Aktualizacja urządzenia offline przez CLI

Uruchamiamy oprogramowanie UniFi-Discover w celu sprawdzenia adresu IP urządzenia.

Uruchamiamy kontroler UniFi w celu sprawdzenia danych logowania do CLI klikając na zębatkę w prawym dolnym rogu. Informacje dotyczące danych logowania znajdują się przy wpisie "Autentykacja Urządzenia".

Pobieramy firmware do urządzeniao oraz programowanie WinSCP następnie uruchamiamy. Po uruchomieniu oprogramowania z rozwijanej listy pod wpisem "Protokół pliku" wybieramy SCP. Przy wpisie "Nazwa hosta" wprowadzamy adres ip urządzenia następnie poadjemy nazwę użytkownika i hasło oraz klikamy przycisk "Logowanie".

Potwierdzamy certyfikat klikając przycisk "Tak".

Zmieniamy nazwę pobranego pliku na:

fwupdate.bin

Po czym wysyłamy do katalogu:

var/tmp

Pobieramy oprogramowanie Putty następnie uruchamiamy. Przy wpisie "Host Name (or IP address)" wpisujemy adres ip urządzenia następnie klikamy przycisk "Open".

Wpisujemy nazwę użytkownika i potwierdzamy przycieskiem "Enter".

Wpisujemy hasło do urządzenia i potwierdzamy przyciskiem "Enter".

Zobaczymy znak zachęty po którym należy wpisać poniższe polecenie:

syswrapper.sh upgrade2 &