FAQ – Sprzęt sieciowy

Aby uzyskać dostęp do konsoli, wchodzimy do "menu start", wybieramy opcję "uruchom" i wpisujemy polecenie "cmd".

Ping

Dzięki temu poleceniu sprawdzamy czy dane urządzenie w sieci odpowiada na nasze zapytania oraz w jakim odstępie czasu. Możemy nie uzyskać odpowiedzi w niektórych przypadkach, np. w sieci lokalnej (LAN) gdy znajdujemy się w innej puli adresowej (chyba że jest ustawiony statyczny routing). Nie uzyskamy również rezultatu w przypadku gdy na firewallu routera jest blokowany protokół ICMP.

Sposób użycia:
ping adres_ip Odpytuje urządzenie 4 razy.
ping adres_ip -t Odpytuje urządzenie do momentu zatrzymania poprzez kombinacje przycisków "ctrl+c".
ping adresp_ip docelowy -S adres_ip źródłowy Za pomocą tego polecenia możemy odpytać hosta w sieci z konkretnego adresu ip (przydatne polecenie w przypadku kilku kart sieciowych).
for /L %i in (1,1,254) do ping xxx.xxx.xxx.%i -n 2 Pętla w CMD oraz pingowanie komputerów z całej podsieci Wartości w nawiasie oznaczają kolejno: "od jakiej cyfry?","co ile cyfr?","do jakiej cyfry?". Zamiast xxx.xxx.xxx podajemy podsieć, którą chcęmy przeskanować, po przełączniku -N podajemy ilość zapytań do hosta.
ping /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Tracert (Tracer route)

Polecenie jest podobne do komendy ping ale wyświetla informacje o ścieżce i punktach węzłowych, jakie muszą pokonać przesłane pakiety, by dotrzeć do celu. Prosi ono o odpowiedź każdy przekraczany w czasie transmisji ruter. Oprócz informacji o kolejnych węzłach, podawany jest także czas odpowiedzi. Jeżeli jest gwarancja, że zdalny system funkcjonuje prawidłowo, a nie można się z nim połączyć, tracert jest w stanie wykryć miejsce na trasie, w którym pojawiają się kłopoty.

Sposób użycia:
tracert adres_ip Pokazuje trasę pakietu jaką pokonuje aby dotrzeć od nas do hosta źródłowego
tracert /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Ipconfig

Komenda do konfiguracji i weryfikacji stanu lokalnych interfejsów sieciowych. To podstawowe narzędzie pozwalające sprawdzić ustawienia każdej karty sieciowej, zmodyfikować je, odczytać czy wyczyścić ustawienia DNS.

Sposób użycia:
ipconfig Wyświetla główne informacje o kartach sieciowych zainstalowanych w komputerze, fizycznych i wirtualnych. Najważniejsze informacje, to przypisany do interfejsu adres IP "IPv4 address" oraz maska sieci "Subnet Mask" i domyślna brama "Default Gateway".
ipconfig/renew Odnawia adresy ip wszystkich kart
ipconfig/? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Arp

Wyswietla i modyfikuje tabele translacji adresów IP na adresy fizyczne, uzywane przez protokól rozrózniania adresów (ARP).

Sposób użycia:
arp -a Wyświetla bierzące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie bierzących danych protokołu.
arp /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Netstat

Ostatnim przydatnym poleceniem, jest netstat.Służy do wyświetlania aktywnych połączeń sieciowych TCP a także: portów, na których komputer nasłuchuje, tabeli trasowania protokołu IP.

Sposób użycia:
netstat -a Służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat -b Służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat -r Służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.
netstat /? Uzyskamy dodatkową pomoc, a także parametry które możemy wywołać wraz z poleceniem.

Czym pomiędzy profesjonalnymi, a tymi najtańszymi przełącznikami istnieją jakieś znaczące różnice skoro większość z nich wygląda podobnie?

Okazuję się że są różnice i to znaczne między innymi czy przełączniki są zarządzalne czy nie zarządzalne. Różnica polega, na tym że swich, zarządzalny możemy konfigurować natomiast nie zarządzalny nie ma możliwości konfiguracji. Niezarządzany przełącznik Ethernet służy wyłącznie do przekazywania ramek od urządzeń przyłączonych do portów. Dodatkowo może sygnalizować status portów za pomocą diody LED. Natomiast switch zarządzany będzie droższy od niezarządzanego, ale za to przypisane do niego będą bardziej zaawansowane funkcje. Przełącznik zarządzany potrafi obsługiwać protokoły umożliwiające komunikację z urządzeniem. Switche tego rodzaju pozwalają na stałą kontrolę sieci z dowolnego miejsca, wykorzystując, przy tym mechanizmy protokołu IP. Umożliwiają również wnikanie w konfigurację urządzeń przez usługi telnet/ssh, standardowy interfejs GUI lub protokół SNMP. Posiadając narzędzia do administrowania otrzymujemy dostęp do pełnej konfiguracji portów, monitorowania ich stanu oraz statusu urządzeń jaki i konfiguracji zaawansowanych opcji. Istnieją jeszcze różnice między standardami i protokołami IEEE.

