Wartości domyślne

Adres IP: 192.168.0.1
Login: admin
Hasło: admin