IVMS320 - Dodawanie urządzenia do programu w sieci lokalnej (LAN)

Po uruchomieniu aplikacji, wybieramy "Zarządzanie urządzeniem" z menu po lewej stronie."

Następnie klikamy "Dodaj"

W tabeli "Dodaj urządzenia sprzętowe" uzupełniamy następujące dane:

IP - adres IP urządzenia, które chcemy dodać do aplikacji

Port - port, na którym będzie się komunikować urządzenie (standardowo 80)

Użytkownik - nazwa użytkownika, której używamy logując się do urządzenia

Hasło - hasło użytkownika, którego używamy logując się do urządzenia

Numer kanału - podajemy liczbę kanałów, które posiada rejestrator (w przypadku dodawania kamery wpisujemy 1)

Po podaniu wszystkich danych klikamy "Następny krok". Jeżeli podane dane były poprawne, w kolumnie status pojawi się napis "Połączenie udane"

Aby uzyskać podgląd z wcześniej dodanego urządzenia klikamy na "Wideo", wybieramy z listy interesujące nas urządzenie i przeciągamy je na jedno z czterech pól podglądu.