Główne standardy Ethernetu IEEE przydatne, przy wyborze swicha:

 • 802.3a-10Base2-10Mb/s (200m, koncentryk)
 • 802.3i-10BaseT-10Mb/s (skrętka)
 • 802.3u–100BaseT-FastEthernet + autonegocjacja
 • 802.3x-1000Base-X–Ethernet gigabitowy
 • 802.ab-1000BaseT–1Gb/s (skrętka kat. 5)
 • 802.3ae–10GBase-X-10Gb/s (światłowód)
 • 802.3ak–10GBaste-CX4 (skrętka)
 • 802.3an–10GBASE-T-10Gb/s (skrętka kat.6, 6a,7)
 • 802.3ba–40Gb/s, 100Gb/s (klastry blade, obwody drukowane, dwużyłowe koncentryki, światłowody jednomodowe)

Przepustowość

Przepustowości którą nam oferują w swichach różnią się od siebie natomiast na portach mamy dostępne następujące wartości 10/100/1000/10000 Mb/s. Często zdarza się że producent podaje w specyfikacji że swich jest 10/100/1000Mb/s ,ale po podłączeniu x urządzeń i kolejnych swichy zwłaszcza kiepskiej jakości nie wyrabia z transmisją pakietów. Nie mylmy przepustowości przełącznika i portu na swichu bo są to dwie odrębne wartości. Wtedy nie osiąga podanych przepustowości dlatego prosty swich przeznaczony dla segmentu rynku SOHO czyli w celu zastosowania domowego nie jest zalecany, przy instalacji bardziej rozbudowanych sieci. Zalecany jest już wtedy swich zarządzalny gdzie można łatwiej zdiagnozować pewne sytuacje oraz ustawić odpowiednio system QoS.

Tablica adresów

Switche w większości przypadków wykorzystują mechanizm przekazywania ramek, określanych jako store-and-forward. Przełacznik funkcjonuje w ten sposób, że odbiera ramkę, a następnie przekazuje ją na odpowiedni port. Kiedy rozpozna już wszystkie lokalizacje urządzeń powiązane z portami, wówczas zapisuje te dane w specjalnej tablicy adresów w swojej pamięci. Niezależnie od typu, każdy switch ma ograniczoną pamięć, która przeznaczona jest na tablicę poszczególnych adresów MAC kart sieciowych użytkowników. Trzeba dodatkowo zaznaczyć, że to wielkość tablicy owych adresów jest jednym z kluczowych parametrów.

Ramki Joombo

Przełączniki do zastosowań profesjonalnych posiadają również ramki Joombo rozszerzenie pozwalające na zwiększenie rozmiaru ramki Ethernet ponad standardową wielkość 1518 B. Maksymalna wielkość ramek Jumbo Frames wynosi 9 kB, co pozwala na zwiększenie przepustowości, przy przesyłaniu dużych segmentów danych. Aby korzystać z tej funkcjonalności cała infrastruktura sieciowa musi być kompatybilna z tym rozszerzeniem.

Protokół IGMP

Okazuje się, że w automatyce i systemach wizyjnych kluczową rolę odgrywa protokół IGMP. Aby zastosować protokół Ethernet IP, switche muszą obsługiwać IGMP Snooping. W systemach wizyjnych sprawa nie jest już tak oczywista. Zdarza się, że producent maszyny instaluje switch niezarządzalny, bez obsługi IGMP i wszystko działa idealnie w obrębie jednej maszyny. Przy kilku urządzeniach wpiętych do switcha, nikt nie zauważy, że switch niezarządzalny zmienia ruch multicast w broadcast. Problem ujawnia się dopiero, gdy podłączymy maszynę do sieci, wtedy cały ruch broadcast wysyłany jest z maszyny do zewnętrznej sieci. Aby temu zapobiec, trzeba koniecznie aktywować IGMP Snooping.

Typy Portów

Obecnie rozróżniamy dwa typy portów RJ45 na kable UDP/FTP i SFP na wkładki światłowodowe w przypadku portów RJ45 warto sprawdzić czy jest on z autonegacją. Szybkość przekazywania ramek przez przełącznik może się odbywać w różnych trybach. W przełącznikach zarządzalnych istnieje możliwość wyboru odpowiedniego trybu. Wśród dostępnych trybów znajdują się:

 • cut-through – najmniejsze opóźnienie, przesyła ramki bezzwłocznie bez sprawdzania ich poprawności
 • store and forward – największe opóźnienie, przed przesłaniem sprawdza sumy kontrolne nadesłanych ramek
 • fragment free – rozwiązanie pośrednie, sprawdza wyłącznie poprawność nagłówka ramki,
 • przełączanie adaptacyjne – na podstawie obciążenia wybierany jest jeden z powyższych wariantów.

Typ Montażu

Swiche możemy również podzielić ze względu na typ montażu między innymi na obudowy typu rack które mają zastosowanie głównie w serwerowniach komputerowych, teletechnice, energetyce a także w studiach nagraniowych oraz pomieszczeniach przemysłowych. Swiche które są w przyjemnych dla oka rozmiarach przeznaczone dla domowych odbiorców i małych firm są znacznie mniejszych rozmiarów ale i zazwyczaj słabszych osiągów.

