Search Tool - Wyszukiwanie rejestratora w sieci lokalnej (LAN)

W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "Search Tool". Po pobraniu pliku klikamy na niego dwukrotnie w celu zainstalowania. Instalacja przebiega automatycznie bez żadnych okien dialogowych po zakończonym procesie powinniśmy ujrzeć komunikat o jej pomyślnym ukończeniu oraz nowy skrót na pulpicie o nazwie "Search Tool"

Uruchamiamy program następnie w jego oknie klikamy przycisk "Refresh"

Po chwili program powinien odnaleźć nasze urządzenie pokazując nam jego adres w przedstawionym przykładzie jest to: 192.168.1.88.