BitVision – Udostępnianie urządzenia

Aby funkcja zadziałała prawidłowo należy założyć dwa konta w aplikacji na każdym z telefonów.

Uruchamiamy aplikacje na pierwszym telefonie, następnie klikamy na ikonę avatara w lewym górnym rogu.

Po zalogowaniu się na pierwsze konto klikamy "Zarządzanie urządzeniem".

Rozwijamy listę "My devices".

Wybieramy z listy urządzenie do udostępnienia następnie klikamy trzy kropki.

Z lity dostępnych opcji wybieramy "Udostępnianie urządzenia".

Na ekranie pierwszego telefonu pojawi się kod QR.

Uruchamiamy aplikację w drugim smartfonie i klikamy awatar w lewym górnym rogu ekranu.

Z dostępnego menu wybieramy "Zarządzanie urządzeniem".

Klikamy biały plus znajdujący się w czerwonym obramowaniu.

Następnie klikamy "Dodaj urządzenie"

Z dostępnej listy klikamy "Dodaj SN".

Zezwalamy aplikacji na dostęp do aparatu w celu zeskanowania kodu QR klikając na przełącznik "Zezwól" i skanujemy kod widoczny na pierwszym telefonie.

Klikamy na pustę pole przy wpisie "Nazwa urządzenia".

Uzupełniamy wpisując dowolną nazwę która będzie się wyświetlać w aplikacji mobilnej, i klikamy przycisk "Zakończ" zatwierdzając ustawienia.

Urządzenie pojawi się na liście urządzeń udostępnionych "Share devices" klikamy strzałkę w lewo dostępną w lewym górnym rogu.

Aplikacja przeniesie nas do głównego widoku klikamy czerwoną kamerę na szarym tle może być ona nie dostrzegalna kiedy pada intensywnie światło na ekran.

Rozwijamy listę "Share devices" i zanznaczamy polę wyboru aby uszyskać podgląd, następnie klikmay "Zatwierdź" aby potwierdzić ustawienia.

Aplikacja powróci do głónego widoku oferując podgląd z udostępnionego urządzenia.