Zasilanie POE

Są przełączniki, z których możemy zasilać inne urządzenia pracujące w sieci one też się różnią choćby wersją protokołu POE jaki tym czy porty są aktywne czy pasywne. Pasywne zasilanie PoE, dla którego napięcie przesyłane jest na wolnych parach przewodów 4/5(+) oraz 7/8(-). W tym wypadku urządzenie w ogóle nie komunikują się ze sobą, aby ustalić moc zasilania, napięcie dostarczane jest w sposób ciągły. Prędkość transmisji jest mocno ograniczona i wynosi 100 Mbit/s, chociaż spotykane są urządzenia, które umożliwiają prędkość gigabitową.

Pasywny PoE nie jest zgodny ze standardem utworzonym przez instytucję IEEE, z tego względu jego wykorzystanie nie jest zalecane podczas budowy profesjonalnych sieci, a tym samym profesjonalnych systemów monitoringu.

Tabela poniżej przedstawia porównanie najważniejszych parametrów obu standardów.

Cecha/standard 802.3af (802.3at typ 1) 802.3 at typ 2 (POE+)
Moc wyjściowa zasilacza (W) 15.4 30
Minimalna moc dostępna dla urządzenia końcowego (W) 12.95 25.5
Napięcie wyjściowe zasilacza (V) 44-57 50-57
Napięcie dostępne dla urządzenia końcowego (V) 37-57 42.5-57
Maksymalny prąd (mA) 350 600
Kompatybilne standardy sieci 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
Zasięg (m) 100 100
Okablowanie Skrętka min. kat. 3 Skrętka min. kat. 5

Przy swichach POE warto wspomnieć ze mamy do dyspozycji dwa podstawowe standardy IEEE 802.3 af oraz IEEE 802.3 at. Ze względu na przesyłaną moc i prędkość transmisji standard 802.3at przewiduje 2 typy urządzeń:

 • typ 1 – zawierają się w nim urządzenia zgodne ze standardem 802.3af, wykorzystujące do przesyłu napięcia 2 pary przewodów. Moc wyjściowa 12.95W, wymagana jest skrętka min kat.3
 • typ 2 - moc wyjściowa 30W. Wymagana skrętka min kat. 5

Oprócz tego definiuje 2 sposoby przesyłania zasilania:

 • opcja A – zasilanie przesłane łącznie z danymi na parach 1/2 oraz 3/6
 • opcja B -zasilanie przesłane jest przez wolne pary 4/5 and 7/8 Istnieje również pasywne zasilanie PoE, dla którego napięcie przesyłane jest na wolnych parach przewodów 4/5(+) oraz 7/8(-).

Czym się więc kierować, przy budowie sieci Ethernet?

Na początku trzeba ustalić oczywiste sprawy, między innymi ile i jakich portów potrzebujemy, jaki jest sposób montażu oraz jaka będzie temperatura otoczenia oraz czy swich ma być zarządzalny czy nie, jaką swich ma mieć przepustowość, oraz jakie będzie przeznaczenie swicha. Istnieją jednak kwestie, których często nie bierzemy pod uwagę na etapie projektowania sieci, a które mogą zaważyć nad funkcjonalnością lub możliwością rozbudowy sieci.

Zacznijmy od przełączników do zastosowania domowego. Czym się różni np. TP-Link TL-SG105 od TL-SG108. Po za tym że cyferką na końcu jest również kilka różnic. Należy wziąć pod uwagę również do czego przełącznik będzie nam potrzebny i jaką ma pełnić rolę.

Tutaj już widzimy że oba przełączniki na pierwszy rzut oka różnią się ilością portów, poborem mocy i Wymiarami

Tutaj na powyższych zdjęciach widzimy że różnią się szybkością przekierowań pakietów tablicą adresów mac buforem pakietów oraz ramkami Jumbo. Podsumowując TL-SG108 jest wydajniejszy i szybszy do tego może pomieścić więcej adresów mac niż TL-SG105 ale za to posiada mniej portów. A więc w tym wypadku więcej nie znaczy lepiej.

Zajmijmy się teraz wersja bardziej rozbudowaną przeznaczoną dla firm porównajmy sobie Swicha T2500G-10TS (TL-SG3210) z T2500G-10MPS

T2500G-10MPS obsługuje dodatkowo standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at czyli POE za to swich T2500G-10TS (TL-SG3210) obsługuję dodatkowo okablowanie sieciowe 1000BASE-X: MMF, SMF

Wydajnościowo swiche są prawie identyczne poza różnicą wielkością ramek jumbo. Jeśli potrzebujemy złącz POE wybieramy T2500G-10MPS.

Login: admin
Hasło: puste
Adres IP: 192.168.88.1

1. Podłączamy Odpowiednio naszego mikrotika w celu konfiguracji w taki sposób jak powyżej przedstawiono na rysunku. W gniazdo power wtykamy nasze zasilanie dołączone do zestawu w przypadku tego modelu jest to zasilacz 24V. Usłyszymy charakterystyczne piknięcie dające nam znać że routerboard jest gotowy do pracy. Port nr.1 posłuży nam do pobrania adresu od dostawcy internetowego. Należy wybrać jeden z portów 2-5 w celu konfiguracji urządzenia i podłączyć do komputera. Tutaj został wykorzystany do tego port numer 3.

