Jaki alarm do domu wybrać?

31 Marzec 2017 Poradniki

Jaki alarm do domu wybrać?

Standardowymi elementami zabezpieczenia domu przed włamaniem są dobre zamki oraz drzwi antywłamaniowe, jednak coraz częściej nie wystarczają one aby zabezpieczyć obiekt przed wtargnięciem osób niepowołanych.
Najnowocześniejszą metodą zabezpieczenia domu jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu. SSWiN jest to zespół urządzeń służących do wykrywania i sygnalizowania wejścia bądź jego próby przez osoby trzecie na teren chroniony. W momencie wykrycia ruchu instalacja alarmowa generuje sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnał dociera także do centrali a z niej do właściciela oraz stacji monitorowania. Stacja monitorowania przeważnie znajduje się na wyposażeniu firmy ochroniarskiej, która powinna niezwłocznie skontrolować sytuację monitorowanego obiektu.

Każdy system składa się z takich elementów jak: centrala alarmowa, czujniki alarmowe, sygnalizatory, manipulatory i ekspandery. System Sygnalizacji Włamania i Napadu możemy podzielić na przewodowy ( z okablowaniem ) oraz bezprzewodowy.
System alarmowy przewodowy to taki który trzeba ze sobą połączyć. Kable są największym kłopotem przy montażu alarmu, jednak jego poszczególne elementy są tańsze niż w systemie bezprzewodowym.
W systemach alarmowych bezprzewodowych wykorzystywana jest łączność radiowa, która zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia. Każda przesyłana drogą radiową informacja, jest szyfrowana. W związku z tym możliwość ingerencji w przesyłane dane jest ograniczona do minimum.

Jakie urządzenia są potrzebne do systemu alarmowego?

Typowe systemy składają się z centrali alarmowej, czujek, sygnalizatora i manipulatora, zwykle także z urządzeń przekazujących informacje o stanie systemu, za pomocą sieci telefonii stacjonarnej, komórkowej (moduły GSM), Internetu (TCP/IP). Możliwe jest też zastosowanie modułu radiolinii do zdalnego włączania i wyłączania stanu czuwania alarmu, pilotem. Często stosowane są również przyciski napadowe, które umożliwiają mieszkańcom wywołanie alarmu w chwili, gdy poczują się zagrożeni.

Poniżej, postaram się opisać poszczególne elementy wykorzystywane w systemach alarmowych. Zacznijmy więc od najważniejszego elementu, który jest odpowiedzialnym za przesyłanie danych między urządzeniami, czyli centrali alarmowej.

Centrala alarmowa
Jest mózgiem systemu – odbiera sygnały z czujek i przycisków, przetwarza je, sygnalizuje ich stan, a kiedy alarm jest uzbrojony, uruchamia sygnał alarmowy. Bardziej zaawansowane modele central mają dodatkowe funkcje:
• obsługę i programowanie za pomocą telefonu,
• pamięć zdarzeń umożliwiającą sprawdzenie, kiedy alarm był włączany i wyłączany, kiedy nastąpiło jego wzbudzenie i jaka czujka to spowodowała,
• powiadamianie o zadziałaniu alarmu na wprowadzony do pamięci centrali numer telefonu,
• samokontrola centrali i informowanie o usterkach systemu,
• możliwość prowadzenia prostej automatyki,

Czujki ruchu
Wzbudzenie alarmu następuje w wyniku wykrycia ruchu, przez którąś z czujek w jej polu widzenia. Dzisiejsza technologia rozwija się bardzo prężnie, dlatego też na rynku dostępnych jest wiele rodzajów czujek. Wymienić tu można czujki: podczerwieni (aktywne i pasywne), ultradźwiękowe, wibracyjne, inercyjne, mikrofalowe, zbicia szyby, oraz magnetyczne. Najczęściej stosowane są pasywne czujki podczerwieni (PIR) reagujące na zmiany natężenia promieniowania cieplnego oraz czujki dualne, w których jest dodatkowo detektor mikrofalowy (MW). Podwójna detekcja (PIR + MW) pozwala wyeliminować fałszywe alarmy spowodowane zmianami temperatury w pomieszczeniach z klimatyzatorami, piecami czy kominkami. Dużą popularnością cieszą się ostatnio czujki zbicia szyby, czujki gazów oraz zalania, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

Manipulatory
Aby mieć kontrolę nad centralą alarmową musimy mieć możliwość komunikacji z nią, pozwala nam na to manipulator. Manipulator umieszczany jest w łatwo dostępnym miejscu aby umożliwić załączenie i wyłączenie czuwania. Dzięki temu urządzeniu mamy dostęp do informacji o alarmach, awariach oraz innych zdarzeniach. Manipulator daje nam możliwość do wydawania różnego rodzaju poleceń, co umożliwia zaprogramowanie centrali.

Sygnalizatory
Najprostszą formą reakcji na sytuacje alarmową jest uruchomienie sygnalizatorów, które zasygnalizują alarm. Na rynku dostępne są sygnalizatory różnego typu: akustyczne (wykorzystujące sygnalizację dźwiękową), optyczne ( czyli wykorzystujące sygnalizację świetlną) i również łączące obie te formy czyli optyczno-akustyczne.

Powiadomienia i monitoring
Najczęstsze włamania powstają podczas nieobecności domowników. Sama sygnalizacja alarmu przy pomocy światła lub dźwięku, nie rozwiązuje problemu włamania. Ponadto w naszym domu może wystąpić awaria lub inne zdarzenie, o którym chcielibyśmy być poinformowani. Nowoczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu wyposażone są w mechanizmy służące do powiadomienia. Agencje ochrony często oferują obsługę monitoringu, gdzie informacje są analizowane i na bieżąco obserwowane, gdy pojawi się sygnał alarmu, agencja podejmuje decyzje o ewentualnej interwencji.
Za pośrednictwem linii telefonicznej realizowana jest funkcja powiadomienia. Polega ona na wysyłaniu przez centralę sygnałów do urządzenia odbiorczego. Centrala alarmowa po odebraniu sygnału alarmowego, wysyła komunikat tekstowy na pager lub telefon właściciela oraz do agencji ochrony. Niektóre powiadomienie tj. wyciek gazu, przeciek wody są wysyłane tylko do właściciela. Dzięki tej funkcji, możemy zarządzić odcięcie gazu lub zakręcenie zaworu wody. Transmisje do stacji monitorującej realizować można także za pomocą łączności danych w usłudze GPRS.
Zupełnie nowe możliwości w dziedzinie komunikacji oferują komunikatory TCP/IP pracujące w sieci INTERNET. Pozwalają one nie tylko sprawnie przekazywać informacje do stacji monitorującej, ale mogą także realizować dodatkowe funkcje.

Systemy alarmowe zyskują coraz większą popularność w domkach jednorodzinnych, gdyż jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo. Przestępczość na świecie wzrasta, przeciętny człowiek pragnie we własnym domu zbudować azyl i odciąć się od wszystkich problemów i wad tego świata. Nowoczesne systemy alarmowe są tak zaprojektowane, by były łatwe w użytkowaniu dla przeciętnego użytkownika. Firmy których alarmy są bardzo skuteczne, są Satel i Ropam. Obaj producenci, to polskie firmy produkujące urządzenia w naszym kraju, dzięki czemu ich jakość i skuteczność wykrycia intruza jest na najwyższym poziomie.

Sprawdź proponowane produkty