Pragniemy poinformować, że 19.06.2021 (sobota) kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta będzie utrudniony. W związku z tym prosimy o kontakt mailowy.

Dahua - IMOU

Na platformie IMOU, aby chronić prywatność klientów, jedno urządzenie może być dodane tylko do jednego konta. Jeśli urządzenie zostało dodane do innego konta, nie możesz go dodać do swojego. Jeśli chcesz je dodać do swojego konta, musisz najpierw usunąć je z poprzedniego konta w tym celu skontaktuj się z nami wysyłająć numer seryjny dostępny na kamerze. Adres e-mail na który należy przesłać zapytanie o odpięcie od konta: wsparcie@dahuaconsumer.pl

W zależności od modelu:

 • podgląd on-line
 • powiadomienia na smartfon o zdarzeniach przed kamerą (dla kamer z kartą MicroSD lub opcją chmura w postaci nagrania, dla kamer bez karty MicroSD lub opcji chmura w postaci grafiki)
 • zapis nagrań z detekcji na karcie MicroSD lub w „chmurze” (opcja płatna)
 • możliwość zrobienie zdjęcia lub nagrania przez użytkownika aplikacji (zapis w pamięci smartfonu)
 • możliwość kreowania i zarządzania strefami
 • korzystanie z detekcji ruchu, osób
 • korzystanie z komunikacji audio pomiędzy kamerą a smartfonem (dla modeli wyposażonych w głośnik i mikrofon), np. wsparcie osób starszych, opieka nad dziećmi i pupilami

Nie, Imou jest darmową polskojęzyczną aplikacją, nie pobieramy opłat za korzystanie z aplikacji oraz za jej aktualizację.

Tak, dostępna jest wersja aplikacji dla Windows dla urządzeń stacjonarnych. Wersja na urządzeia stacjonarne ma węższą funkcjonalność. Rejestrację nowego uruchomienia (kamera, dorbell) można zrobić tylko przez aplikację zainstalowaną na smartfonie.

Na ekranie smartfonu z aplikacją Imou można równolegle można oglądać obraz z maksymalnie 4 kamer (1/2/3/4).

Nie, Imou jest dedykowaną aplikacją do zarządzania urządzeniami Imou, Dahua zapewnia sprawne działanie produktów przy korzystaniu z tej aplikacji.

Darmową polskojęzyczną aplikację Imou możesz pobrać z: www.imoulife.com/pl, lub z Google Play (App Store dla iOS).

Aplikację Imou możesz zainstalować na pracujących w oparciu o Android, Windows lub IOS smartfonach, tabletach i komputerach.

Dzięki wbudowanym diodom IR i zaawansowanemu algorytmowi podczerwieni kamery zapewniają wyraźny obraz nawet w całkowitej ciemności, w zależności od modelu kamery posiadają podświetlenie nocne o zasięgu 10 lub 30 metrów

Nagrania w chmurze pozostaną zachowane nawet przy całkowitym zniszczeniu kamery (w okresie abonamentu) Otrzymujesz nielimitowaną przestrzeń na nagrania (w okresie abonamentu)

Oferujemy trzy pakiety, w których nagrania przechowywane są przez 3/7/30 dni

Do jednego pakietu można podłączyć jedną kamerę.

 • zasilanie 230V (zasilacz w zestawie z kamerą, dorbell DB10 jest zasilany z akumulatora)
 • dostęp do sieci wi-fi z routera pracującego w technologii 2,4GHz (2,4GHz/5GHz dla Ranger Pro Z)
 • aplikacja Imou (polsko języczna, darmowa aplikacja do ściągnięcia np. z Google Play)
 • Uruchom aplikację Imou na smartfonie (rekomendujemy pierwsze uruchomienie nowej kamery poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie)
 • Podłącz kamerę do zasilania, poczekaj kilka minut
 • Sprawdź czy kontrolka urządzenia (dioda) świeci się na zielono
 • Jeśli tak to przystąp do konfiguracji kamery do konta Imou

Tak o ile dany model urządzenia Imou obsługuje funkcję WPS (informacja podana jest w instrukcjach obsługi i kartach katalogowych produktów)

 • Sprawdź, czy karta Micro SD została prawidłowo włożona do gniazda
 • Przeciągnij w dół palcem stronę główną aplikacji Imou, aby odświeżyć listę urządzeń
 • Sprawdź status zapisu klikając kolejno: > Status zapisu > Urządzenie archiwizujące Jeśli karta pamięci ma status "Wyłączony", kliknij "Włączony"
 • Możesz również skorzystać z opcji "Sformatuj urządzenie archiwizacji"
 • Pamiętaj, że urządzenia obsługują karty MicroSD w formacie FAT32

Uruchom aplikację i urządzenie, kliknij kolejno: ikonę > nazwę kamery > "Hasło urządzenia", następnie wprowadź stare hasło i 2x nowe, oraz zatwierdź symbolem dyskietki (prawy górny róg ekranu aplikacji)

  Część parametrów jest zapisana fabrycznie i nie ma możliwości ich zmiany. Parametry urządzenia i aplikacji możesz zmieniać w dwóch miejscach:

