Wartości domyślne

Login: admin
Hasło: pozostawiamy puste pole
DHCP: Włączone
Port TCP: 34567
Port HTTP: 80
Port ONVIF: 8899
Port RTSP: 554
Strumień główny RTSP: rtsp://adres_ip:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Rozdzielczość: 1920x1080