Rutery DSL

F3
Adres IP: 192.168.0.1

1.Podłączamy kabel Ethernetowy z modemu do routera pod port WAN

2.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

3.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

4.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

5.Przy wpisie "Connection Type" Wybieramy typ połączenia zależny od dostawcy internetu

6.Przy wpisie "WiFi Name" zmieniamy nazwę jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami.

7.Przy wpisie "WiFi Password" w pustym polu wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "OK"

8.Po kliknięciu przycisku "OK" wyskoczy nam informacja o rozłączeniu urządzenia, router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień. Po prawidłowej konfiguracji powinniśmy uzyskać dostęp do internetu.

1.Wchodzimy w zakładkę "Powtarzanie połączenia bezprzewodowego" zaznaczamy opcję "Uniwersalny repeater" wyświetli nam się lista dostępnych sieci. Tylko do kanału 11

2.Z dostępnej listy wybieramy naszą sieć jeśli jest chroniona hasłem pojawi nam się wpis "Hasło WiFi" wprowadzamy hasło do naszej sieci

3.Wyskoczy nam komunikat aby uruchoić ponownie urządzenie potwierdzamy przyciskiem "OK"

4.Czekamy aż urządzenie się skonfiguruje i uruchomi ponownie następnie łączymy się z naszą siecią.

Aby ustawić hasło dostępowe do strony konfiguracyjnej urządzenia przechodzimy do zakładki "Administracja". Przy wpisie "Nowe Hasło" w puste pole wprowadzamy hasło, następnie przy wpisie "Powtórz nowe hasło" wpisujemy je ponownie. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem "OK"

1.Wchodzimy w zakładkę "Zaawansowane" przewijamy na sam dół i sprawdzamy czy "UPNP" jest włączone. Jęśli nie to włączamy następnie klikamy "OK"

2.Aby przekierować porty przechodzimy do zakładki "Zaawansowane". Przy wpisie "Przekazywanie portów" W polu "Wewnętrzny IP" wpisujemy lokalny adres IP, z którego chcemy przekierować porty. W polu "Wewnętrzny port" klikając strzałkę rozwijamy listę wybierająć wpis "Ręcznie" wpisujemy port lokalny który chcemy przekierować. W polu "zewnętrzny port" wpisujemy port na który ma być przekierowanie przu polu "Protokół" rozwijąjąc menu strzałką wybieramy portokół TCP,UDP ewentualnie obydwa. Po dokonaniu edycji przy wpisie "Akcja" klikamy pomarańczowy plusik następnie w celu zatwierdzenia naszych ustawień klikamy "OK"

Aby udostępnić nasz komputer, rejestrator, serwer bądź też inne urządzenie do sieci publicznej przechodzimy w zakładkę "Zaawansowane". Następnie przechodzimy do wpisu na zamym dole "UPNP" i przełączamy na wyłącz a "Host DMZ" przełączamy na włącz. W polu "IP hosta" wpisujemy adres IP naszego urządzenia zatwierdzamy ustawienia przyciskiem "OK" i od teraz mamy dostęp do niego z innej sieci. Pod warunkiem że posiadamy publiczny adres IP są dwa typy adresów publicznych adres stały i zmienny. Jeśli posiadamy zmienny adres IP trzeba jeszcze skonfigurować usługe DDNS. W przypadku stałego adresu nie musimy już nic więcej konfigurować.

1.Aby skonfigurować usługę DDNS należy wejść w zakładkę "Zaawansowane" następnie przy wpisie "DDNS" przełączamy na "włącz". Przy wpisie "Dostawca usługi" wybieramy dostawcę i klikamy odnośnik "Zarejestruj teraz "

2.Zostaniemy przekierowani na stronę a tam przechodzimy przez cały proces rejestracji.

3.Przy wpisie "Nazwa użytkownika DDNS" wpisujemy nazwę użytkownika w pole przy "Hasło DDNS" wpisujemy hasło następnie przy wpisie "Nazwa hosta DDNS" wpisujemy nazwę hosta DDNS oraz przycisk klikamy przycisk "OK" w celu zapisania ustawień.

Aby zaktualizować oprogramowanie naszego routera pobieramy Fireware. Wypakowujemy pliki z archiwum następnie przechodzimy do zakładki "Administracja" zjeżdżamy do wpisu "Zarządzanie urządzeniem". Przy wpisie "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego" klikamy przycisk "przeglądaj...". Podajemy ścieżkę do wypakowanego pliku zostaniemy zapytani czy "Zaktualizować urządzenie?" klikamy "OK". Po prawidłowym wgraniu oprogramowania urządzenie powinno się uruchomić ponownie.