Interfejs WWW - Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Klikamy ustawienia "Ust.urządzeń".

Klikamy Ustawienia następnie "Serwisy"

Klikamy wifi

Klikamy szukaj

Wybieramy z listy sieć z którą ma być połączona kamera, zaznaczamy "DHCP" i wprowadzamy hasło do sieci bezprzewodowej.