FAQ - Produkty marki HikVision

Główny nurt: to główny kanał wideo. Główny nurt zapewnia najwyższą jakość wideo i jest strumieniem używanym przez DVR / NVR podczas zapisywania materiału na wewnętrznym dysku twardym (HDD). Ustawienia głównego nurtu można regulować, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozdzielczość nagrywania. Te ustawienia będą miały wpływ na rozmiar pliku i dostępny czas nagrywania. Dysk twardy (HDD)

Strumień pomocniczy: jest dodatkowym kanałem wideo. Strumień podrzędny zapewnia strumień wideo niższej jakości i jest zwykle używany do strumieniowego przesyłania wideo do komputerów, smartfonów lub tabletów przez Internet. Umożliwia to obniżenie jakości przesyłania strumieniowego do oglądania na żywo lub zdalnie, przy jednoczesnym utrzymaniu wyższej jakości w głównym nurcie nagrywania i przechowywania na dysku twardym.

Kiedy każdy jest używany?

Główny nurt : to główny kanał wideo używany głównie do nagrywania. Strumień pomocniczy: służy głównie do zdalnego oglądania z komputerów, smartfonów lub tabletów przez Internet spoza sieci.

Połączenie szybkości klatek i rozdzielczości w zależności od rodzaju kompresji będzie wymagało przepustowości niezbędnej do osiągnięcia. Im wyższa kombinacja rozdzielczości / liczby klatek, tym większa przepustowość lub szybkość transmisji jest konieczna. Poniższy link prowadzi do wykresu częstości bitów, który omawia bardziej szczegółowo.

H.264 + Wykres przepływności

Plik resetowania hasła Eksportowany za pomocą SADP, IVMS4200 i procedury importu / kodu narzędzia konfiguracyjnego do resetowania hasła należy wykonać w ciągu 3 dni lub wygaśnie. Pamiętaj, aby nie wyłączać ani nie uruchamiać ponownie urządzenia w tym czasie.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 30 sekund, gdy urządzenie jest włączony, a następnie wyłącz go.
 • Przytrzymaj przycisk resetowania przez sekundę przez 30 sekund, a następnie włącz go ponownie.
 • Przytrzymaj przycisk resetowania przez ostatnie 30 sekund, a następnie puść przycisk.

Gdy urządzenie hikvision zostanie dodane niepoprawnie po raz pierwszy, ponieważ jedna cyfra na numerze portu lub adresie IP i / lub niepoprawne hasło lub eksport do grupy nie zostały zaznaczone, grupa kamer nie zostanie utworzona. Aby tego uniknąć podczas dodawania, po prostu usuń niepoprawnie dodane urządzenie z zarządzania urządzeniami i ponownie dodaj poprawnie ponownie lub napraw problem, tworząc / dodając kamery do grupy na karcie grupy.

Tak, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat „Szybkie kroki, jak dodać kamerę IP do wtyczki i odtwarzać NVR na zewnętrznym przełączniku POE”.

Wszystkie rejestratory NVR firmy Hikvision mają stałą liczbę kanałów. Licencji nie można kupić w celu zwiększenia liczby obsługiwanych kanałów.

Ustawienie rejestratora DVR / NVR na nagrywanie tylko w ruchu i obniżenie jakości klatek na sekundę, rozdzielczości i maksymalnej przepływności zwiększy czas nagrywania na istniejącym dysku twardym rejestratora.

Przed zamontowaniem kamery podłącz ją bezpośrednio do numeru portu wbudowanego w rejestrator NVR przełącznika POE odpowiadającego kanałowi, na którym będzie on pracował, aby można go było podłączyć i odtwarzać. Po odtworzeniu za pomocą graficznego interfejsu użytkownika monitora NVR przejdź do:

 • Menu >>> Ustawienia kamery >>> Kliknij przycisk edycji dla danego kanału >>> Zmień przycisk metody dodawania z „Plug and Play” na „Manual” >>> Wprowadź hasło NVR na dole >>> kliknij Ok.
 • Kamera będzie teraz działać z zewnętrznym przełącznikiem POE, który zostanie podłączony bezpośrednio do wewnętrznego przełącznika POE NVR na zaprogramowanym kanale.

