Pragniemy poinformować, że 19.06.2021 (sobota) kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta będzie utrudniony. W związku z tym prosimy o kontakt mailowy.

Wsparcie techniczne

Eltrox prowadzi bezpłatną pomoc techniczną i konfiguracyjną dla wszystkich swoich klientów. Pomoc dostępna jest dla klientów detalicznych w terminie 30 dni od daty zakupu, w godzinach od 9:00 - 15:30 i obejmuje podstawową konfigurację sprzętu CCTV i IP oraz ogólne sprawy związane z innymi produktami.

W celu uzyskania podstawowej porady technicznej prosimy o zarezerwowanie sobie terminu porady z wykorzystaniem formularza rezerwacji porady. Jednorazowa porada trwać będzie nie więcej niż 30 minut.

W innych sprawach technicznych, nie związanych z konfiguracją sprzętu, prosimy o kontakt pod e-mailem pomoc@eltrox.pl.

Podstawowa konfiguracja sprzętu CCTV i IP uwzględnia:
1. Ustalenie stałego adresu lokalnego, poza zakresem dostępnym dla DHCP.
2. Otwarcie portów dla rejestratora na routerze klienta.
3. Utworzenie i uruchomienie hosta DDNS no-ip (jeżeli jest potrzebny).
4. Zainstalowanie na komputerze klienta oprogramowania do obsługi monitoringu.
5. Konfiguracja poglądu monitoringu na oprogramowaniu.
6. Sprawdzenie poprawności konfiguracji rejestratora/kamery korekcja ustawień daty, czasu, optymalizacja zapisu na dysku.
7. Sprawdzenie działania dostępu rejestratora z sieci Internet.
8. Przekazanie klientowi instrukcji jak uzyskać dostęp do monitoringu z urządzeń mobilnych: tablety, telefony, itp.
9. Przekazanie klientowi danych konfiguracyjnych do uzyskania połączenia.
10. Odpowiedź na 3 krótkie pytania klienta.

W celu uzyskania pomocy w bardziej zaawansowanych zagadnieniach prosimy o kontakt z niezależnym instalatorem, bądź o zarezerwowanie sobie płatnej porady. Koszt 30 minut płatnej porady to 50 zł, którą można zakupić pod tym adresem.

W przypadku gdy zarezerwowana porada będzie dotyczyła zagadnień wychodzących poza zakres podstawowej konfiguracji i nie będzie opłacona konsultant poprosi o dokonanie płatności. W przypadku braku płatności porada będzie przerywana.