Menu rejestratora - Archiwizacja nagrań na pamięć zewnętrzną

Rejestrator umożliwia szybkie skopiowanie fragmentów nagranego materiału na nośnik zewnętrzny np. pendrive. W celu archiwizacji materiału w pierwszej kolejności podpinamy nasz pendrive do wolnego portu USB w naszym rejestratorze. W głównym widoku podglądu rejestratora klikamy prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję "Menu główne".

Rejestrator poprosi nas o podanie loginu oraz hasła. Wpisujemy nasze dane logowania i klikamy "Ok".

W nowo otwartym oknie wybieramy przycisk "Archiwizacja".

Kolejne okno umożliwi nam wybór zakresu, lub konkretnej daty nagrań które chcielibyśmy skopiować na nośnik zewnętrzny. W "komórce(1)" "Czas rozpoczęcia". ustalamy datę oraz godzinę rozpoczęcia nagrania które nas interesuje natomiast w komórce "Czas zakończenia" analogicznie datę oraz godzinę jego zakończenia. W naszym przykładzie interesującym nas przedziałem czasu z którego chcemy zarchiwizować materiał jest okres od 01/10/17 00:00 do 05/10/17 11:45.

W celu bezproblemowego odtworzenia zarchiwizowanego materiału zmieniamy domyślny format na avi wybierając go z listy wyboru "formatów(1)".

Klikamy przycisk "Szukaj".

Rejestrator wyświetli listę dostępnych nagrań. Wybieramy interesujące nas nagrania z wyświetlonej listy. Po dokonaniu wyboru wciskamy przycisk "Start" co spowoduje rozpoczęcie procesu kopiowania plików na naszą pamięć zewnętrzna.

O stanie archiwizacji zostaniemy poinformowani paskiem "postępu(1)" obok którego widoczny będzie również przybliżony "czas(2)" potrzebny do zakończenia procesu.

Po ukończonym procesie archwizacji rejestrator wyświetli komunikat o jego zakończeniu. Klikamy "Ok". W tym momencie wybrane przez nas nagrania znajdują się już na naszym pendrive. W celu odtwarzania plików polecamy program VLC Player.