VMS - Dodawanie urządzenia po przez chmure (P2P)

Aby dodać urządzenie po przez chmurę klikamy w "Device Config"

Klikamy "Manua Add"

Wybieramy typ logowania na "CloadID", przy wpisie "CloudID" wprowadzamy numer hmury, przy wpisie "UserName" podajemy nazwę użytkownika i przy wpisie "Password" wprowadzamy hasło do kamery, po czym zatwierdzamy ustawienia przyciskiem "OK"