Menu rejestratora - Kontrola UTC

Rejestrator umożliwia nam bezpośrednią kontrolę menu kamer dzięki czemu możemy konfigurować je w pełni zdalnie. Aby uruchomić UTC w głównym podglądzie widoku z kamer klikamy prawym przyciskiem myszy na kanale kamery której menu chcemy wywołać a następnie wybieramy pozycję "Kontrola UTC".

W przypadku jeśli nasza kamera obsługuje opcje zoomu oraz regulacji ostrości automatycznej możemy również sterować tymi parametrami.