Filmy Instruktażowe

Pierwsze uruchomienie rejestratora

Konfiguracja aplikacji mobilnej

Detekcja ruchu w rejestratorach

Konfiguracja i aktualizacja wideodomofon VTK-VTO2000A-VTH1550CH

Konfiguracja wideodomofonu VTO2111D-WP

Konfiguracja aplikacji mobilnej wideodomofonu VTK-VTO2000A-VTH1550CH

Konfiguracja kamer Consumer - Aplikacja IMOU

Montaż Szafy Rack

Pierwsze uruchomienie rejestratora

Konfiguracja aplikacji mobilnej

Detekcja ruchu w rejestratorach

Pierwsze uruchomienie rejestratora

Konfiguracja aplikacji mobilnej Hik-Connect

Detekcja ruchu w rejestratorach

Archiwizacja nagrań

Pierwsze uruchomienie rejestratora

Konfiguracja aplikacji mobilnej

Detekcja ruchu w rejestratorach