2. Kiedy podłączymy odpowiednio nasze urządzenie jesteśmy gotowi do konfiguracji. Instalujemy oprogramowanie "WinBox". Uruchamiamy program "jako administrator" następnie przechodzimy do zakładki "Neighbors" i wciskamy przycisk "Refresh". Na liście powinien pojawić się wpis klikamy na "adres mac". Standardowy "login" do naszego roterborda to admin bez hasła a adres ip "192.168.88.1" pole "password" więc należy pozostawić puste, następnie klikamy "connect".

3. Po poprawnym połączeniu powinien ukazać się nam następujący widok. Jeśli chcemy zachować podstawowe ustawienia klikamy przycisk "ok". Po zachowaniu podstawowych ustawień mikrotik powinien pobrać adres od operatora internetowego i powinniśmy mieć dostęp do internetu. Zamykamy pozostałe okna krzyżykiem.

4. Następnie wybieramy z listy po lewej stronie wybieramy opcję "Quick Set" wyskoczy nam okienko do konfiguracji roterborda jako Acces Pointa

5. Klikamy strzałkę w dół aby rozwinąć listę w której wybieramy tryb "Home AP"

6. Teraz konfigurujemy naszego Home AP na zdjęciu pokazana jest przykładowa konfiguracja. W polu "Network Name" wpisujemy nazwę naszej sieci. Pole "Frequency" pozostawiamy na auto są to kanały nadawania naszego routera. W poolu "Band" możemy wybrać standardy naszej sieci. Standardowo mikrotik ustawia standard B/G/N. Jeżeli jesteśmy pewni że wszystkie urządzenia jakie mają korzystać z naszej sieci posiadają radia które nadają w standardzie N. Możemy w takim wypadku zmienić ustawienia aby nasz Acces Point nadawał tylko w standardzie N. Jednak urządzenia które nie nadają w tym standardzie niestety nie będą wstanie się połączyć z naszym routerem. W polu "Counrtry" z rozwijanej listy za pomocą strzałki wybieramy "Poland". Następnie przy "Wi-Fi Paswword" klikamy czarną strzałeczkę oraz klikamy w białe pole i wpisujemy hasło do naszej sieci. W zakładce "Internet" zostawiamy podstawową konfiguracje na automatyczną. Teraz zajmiemy się zakładką "LocalNetwork". Pole "IP address" jest to adres IP naszego mikrotika, "netmask" to nasza maska podsieci, a "DHCP Srerver Range" to nasza pula adresów Acces Pointa. Ustawienia można pozostawić bez zmian. W zakładce "System" wpisujemy hasło do naszego mikrotika. Hasło które wpiszemy będziemy wpisywać za każdym razem w Winboxie gdy będziemy łączyć się z naszym routerbordem. Klikamy w prawym rogu na przycisk "Apply" w celu zapisania naszych ustawień.

7. Następnie łączymy się z naszą siecią wybierając zależnie od systemu operacyjnego jaki posiadamy. W tym wypadku Windows 7 klikamy w prawym rogu koło zegara systemowego na ikonkę sieci. Następnie klikamy odśwież w prawym górnym rogu na naszej liście dostępnych sieci szukamy nazwy naszego mikrotika jaką wpisaliśmy wcześniej w polu "Network Name". Klikamy na nazwę następnie połącz wyskoczy nam okienko podajemy w nim hasło które wpisaliśmy w polu "Wi-Fi password".

Ponieważ OpenVPN bazuje na certyfikatach, zaczniemy od wygenerowania 3 certyfikatów. Dla serwera, klienta i certyfikat CA.

Przechodzimy na zakładkę "System->Certificates" następnie, dodajemy nowy certyfikat.

Zaczniemy od wygenerowania własnego CA, którym w późniejszym etapie podpiszemy certyfikat dla klienta i serwera.

Name: podajemy dowolną nazwę
Common: podajemy nazwę domeny/zewnętrzny adres ip
Key Size: 8192, czyli długość klucza
Days Valid 3650, termin ważności klucza czyli 10 lat

Przechodzimy do zakładki "Key Usage" w której zaznaczamy tylko "key cert." i "sign, crl sign"

Przejdźmy do wygenerowania klucza dla serwera, klikając na zakładkę "System->Certificates" następnie, dodając nowy certyfikat, którego w późniejszym etapie podpiszemy certyfikatem CA.

Name: podajemy dowolną nazwę
Common: podajemy nazwę domeny/zewnętrzny adres ip
Key Size: 8192, czyli długość klucza
Days Valid 3650, termin ważności klucza czyli 10 lat

Przechodzimy do zakładki "Key Usage" w której zaznaczamy "digital signature", "key cert. sign", "crl sign", "key enciphement", "data enciphement", "tls client" i "tls server".

