SADP Tool - Odpięcie rejestratora od przypisanego konta

W momencie gdy kamera jest podpięta do innego konta, należy uruchomić program SADP. po znalezieniu się komputera z programem w tej samej sieci co kamera, należy ją wyszukać.

Po znalezieniu interesującej nas kamery należy ją odznaczyć i kliknąć "Unbind".

W tym momencie odpala się okno w którym wpisujemy hasło od kamery i pole na wpisania losowo generowanego kodu znajdującego się po prawo (litery są wpisywane z "Caps lock’iem").

Po poprawnie wpisanym zmiennych kamera zostanie odłączona od konta