Kenik

Pierwsze uruchomienie rejestratora

Konfiguracja aplikacji mobilnej

Detekcja ruchu w rejestratorach