Przejdźmy do wygenerowania klucza dla klienta, klikając na zakładkę "System->Certificates" następnie, dodając nowy certyfikat, przejdźmy do wygenerowania klucza, którego w późniejszym etapie podpiszemy certyfikatem CA.

Name: podajemy dowolną nazwę
Common: podajemy nazwę domeny/zewnętrzny adres ip
Key Size: 8192, czyli długość klucza
Days Valid 3650, termin ważności klucza czyli 10 lat

Przechodzimy do zakładki "Key Usage" w której zaznaczamy "digital signature", "key cert. sign", "crl sign", "key enciphement", "data enciphement", "tls client" i "tls server".

Po wygenerowaniu certyfikatu dla serwera i klienta musimy je podpisać naszym certyfikatem CA. Czas podpisywania zależy od CPU routera, i może zająć nawet kilkanaście minut. Certyfikaty możemy podpisać na dwa sposoby. Za pomocą terminala oraz z poziomu winbox’a.

Przechodzimy do "System->Certificates" klikamy prawym przyciskiem myszy na certyfikacie, po czym z menu kontekstowego wybieramy "Sign".

Przy wpisie w polu "CA CRL Host:" podajemy publiczny adres ip, następnie klikamy start. Przy wpisie "Progres" zobaczymy aktualny status, kiedy certyfikat zostanie podpisany otrzymamy informacje "done".

Po podpisaniu certyfikatu CA możemy przejść do podpisania certyfikatu dla klienta, przy wpisie Certificate: wybieramy z listy certyfikat klienta, po czym obok wpisu "CA:" wybieramy nasz certyfikat CA w tym przypadku "myCA". Następnie klikamy przycisk "Start" i czekamy na uzyskanie statut "done".

Kiedy podpiszemy juz certyfikat dla klienta możemy przejść do podpisywania dla serwera. Ponownie wybieramy certyfikat CA w tym przypadku "myCA". Następnie z dostępnej listy certyfikatów wybieramy certyfikat serwera w tym przypadku "server" po czym klikamy "Start" i czekamy na uzyskanie statutu done.

Kiedy już prawidłowo podpiszemy nasze certyfikaty powinniśmy uzyskać przed nazwą certyfikatów powyższy efekt. Certyfikat CA powinien mieć statut "KLAT" dla klienta "KA", a serwera "KAT".

Tworzymy osobną pulę adresową dedykowaną dla połączeń VPN. Klikamy na "IP->pool" i dodajemy nową pulę.

Przy wpisie "Name" podajemy dowolną nazwę przy wpisie "Address" podajemy pule adresów po czym klikamy "Apply"

Przechodzimy na "PPP" zakładka "Profiles" i dodajemy profil dla klientów VPN.

Name: podajemy dowolnie
Local Address: w tej samej sieci co wcześniej stworzona pula. Np. 10.0.0.1
Remote Address: wybieramy pulę vpn
Use Encryption: zaznaczamy na required

Przechodzimy do zakładki "Secret" i znakiem plusa dodajemy nowe konto.

Przy wpisie "Name" podajemy nazwę użytkownika następnie, przy "Password" wrpowadzamy hasło , po czym przy "Service" wybieramy z rozwijanej listy "openvpn". W "Profile" wybieramy wcześniej utworzony przez nas profil. Zatwierdzamy ustawienia wciskając przycisk "Apply".

Pozostaje nam jeszcze włączenie serwera, w tym celu przechodzimy na zakładkę "Interface", będąc oczywiście dalej w "PPP"

Uruchamiamy serwer zaznaczając przy wpisie "Enabled", przy wpisie "Default Profile" z listy wybieramy wcześniej utworzony profil, po czym obok "Certificate" wybieramy z listy wcześniej wygenerowany certyfikat dla serwera. Odznaczamy szyfrowanie "aes 192" i "aes 128" w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zatwierdzamy ustawienia klikając przycisk "Apply".

Ostatnia z rzeczy jakie musimy ustawić na Mikrotiku to odblokowanie portu "1194" dla połączeń przychodzących (Input).

Przechodzimy do "IP->Firewall" dodajemy nową regułę.

Chain: wybieramy input
Protocol: tcp
Dst. Port: 1194
Action: accept

Umieszczamy utworzoną regułę nad instniejącą "drop invalid"

1. Przechodzimy do zakładki "System" wybieramy z listy "Packages".

2. Wyskoczy nam okno klikamy przycisk "Check For Updates".

3. W następującym oknie przy wpisie "channel" rozwijamy listę wybieramy wersję "current" następnie klikamy "Download&Install" mikrotik się zresetuje.

F3
Adres IP: 192.168.0.1

1.Podłączamy kabel Ethernetowy z modemu do routera pod port WAN

2.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

3.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

4.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

5.Przy wpisie "Connection Type" Wybieramy typ połączenia zależny od dostawcy internetu

6.Przy wpisie "WiFi Name" zmieniamy nazwę jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami.

7.Przy wpisie "WiFi Password" w pustym polu wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "OK"

8.Po kliknięciu przycisku "OK" wyskoczy nam informacja o rozłączeniu urządzenia, router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień. Po prawidłowej konfiguracji powinniśmy uzyskać dostęp do internetu.

