Pragniemy poinformować, że 19.06.2021 (sobota) kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta będzie utrudniony. W związku z tym prosimy o kontakt mailowy.

VMS - Dodawanie rejestratora do programu w sieci lokalnej (LAN)

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie hasła powyżej 10 znaków, zawierających małe i duże litery cyfry oraz znaki specjalne, jak i unikalnej nazwy użytkownika.

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo "Użytkownik:" "admin" "Hasło:" "admin123". Ustalone hasło potwierdzamy "Potwierdź hasło:" i klikamy przycisk "Dodaj".

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" ukaże nam się główne okno programu VMS.

W celu dodania naszego rejestratora klikamy ikonę "Dodawanie sprzętu".

Wybieramy opcje "Skanuj w poszukiwaniu sprzętu".

W kolejnym oknie pozostawiamy domyślnie zaznaczone pole "Skanuj sieć lokalną"" i klikamy przycisk "dalej".

Program zapyta nas o listę protokołów jakie ma przeszukać- pozostawiamy domyślne ustawienie "Wszystkie" i klikamy "Dalej".

Po chwili wyszukiwania program powinien wyświetlić listę odnalezionych urządzeń.

W aktywnych polach podajemy login oraz hasło do naszego rejestratora w naszym przykładzie "Użytkownik:" admin "Hasło:" 12345 i klikamy przycisk "OK" a następnie "Dalej".

Jeśli proces dodawania sprzętu przebiegł pomyślnie program wyświetli podsumowanie z informacją o dodanym sprzęcie.