Wartości domyślne

Login: admin
Hasło: puste
Adres IP: 192.168.88.1