1.Wchodzimy w zakładkę "Powtarzanie połączenia bezprzewodowego" zaznaczamy opcję "Uniwersalny repeater" wyświetli nam się lista dostępnych sieci. Tylko do kanału 11

2.Z dostępnej listy wybieramy naszą sieć jeśli jest chroniona hasłem pojawi nam się wpis "Hasło WiFi" wprowadzamy hasło do naszej sieci

3.Wyskoczy nam komunikat aby uruchoić ponownie urządzenie potwierdzamy przyciskiem "OK"

4.Czekamy aż urządzenie się skonfiguruje i uruchomi ponownie następnie łączymy się z naszą siecią.

Aby ustawić hasło dostępowe do strony konfiguracyjnej urządzenia przechodzimy do zakładki "Administracja". Przy wpisie "Nowe Hasło" w puste pole wprowadzamy hasło, następnie przy wpisie "Powtórz nowe hasło" wpisujemy je ponownie. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem "OK"

1.Wchodzimy w zakładkę "Zaawansowane" przewijamy na sam dół i sprawdzamy czy "UPNP" jest włączone. Jęśli nie to włączamy następnie klikamy "OK"

2.Aby przekierować porty przechodzimy do zakładki "Zaawansowane". Przy wpisie "Przekazywanie portów" W polu "Wewnętrzny IP" wpisujemy lokalny adres IP, z którego chcemy przekierować porty. W polu "Wewnętrzny port" klikając strzałkę rozwijamy listę wybierająć wpis "Ręcznie" wpisujemy port lokalny który chcemy przekierować. W polu "zewnętrzny port" wpisujemy port na który ma być przekierowanie przu polu "Protokół" rozwijąjąc menu strzałką wybieramy portokół TCP,UDP ewentualnie obydwa. Po dokonaniu edycji przy wpisie "Akcja" klikamy pomarańczowy plusik następnie w celu zatwierdzenia naszych ustawień klikamy "OK"

Aby udostępnić nasz komputer, rejestrator, serwer bądź też inne urządzenie do sieci publicznej przechodzimy w zakładkę "Zaawansowane". Następnie przechodzimy do wpisu na zamym dole "UPNP" i przełączamy na wyłącz a "Host DMZ" przełączamy na włącz. W polu "IP hosta" wpisujemy adres IP naszego urządzenia zatwierdzamy ustawienia przyciskiem "OK" i od teraz mamy dostęp do niego z innej sieci. Pod warunkiem że posiadamy publiczny adres IP są dwa typy adresów publicznych adres stały i zmienny. Jeśli posiadamy zmienny adres IP trzeba jeszcze skonfigurować usługe DDNS. W przypadku stałego adresu nie musimy już nic więcej konfigurować.

1.Aby skonfigurować usługę DDNS należy wejść w zakładkę "Zaawansowane" następnie przy wpisie "DDNS" przełączamy na "włącz". Przy wpisie "Dostawca usługi" wybieramy dostawcę i klikamy odnośnik "Zarejestruj teraz "

2.Zostaniemy przekierowani na stronę a tam przechodzimy przez cały proces rejestracji.

3.Przy wpisie "Nazwa użytkownika DDNS" wpisujemy nazwę użytkownika w pole przy "Hasło DDNS" wpisujemy hasło następnie przy wpisie "Nazwa hosta DDNS" wpisujemy nazwę hosta DDNS oraz przycisk klikamy przycisk "OK" w celu zapisania ustawień.

Aby zaktualizować oprogramowanie naszego routera pobieramy Fireware. Wypakowujemy pliki z archiwum następnie przechodzimy do zakładki "Administracja" zjeżdżamy do wpisu "Zarządzanie urządzeniem". Przy wpisie "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego" klikamy przycisk "przeglądaj...". Podajemy ścieżkę do wypakowanego pliku zostaniemy zapytani czy "Zaktualizować urządzenie?" klikamy "OK". Po prawidłowym wgraniu oprogramowania urządzenie powinno się uruchomić ponownie.

Adres IP: 192.168.0.1
Login: admin
Hasło: admin

1.Podłączamy kabel Ethernetowy z modemu do routera pod port WAN

2.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

3.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

4.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

5.Wpisujemy nazwę użytkonika admin oraz hasło admin następnie klikamy Login

6.Przechodzimy do zakładki "Wizard" odznaczamy "Auto-switch System Mode" następnie zaznaczamy "Wireless Router Mode" a na koniec wciskamy przycisk "Next"

7.Rozwijając listę "Internet Connection Type" wybieramy typ połączenia zależny od naszego dostawcy internetu w tym wypadku jest to DHCP mamy również do dyspozycji statyczne IP, PPPOE, L2TP, PPTP następnie klikamy "Next"

8.W polu "SSID" wpisujemy nazwę naszej sieci jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami. Pozycję Chanel zostawiamy bez zmian. W "Key" wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "Next"

9.Teraz akceptujemy nasze ustawienia klikając przycisk "Finish"

10.Jeśli wszystko zostało dobrze skonfigurowane, po kliknięciu przycisku "Finish" nasz router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień

11.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się wyłączyć opcje WPS.
Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę "Wireless." Następnie w zakładkę "Security" w ustawieniach WPS Settings zmieniamy z "Enable" na "Disable" pod koniec klikamy przycisk "Save"

12.Zmieniamy hasło do logowania się na nasz router wchodząc w zakładkę "Tools" następnie "Change Password" W polu "Old Password" wpisujemy admin w "New Password" oraz wpisujemy nowe hasło. Po czym w "Confirm New Password" potwierdzamy nasze nowe hasło wpisując je jeszcze raz.

