Menu rejestratora - Detekcja Ruchu

Detekcja ruchu Wykrywa obiekty poruszające się we wcześniej zdefiniowanej strefie obrazu załączając wybraną przez nas funkcje np. nagranie obrazu, wysłanie wiadomości e-mail itp.

W celu konfiguracji detekcji ruchu wchodzimy w Menu Główne > Kamera > Detekcja ruchu. Wybieramy kamerę, dla której chcemy skonfigurować detekcję ruchu. Zaznaczamy pole "Włącz detekcję ruchu". Konfigurujemy obszar oraz czułość detekcji. Domyślnie funkcja detekcji ruchu jest włączona i skonfigurowana w trybie pełnego ekranu. W celu wybrania kanału z którego rejestrator ma rozpocząć nagrywanie po wykryciu ruchu klikamy przycisk ustawień i w zakładce "Nagrywaj kanał" dokonujemy wyboru. Zakładka "Okresy aktywności" służy do określenia godzin w jakich detekcja ruchu ma być aktywna. W kolejnej zakładce "Działanie powiązane" możemy określić dodatkową akcję jaką chcemy aby rejestrator dokonał po wykryciu ruchu np. wysłanie wiadomości email na zdefiniowaną przez nas skrzynkę pocztową.