Wartości domyślne

Login: admin
Hasło: 12345
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.0.64
Adres HTTP: http://192.168.0.64
Strumień główny RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień główny RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Port DVR Server: 8000
Port HTTP: 80
Port HTTPS: 443
Port RTSP: 554