Config Tool - Aktywacja urządzeń

Po odpaleniu programu "Comfig tool" znajdujemy interesujące nas urządzenie , odznaczany je i klikamy "Initialize"

W tym momencie pojawia się osobne okno w którym przeprowadzone zostaną pozostałe działania . W oknie pojawi się lista wcześniej odznaczonych urządzeń , po upewnieniu się że wszystko co chcieliśmy zostało odznaczone klikamy "Initialize"

Wprowadzamy w tym momencie nowe hasło i opcjonalnie E-mail . po wszystkim klikamy "Next"

Po wszystkim program pyta czy ma przeprowadzać dodatkowe operacje , po odznaczeniu interesujących nas opcji klikamy "OK"

Na koniec program pokaże wszystkie zedytowane urządzenia

By zmienić IP należy kliknąć w "Search Setting"

W polu na hasło wpisujemy nowe hasło po czym zatwierdzimy klikając "OK"

Po wykonaniu tej czynności należy znowu wyszukać interesujące nas urządzenie i po odznaczeniu klikamy w "Batch Modify IP"

W tym oknie wpisujemy IP w jakim urządzenie ma pracować . Po wszystkim klikamy "OK"

Po udanej operacji po IP pojawi się zielony ptaszek () W wypadku wyskoczenia Wykrzyknika należy powrócić do "Search Setting" i spróbować wpisać hasło poprawnie