Należy pamiętać że po zmianie tego hasła od tej pory będziemy się nim logować na stronę konfiguracyjną routera.

Jeśli mamy już w domu sieć bezprzewodową router ma funkcję wzmacniacza sygnału.

1.Podłączamy router do zasilania pod złącze power

2.Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port LAN po czym do komputera

3.Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu 192.168.0.1

4.Wpisujemy nazwę użytkonika admin oraz hasło admin następnie klikamy Login

5.Przechodzimy do zakładki "Wizard" zaznaczamy "Universal Repeater Mode". Na koniec wciskamy przycisk "Next"

6.Klikamy "Scan" wybieramy nasze urządzenie z lisy i zaznaczamy w pozycji "Select",

Należy pamiętać że urządzenie widzi tylko 11 kanałów.
Jeśli nasza sieć wi-fi ma hasło to wpisujemy je w polu "Security Key" następnie klikamy przycisk "Next"

7.W polu "SSID" wpisujemy nazwę naszej sieci jaką ma emitować nasz router i z którą będziemy się łączyć pozostałymi urządzeniami. Pozycję Chanel zostawiamy bez zmian. W "Key" wpisujemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać przy podłączaniu naszych urządzeń następnie klikamy "Next"

8.Teraz akceptujemy nasze ustawienia klikając przycisk "Finish"

9.Jeśli wszystko zostało dobrze skonfigurowane, po kliknięciu przycisku "Finish" nasz router zostanie uruchomiony ponownie w celu zatwierdzenia naszych ustawień

10.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się wyłączyć opcje WPS.
Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę "Wireless". Następnie w zakładkę "Security" w ustawieniach WPS Settings zmieniamy z "Enable" na "Disable" pod koniec klikamy przycisk "Save"

11.Zmieniamy hasło do logowania się na nasz router wchodząc w zakładkę "Tools" następnie "Change Password" W polu "Old Password" wpisujemy admin w "New Password" oraz wpisujemy nowe hasło. Po czym w "Confirm New Password" potwierdzamy nasze nowe hasło wpisując je jeszcze raz.

Należy pamiętać że po zmianie tego hasła od tej pory będziemy się nim logować na stronę konfiguracyjną routera.

1.Wchodzimy w zakładkę "Advanced" następnie przechodzimy do zakładki "UPnP". Sprawdzamy czy "Enable UPnP" jest włączone. Jęśli nie to włączamy zaznaczając następnie klikamy "Save"

2.Aby przekierować porty przechodzimy do zakładki "Advanced". Następnie klikamy "Port Forwarding" W polu "Start Port" wpisujemy port lokalny, który chcemy przekierować. W polu "End Port" wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu "Private IP" wpisujemy adres z którego chcemy przekierować porty. W zakładcę "Protocol" wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba. Następnie zaznaczamy w tabelce "Enabled" i akceptujemy nasze ustawienia klikająć "Save"

Aby udostępnić nasz komputer, rejestrator, serwer bądź też inne urządzenie do sieci publicznej przechodzimy w zakładkę "Advanced". Następnie przechodzimy do zakładki "DMZ Host" w polu "DMZ Host IP" wpisujemy adres IP naszego urządzenia i od teraz mamy dostęp do niego z innej sieci.

Pod warunkiem że posiadamy publiczny adres IP
są dwa typy adresów publicznych adres stały i zmienny. Jeśli posiadamy zmienny adres IP trzeba jeszcze skonfigurować usługe DDNS. W przypadku stałego adresu nie musimy już nic więcej konfigurować.

1.Aby skonfigurować usługę DDNS należy wejść w zakładkę "Advanced" następnie w "DDNS Settings" klikamy odnośnik "Register Now"

2.Zostaniemy przekierowani na stronę a tam przechodzimy przez cały proces rejestracji,

ważne jest by zapisać sobie nazwę domeny.
Nazwa domeny będzie się składać z "host name" i wybranej z listy końcówki.

3.Zaznaczamy "Enabled DDNS" wpisujemy nazwę użytkownika w pole "User Name" podaną w rejestracji oraz hasło w pole "Password" następnie nazwę zarejestrowanej domeny w polę "Domain Name" oraz przycisk "Save" w celu zapisania ustawień.

Aby zaktualizować oprogramowanie naszego routera pobieramy Fireware. Wypakowujemy pliki z archiwum następnie przechodzimy do zakładki "Tools" wchodzimy w zakładkę "Fireware Upgrade" klikamy przycisk "przeglądaj...". Podajemy ścieżkę do wypakowanego pliku i wciskamy przycisk "upgrade". Po prawidłowym wgraniu oprogramowania do naszego routera urządzenie powinno się uruchomić ponownie.

