iCSee - Odtwarzanie nagrań

Klikamy w podgląd naszej kamery

Klikamy "Playback"

Klikamy "Video"

Do podgladu używając palca przesuwamy nagrania "lewo","prawo"