iCSee - Konfiguracja aplikacji mobilnej

Łączymy się z siecią bezprzewodową z którą ma łączyć się kamera uruchamiamy aplikację mobiną następnie klikamy "+" w prawym górnym rogu.

Klikamy "Set Up My Device to Wi-Fi".

Klikamy "Next Step".

Wpisujemy hasło do sieci bezprzewodowej i klkamy "Confirm".

Wyskakoczy informacja aby wyłączyć w telefonie transmisje danych potwierdzamy "Confirm".

Czekamy aż urządzenie skomunikuję się z siecią bezprzewodową.

Tworzymy hasło do kamery minimum 8 znakowe, składające się z dużych i małych znaków i potwierdzamy "Confirm".

Wprowadzamy nazwę urządzenia która będzie się wyświetlać w aplikacji np: dom itd. potwierdzamy "Save".

Urządzenie jest gotowe do podglądu