 • Po uruchomieniu aplikacji i urządzenia klikając ikonę (prawy górny róg aplikacji) przechodzisz do stawień kamery
 • Po uruchomieniu aplikacji klikając kolejno (lewy dolny róg aplikacji) > Ustawienia przechodzisz do swojego konta i ustawień w aplikacji Imou
 • Uruchom swoje konto Imou.
 • Kliknij kamerę, którą chcesz udostępnić, a następnie przejdź do strony podglądu
 • Kliknij ikonę udostępniania () w prawym górnym rogu aplikacji
 • Wybierz "Współdzielenie urządzeniem"
 • Kliknij Dodaj użytkownika, który na być udostępniony, wprowadź jego konto Imou, a następnie kliknij ikonę zapisu w prawym górnym rogu. Możesz także kliknąć Anuluj, aby przerwać udostępnianie.
 • Konto, dla którego udostępniłeś urządzenie, otrzyma dostęp do Twojej kamery. Jego użytkownik może wyświetlać podgląd i odtwarzać, ale nie może modyfikować ustawień urządzenia
 • Urządzenia może być udostępniona na 6 kontach

Poprzez aktywowanie (włączenie) funkcji detekcji. Aby to zrobić kliknij kolejno > "Alarm", następnie włącz detekcję. Pamiętaj, że opcja "Wyświetl: w ustawieniach aplikacji ("Ja" > Ustawienia > "Wyświetl") musi być aktywna (włączona)

Kamera z włączoną funkcją detekcji w momencie zdarzenia (ruchu) wykona nagranie, które zostanie zapisane na karcie MicroSD lub w „chmurze”. Zapis nagrań odbywa się w oparciu o detekcję (Detekcja Ruchu/Detekcja Osób w zależności od modelu)

Tak, klikając wchodzisz do "Info urządzenia" gdzie możesz zrealizować następujące zmiany:

 • Zmienić nazwę kamery: kliknij bieżącą nazwę kamery (pierwsza linijka od góry), następnie "nazwa urządzenia", wprowadź nową nazwę i zapisz klikając symbol dyskietki (prawy górny róg ekranu)
 • Zmienić nazwę kanału: kliknij bieżącą nazwę kamery (pierwsza linijka od góry), "potem nazwa kanału", następnie kliknij nazwę, która jest wpisana, wprowadź swoją nazwę i zapisz klikając symbol dyskietki (prawy górny róg ekranu)

Uruchom aplikację Imou, wybierz kamerę

 • Kliknij kolejno: > Status zapisu > Archiwizacja w chmurze > nazwę kamery Następnie wybierz pakiet (czas przechowywania nagrań: 3/7/30 dni), oraz okres, na jaki chcesz wykupić wybrany pakiet (miesiąc/rok), potwierdź przyciskiem "Kup" i postępuj zgodnie z podpowiedziami aplikacji
 • Kliknij kolejno > "Kliknij, aby wykupić pamięć w chmurze" Postępuj jak wyżej w pkt. 3

Uruchom aplikację, włącz podgląd kamery, kliknij

Uruchom aplikację, wybierz kamerę, kliknij > Usuń urządzenie

 • Zaloguj się do konta Imou.
 • Wybierz kamerę, dla którego chcesz włączyć/wyłączyć wykrywanie ruchu (detekcję)
 • Kliknij kolejno: > Alarm > Detekcja/Detekcja Ruchu (w zależności od modelu)
 • Włącz / wyłącz Detekcję/Detekcję Ruchu
 • Domyślna strefa aktywności to cały ekran, możesz ustawić swoją strefę w opcji Strefy Aktywności

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej, przejdź do strony podglądu, kliknij kolejno: > Upgrade chmury, aby sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania, jeśli tak, możesz dokonać aktualizacji.

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej, przejdź do strony podglądu, a następnie kliknij kolejno > obrót obrazu

 • Sprawdź, czy twoja kamera ma port Ethernet
 • Jeśli tak, włącz kamerę i podłącz ją do routera za pomocą kabla Ethernet, poczekaj, aż dioda LED zmieni kolor na zielony, aby upewnić się, że ma dostęp do Internetu.
 • Zaloguj się na konto Imou, znajdź swoją kamerę i przejdź do strony ustawień klikając kolejno: > "Konfig. Wi-Fi"
 • Jeśli kamera nie ma portu Ethernet lub nie masz pod ręką kabla, zalecamy zresetowanie aparatu do ustawień fabrycznych, a następnie skonfiguruj aparat za pomocą nowej sieci Wi-Fi

Jeśli zmienisz hasło swojej sieci Wi-Fi, użyj aplikacji Imou, aby ponownie skonfigurować hasło dla Wi-Fi

 • Połącz telefon z siecią Wi-Fi
 • Wybierz kamery, które są wyświetlane, jako "Offline"
 • Przejdź do strony podglądu kamery i kolejno kliknij > "Konfig. Sieci EIFI"
 • Przeprowadź konfigurację zgodnie z podpowiedziami aplikacji, po jej pomyślnym zakończeniu urządzenie powróci do trybu online

Pamiętaj, że jakość obrazu (podgląd, nagrania) zależy również, od jakości internetu. W przypadku montażu kamer w większej odległości o routera sprawdź czy jakość sygnału z routera jest dobra w miejscu instalacji kamery. Na jakość sygnału możesz wpłynąć poprzez usuniecie przeszkód pomiędzy urządzeniami, zmianę ustawień anten, jeśli router i kamera je posiadają, ewentualnie możesz zastosować wzmacniacz sygnału.