Na monitorze NVR Wyjściowe GUI:

 • Menu >>> Ustawienia kamery -Wybierz numer kanału, do którego kamera ma zostać przypisana i zanotuj jej adres IP.
 • Za pomocą narzędzia do wykrywania oprogramowania lub interfejsu przeglądarki aparatu innej firmy skonfiguruj wstępnie kamerę na zanotowany adres IP.
 • Menu >>> Ustawienia kamery >>> Kliknij przycisk edycji dla danego kanału >>> Zmień przycisk metody dodawania z „Plug and Play” na „Manual” >>> Ustaw protokół na nazwę producenta kamery lub OnVif >> > Wprowadź hasło kamery u dołu >>> kliknij OK.
 • Kamera będzie teraz działać z zewnętrznym przełącznikiem POE, który zostanie podłączony bezpośrednio do wewnętrznego przełącznika POE NVR na zaprogramowanym kanale.

NVR ostrzega o problemie lub zdarzeniu, o którym zaprogramowano powiadamianie. Po kliknięciu tego symbolu pojawi się lista alarmów / wyjątków, wyjaśniająca każde powiadomienie lub błąd napotkany przez NVR.

W GUI wyjścia monitora rejestratora przejdź do:

 • Menu >>> Ustawienia kamery >>> VCA >>> Wybierz żądaną kartę typu VCA >>> Włącz >>> Narysuj linię lub region >>> Kliknij przycisk „SET” >>> Działanie powiązania (karta) >>> Miejsce zaznacz „Powiadom Centrum Nadzoru” >>> Kliknij „OK” >>> „Kliknij Zastosuj”

W aplikacji Hik-Connect:

 • Opcja strony Hik-Connect (u dołu) >>> Przesuń urządzenie w lewo >>> Naciśnij przycisk ustawienia koła zębatego / koła zębatego >>> Powiadomienie o alarmie ustawione na Włącz.

Nie wymaga się opłat licencyjnych za produkty inne niż Hik Central.

Każdy kanał wideo z kodera zajmie 1 kanał kamery NVR. Wszystkim kanałom zostanie przypisany ten sam adres IP co pojedynczy koder, a następnie różne porty wideo dla każdego z przypisanych kanałów.

„Brak wznowienia” zwykle oznacza, że ​​wyświetlacz graficzny NVR / DVR osiągnął swoje granice. Możesz rozwiązać ten problem, zmieniając ponownie ustawienia wideo wyświetlanych kanałów kamery. Zmniejsz ustawienia rozdzielczości / fps / max bitrate dla głównego strumienia i / lub podstrumieni kamery

Tak, możesz utworzyć nazwę domeny dla urządzeń hik-connect, logując się na www.hik-connect.com, przejdź do zarządzania urządzeniami i wybierz ikonę edycji, aby utworzyć niestandardową nazwę domeny zarejestrowanego urządzenia hik-connect.

Problem z zasilaniem lub kamera Turbo ma rozdzielczość przekraczającą możliwości DVR. 3 MP-5MP

Plik FW jest nadal spakowany, nieprawidłowy lub ścieżka pliku jest zbyt długa w przeglądarce

Nie są wymagane żadne opłaty licencyjne.

Obsługiwany jest HEOP SDK i inne odnośne narzędzia. W celu uzyskania pomocy zewnętrznej zaleca się niezależnego konsultanta oprogramowania. Należy pamiętać, że: wszelkie umowy między zewnętrznymi programistami a tą firmą konsultingową są zawierane bez udziału i odpowiedzialności Hikvision.

Tak. Hikvision zapewnia interfejs do pobierania danych audio ES i nieskompresowanego strumienia audio.

Tak. Hikvision zapewnia dwie metody uzyskania strumienia H264 ES, szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach HEOP SDK.