FAQ - Produkty marki HikVision

Login: admin
Hasło: 12345
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.0.64
Adres HTTP: http://192.168.0.64
Strumień główny RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień główny RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP bez autoryzacji: rtsp://192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Strumień Strumień pomocniczy RTSP z autoryzacją: rtsp://użytkownik:hasło@192.168.0.64:554/Streaming/Channels/102/
Port DVR Server: 8000
Port HTTP: 80
Port HTTPS: 443
Port RTSP: 554

Urządzenie należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub karty sieciowej. W celu ustalenia adresu IP pod jakim znajduje się rejestrator użyjemy aplikacji "LAN-SADP" dostępnej pod adresem: SADPTool_V3.0.0.10 po pobraniu pliku instalujemy program. Po uruchomieniu aplikacji powinna ona automatycznie wyszukać nasze urządzenie w sieci.

Jeśli chcemy edytować ustawienia wybieramy nasze urządzenie z listy w prawym oknie dokonujemy edycji ustawień

Uwaga: po wyeksportowaniu pliku nie możemy wyłączać ani resetować kamery/rejestratora. Jeżeli tak się stanie to uzyskany w następnych krokach plik resetujący będzie nieprzydatny, a całą procedurę trzeba będzie powtórzyć.

Pierwszym krokiem jest pobranie oraz instalacja programu SADP. Po instalacji programu i uruchomieniu pokaże nam się okno:

Aby program wyszukał podłączone urządzenia komputer musi być podłączony do tej samej sieci, w której znajdują się nasze kamery lub rejestratory. Jeśli po chwili urządzenia nie pojawią się na liście to możemy kliknąć "Refresh". Pamiętajmy też, że jeżeli kamera dopiero co została podłączona to chwilę zajmuje jej uruchomienie. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia komputera do tej samej sieci (lub kamery do tego samego switcha/routera co komputer) możemy podłączyć kamerę bezpośrednio do karty sieciowej komputera. W tym przypadku warto pamiętać, że komputer nie zasili naszej kamery (brak PoE), a więc potrzebny będzie oddzielny zasilacz (o ile kamera pozwala na podłączenie innego typu zasilania). IP naszego komputera powinno być stałe.

Krok trzeci - należy zaznaczyć urządzenie, którego hasło chcemy zresetować, a następnie użyć przycisku "Forgot Password" (prawy dolny róg, pod przyciskiem "Modify") - wyświetlone zostanie okno resetu hasła

Należy nacisnąć przycisk "Export", a następnie wybrać miejsce, w których chcemy zapisać plik. Jeżeli nasza przeglądarka nie pyta za każdym razem gdzie zapisać plik to (w przypadku systemów Windows Vista, 7 i nowszych) najprawdopodobniej będzie on zapisany w lokalizacji: Dysk C:\ -> Użytkownicy -> Nasza nazwa użytkownika -> Pobrane.

Po poprawnym zapisaniu pliku na dysku zobaczymy komunikat "Exported." - jest to potwierdzenie poprawnego zapisania pliku

Adres e-mail na który należy przesłać zapytanie o reset pomoc@eltrox.pl. Do wiadomości zwrotnej, którą otrzymamy od pomocy technicznej, załączony zostanie plik .xml. Plik zapisać należy na dysku, w znanej sobie lokalizacji (np. na pulpicie).

W programie SADP wskazujemy ścieżkę do pliku lub w łatwiejszy sposób - klikając na ikonę eksploratora wyszukujemy plik

Następnie należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Program wskaże nam również poziom bezpieczeństwa naszego hasła

Poziom 0 - brak koloru - hasło nieakceptowalne

Poziom 1 - kolor czerwony - słabe hasło - akceptowalne

Poziom 2 - kolor żółty - średnie hasło - akceptowalne

Poziom 3 - kolor zielony - silne hasło - akceptowalne

Klikamy "Confirm".

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie to pokaże nam się kolejna, krótka informacja

Aby uzyskać dostęp do menu rejestratora możemy użyć przeglądarki. W pasku adresu wpisujemy adres IP naszego rejestratora a następnie wciskamy enter. Po uruchomieniu w oknie ukaże się okno logowania do rejestratora w którym podajemy login oraz hasło (domyślnie login: admin natomiast hasło 12345) następnie klikamy przycisk "Login".

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże nam się menu rejestratora, klikamy "Kliknij tutaj aby pobrać i zainstalować wtyczkę. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie przeglądarkę". Intalujemy wtyczkę następnie uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po zainstalowaniu wtyczki i ponownym uruchomieniu przeglądarki aktywujemy nasz dodatek klikając "Aktywuj Web Components".

Klikamy "pozwól i zapamiętaj" i uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

Po poprawnym zainstalowaniu dodadku i aktywowaniu wtyczki klikając dwukronie na kamerę z listy powinniśmy uzyskać obraz z kamery.