Hikvision

Pierwsze uruchomienie rejestratora

Konfiguracja aplikacji mobilnej Hik-Connect

Detekcja ruchu w rejestratorach

Archiwizacja nagrań