=qxP2YRy4-1s

4. Ustawienie detekcji ruchu - program na PC (przez ViewClient)

UWAGA: w monitoringu analogowym detekcja ruchu działa z każdą kamerą, gdyż za detekcję ruchu odpowiada sam rejestrator.

W przypadku monitoringu IP sytuacja jest inna, tutaj za detekcję ruchu odpowiadają kamery, które wysyłają do rejestratora informację, iż wykryły ruch.

Dlatego bardzo ważny jest protokół, w jakim komunikuje się zestaw rejestrator – kamera. Połączenie w uniwersalnym protokole ONVIF na ogół nie zapewnia nam detekcji ruchu – nie będzie działała. W przypadku strumienia RTSP detekcja na pewno nie będzie działała.

Najlepiej trzymać się prostej zasady – kupić sprzęt jednego producenta lub przed zakupem upewnić się, że będzie prawidłowo działała.

Instalujemy program ViewClient, dodajemy urządzenie. Wchodzimy w konfigurację.

faqq

Następnie w Record

faqq

faqq

1 – wybór kanału, dla którego konfigurujemy nagrywanie

2 – włącz/wyłącz nagrywanie kanału

3 – włącz/wyłącz nagrywanie audio dla kanału

4 – wybór rozdzielczości nagrywanego materiału

5 – liczba klatek na sekundę

6 – wybór jakości nagrywanego materiału

7 – wybór trybu pracy (nagrywanie ciągłe lub według harmonogramu)

8 – ustawienia harmonogramu

9 – kopiowanie ustawień z innego kanału

W celu ustalenia harmonogramu nagrywania klikamy przycisk 8Settings.

Następnie przycisk Edit.

faqq

W oknie tym konfigurujemy harmonogram, wpisując przedziały czasowe, kiedy rejestrator ma nagrywać oraz czy ma nagrywać w tym czasie z detekcji ruchu czy też ciągle.

Przykładowy terminarz dla niedzieli:

 • zapis ciągły w godzinach nocnych od północy do 05:59
 • od 06:00 do 11:59 zapis z detekcją ruchu
 • następnie od 12:00 do 24:00 zapis ciągły

Aby dodać przedział czasowy wybieramy dzień tygodnia i klikamy przycisk Add. Następnie uzupełniamy godziny.

Screen z takich ustawień dla kanału numer 1 w każdy dzień tygodnia

faqq

Wygląd graficzny

faqq

Uwaga: urządzenie posiada dwa harmonogramy. Oprócz harmonogramu dla nagrywania jest też osobny harmonogram dotyczący detekcji ruchu. Czyli ustawiamy w jakim czasie będzie działała detekcja ruchu. Trzeba to ustawić w miejscu Alarm → Motion-->Schedule, przycisk Settings.

Ustawiamy to w ten sam sposób jak harmonogram dla nagrywania.

 

5. Zdalny podgląd na PC - ViewClient

Aplikacja ViewClient na system Windows do pobrania tutaj:

ftp://ftp.eltrox.pl/OPROGRAMOWANIE/REJESTRATORY/NOTIS/Setup_ViewClient(1.0.0.122).zip

Rozpakowujemy i instalujemy aplikację.

Cz. 1 – dostęp przez chmurę

Najpierw musimy znać ID naszego rejestratora oraz musimy upewnić się, że opcja chmury jest włączona w rejestratorze.

Logujemy się do rejestratora, po wejściu w ustawienia mamy informacje systemowe

faqq

Spisujemy zaznaczony numer seryjny rejestratora.

Upewniamy się, że usługa chmury jest włączona. Wchodzimy w COMM i upewniamy się, że ustawienia wyglądają tak:

faqq

Uruchamiamy aplikację. Wybieramy Tryb: Serwer, Serwer: notisdns.pl, użytkownik: to nasz numer seryjny rejestratora, hasło to aktualne hasło dostępu do rejestratora dla konta admin.

Opcja Zapamiętaj służy do zapamiętania obecnych ustawień w programie.

Przykładowe ustawienia

faqq

Klikamy OK i po chwili powinniśmy uzyskać podgląd z rejestratora.

Cz. 2 – logowanie bezpośrednio do rejestratora – wymagany publiczny adres IP

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy Tryb: lokalny, Użytkownik to nazwa użytkownika w rejestratorze, Hasło to aktualne hasło do rejestratora. Domyślne ustawienia to admin oraz puste hasło. To okno służy tylko do zalogowania się do programu. Wypełniamy dane oraz klikamy OK.

W lewym oknie klikamy przycisk Plusik

faqq

Wypełniamy odpowiednio pola, IP to adres IP rejestratora w sieci, zmieniamy port z 80 na 85, uzupełniamy ewentualne hasło. Klikamy OK.

faqq

W sieci lokalnej, jeśli jesteśmy podłączeni do tego samego routera możemy skorzystać z opcji wyszukiwania, klikając Wyszukiwanie.

Powinniśmy uzyskać połączenie z rejestratorem.

 

 

6. Zdalny podgląd na smartfonie Android - ViewCam

W Sklepie Play w telefonie szukamy aplikacji ViewCam Lite, instalujemy i uruchamiamy.

Cz. 1 – dostęp przez chmurę

Najpierw musimy znać numer serial naszego rejestratora oraz musimy upewnić się, że opcja chmury jest włączona w rejestratorze.

Logujemy się do rejestratora, po wejściu w ustawienia mamy informacje systemowe

faqq

Spisujemy zaznaczony numer seryjny rejestratora.

Upewniamy się, że usługa chmury jest włączona. Wchodzimy w COMM i upewniamy się, że ustawienia wyglądają tak:

faqq

faqq

Przechodzimy do konfiguracji telefonu. Wybieramy Login Type notisdns.pl (w Server IP wpisujemy notisdns.pl), następnie UserName to numer serial rejestratora, Password to hasło dostępu.

faqq

Cz. 2 – logowanie bezpośrednio do rejestratora – wymagany publiczny adres IP

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy Login type Normal (możemy zaznaczyć opcję Remember, wtedy program więcej nie wyświetli tego okna startowego).

Klikamy zakładkę Devicefaqq

 

Klikamy przycisk Add

faqq

Wypełniamy odpowiednio pola, IP to adres IP rejestratora w sieci, zmieniamy port z 80 na 85, uzupełniamy ewentualne hasło. Klikamy Save.

faqq

faqq

Klikamy Select oraz wybieramy urządzenie. Powinniśmy uzyskać połączenie.

faqq

 


7. Zmiana oprogramowania (HYBRYDA) w rejestratorach marki NOTIS.

Pobieramy odpowiednie dla każdego rejestratora oprogramowanie z
serwera eltrox (ftp.eltrox.pl).
Po wejściu na serwer klikamy kolejno
FIRMWARE / NOTIS / DVRUPGRADE / ODPOWIEDNI PLIK
Po pobraniu na dysk komputera rozpakowujemy plik i tworzymy
nowy folder o nazwie dvrupgrade po utworzeniu folderu wrzucamy
do niego rozpakowany plik, folder wrzucamy na pendrive po czym
podłączamy go do rejestratora, nastepnie wchodzimy za pomocą
myszki w menu rejestratora ( START ) logujemy się i klikamy na
zarządzanie rejestratorem ( ikona z młotkiem ) klikamy aktualizacja i
potwierdzamy chęć zaktualizowania.
Czekamy aż rejestrator ponownie się uruchomi.


UWAGA BARDZO WAŻNE
Nie wyłączamy ani nie resetujemy rejestratora podczas aktualizacji,
cierpliwie czekamy aż sam się uruchomi.

Powrót