Menu rejestratora - Dodawanie kamer IP

Klikamy prawym przciskem z listy wybieramy "Dod.Kam.IP" na dostępnej liście klikamy plusik przy interesującym nas urządzeniu i wychodzimy z menu przyciskiem "Wyjście".