Dodawanie urządzeń bezprzewodowych

Dodawanie urządzeń bezprzewodowych przeprowadza się w kilku prostych krokach. Zaznaczamy wejście, do którego chcemy przypisać czujkę. Następnie klikamy przycisk "Nowa czujka".

Pojawia się okienko dialogowe i w tym momencie musimy naruszyć czujkę (czujka musi wykryć ruch).

Po wykryciu ruchu czujka nawiąże połączenie z modułem. Pokaże się jej nazwa oraz nr seryjny, a także informacja o tym, że czujka została wczytana. Zatwierdzamy przyciskiem "OK". Czujka została dodana do modułu, możemy ustawić wybrany typ reakcji.