Menu rejestratora - Powiadomienia na poczte e-mail

Aby skonfigurować powiadomienia na poczte e-mail wchodzimy w Menu Główne > Ustawienia > Sieć > E-mail. Zaznaczamy opcję "Autoryzacja email"

1. Przy wpisie "Autoryzacja email" zaznaczamy kwadracik

2. Przy wpisie "Nazwa użytkownika" wpisujemy adres e-mail poczty wychodzącej

3. Przy wpisie "Hasło" wpisujemy hasło do poczty wychodzącej

4. Przy wpisie "Serwer SMTP" wpisujemy adres serwera naszej poczty wychodzącej

5. Przy wpisie "Port SMTP" wpisujemy port serwera naszej poczty wychodzącej

6. Przy wpisie "Od" w pustym polu wpisujemy nazwę nadawcy która będzie się wyswietlać

7. Przy wpisie "Adres email od" wpisujemy adres e-mail z którego ma być nadane powiadomienie

8. Przy wpisie "Wybierz odbiorców" wybieramy numer odbiorcy maksymalnie trzech

9. Przy wpisie "Do (odbiorca)" wpisujemy nazwę odbiorcy

10. Przy wpisie "Na adres email" wpisujemy adres e-mail odbiorcy

11. Przy wpisie "Załącznik JPG" jeśli chcemy mieć wysyłane dodatkowo zdjęcie zaznaczamy kwadracik