FAQ - Wideodomofony

 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
 • sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.
 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
 • poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.
 • sprawdź, czy na oko modułu kamery nie padają bezpośrednio promienie światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia kasety zewnętrznej lub zastosowanie odpowiednio większego daszka,
 • sprawdź, czy regulacja jasności wyświetlanego na ekranie monitora obrazu nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.
 • należy wykluczyć możliwość oddziaływania na zestaw silnych pól elektromagnetycznych, które mogą generować np. przewody, kable energetyczne czy telekomunikacyjne.
 • sprawdź, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery,
 • sprawdź, czy regulacja jasności i koloru wyświetlanego na ekranie monitora obrazu są odpowiednio ustawione - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona; w razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu,
 • w wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa, a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu; w wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką, podobnie można usunąć szron używając ogrzanej szmatki,
 • nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę modułu kamery.
 • jest to zjawisko normalne, występujące przy niedostatecznym doświetleniu obserwowanego otoczenia (np. o zmierzchu); w celu poprawienia jakości obrazu, należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne w pobliżu kasety zewnętrznej.
 • zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu max. do 500 mA,
 • upewnij się, czy przewody pomiędzy monitorem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
 • upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
 • jeżeli zastosowany jest rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną sprawdź, czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • sprawdź poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.
 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
 • sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.
 • gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
 • sprawdź, czy folia zabezpieczająca front monitora i/lub kasety zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu została usunięta - może zasłaniać szczelinę mikrofonu i/lub głośnika,
 • w przypadku instalacji metalowej kasety zewnętrznej na metalowym słupku, mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej stykającej się ze słupkiem,
 • sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.