1.[4G630]_v1_0_0_32_EN

2.[4G630]_v1_0_0_29_EN

3.[4G630]_v1_0_0_25_EN

4.[4G630]_v1_0_0_21_EN

5.[4G630]_v1_0_0_19_EN

6.[4G630]_v1_0_0_15_EN

A9
Adres IP: 192.168.0.254
Strona Domyślna: re.tenda.cn
SSID: Tenda_XXXXXX

1.Sprawdzamy domyślną nazwę Wi-Fi (SSID: Tenda_XXXXXX), która znajduje się na etykiecie tylnego panelu wzmacniacza.

2.Podłączamy urządzenie do gniazga elktrycznego.

3.Używamy komputera, aby wyszukać i połączyć się bezprzewodowo z urządzeniem.

4.Uruchamiamy przeglądarkę internetową, wpisujemy na paseku adresu re.tenda.cn lub 192.168.0.254

5.Wybieramy z dostępnej listy naszą sieć przechodzimy dalej klikając przycisk "Next".

6.Wprowadzamy hasło do sieci którą chcemy rozszerzyć następnie klikamy "Finish".

7.Po poprawnej konfiguracji wyskoczy nam komunikat

Aby zmienić SSID klikamy "Bezprzewodowy" następnie zmieniamy nazwę w polu "Nazwa WiFi" zatwierdzamy zmiany przyciskając "OK"

Aby zmienić hasło dostępu klikamy "Bezprzewodowy" następnie zmieniamy je w polu "Hasło WiFi" zatwierdzamy zmiany przyciskając "OK"

Aby zaktualizować Frirmware przechodzimy do zakładki "Administracja" i klikamy przy wpisie "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego" na przycisk "Przeglądaj..."Następnie wskazujemy lokalizacje pobranego Firmwaru.

Zatwierdzamy przyciiskiem "OK"

Czekamy aż Firmware się zaktualizuje

1.[A9]_v12_01_01_22_EN

Model: Pasywne 24V 802.3af 802.3at 802.3bt
US-8 48v pasywne
US-8-60W 4 porty
US-8-150W
US-16-150W
US-24-250W
US-24-500W
US-48-500W
US-48-750W
US-XG-6POE
Model: Pasywne 24V 802.3af 802.3at 802.3bt
UAP-AC-PRO
UAP-AC-LR
UAP-AC-LITE
UAP-AC-IW
UAP-AC-IW-PRO
UAP-AC-EDU
UAP-AC-M
UAP-AC-M-PRO
UAP-nanoHD
UAP-IW-HD
UAP-HD
UAP-SHD
UAP-XG
UWB-XG
Model: Pasywne 24V 802.3af 802.3at 802.3bt
UAP
UAP-LR
UAP-PRO
UAP-AC
UAP-AC-Outdoor
UAP-Outdoor
UAP-Outdoor+
UAP-Outdoor5
UAP-IW
Model: Pasywne 24V 802.3af 802.3at 802.3bt
UC‑CK
UCK-G2-PLUS
UCK-G2
UVC-G3
UVC-G3-AF
UVC-G3-DOME
UVC-G3-MICRO
UVC‑G3‑PRO
UVC-G3-Flex
UVC-G4-PRO
UVP
UVP‑PRO
UVP‑Executive
Adres IP: 192.168.1.20
Login: ubnt
Hasło: ubnt

1. PoE injector zasilamy z gniazdka.

2. Do portu POE injectora wpinamy przewód rj45 następnie podłączamy do urządzenia NanoStation w gniazdo LAN.

3. Pod port LAN injectora podpinamy drugi przewód rj45 i łączymy z naszym komputerem.

4. W systemie Windows wchodzimy w Panel Sterowania->Sieci i Internet->Połączenia sieciowe

5. Następnie na "Połączenie lokalne" klikamy prawym przyciskiem myszki z menu kontekstowego wybieramy "właściwości".

6. Z listy dostępnych składników wybieramy "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" następnie klikamy "właściwości".

7. Zaznaczamy "Użyj następującego adresu IP" oraz "Użyj następujących adresów DNS". Wypełniamy puste pola tak jak podano na rysunku.

8. Otwieramy przeglądarkę w pasek adresu wpisujemy "https://192.168.1.20"

9. Klikamy "zaawansowane->dodaj wyjątek..."

10. Wyskoczy następujące okno klikamy "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa".

11. Po udanej konfiguracji sytemu i naszej przeglądarki możemy przejść do skonfigurowania urządzenia. Przy wpisie "nazwa użytkownika" wpisujemy "ubnt" oraz przy wpisie "hasło" wpisujemy "ubnt" wybieramy kraj oraz język następnie akceptujemy regulamin i wciskamy przycisk "Zaloguj się"

12. Logujemy się do naszego urządzenia nazwa użytkownika "ubnt" oraz hasło "ubnt"

13. Przechodzimy do zakładki "Wireless" przy wpisie "Tryb bezprzewodowy" klikamy na strzałkę z rozwijającej się listy wybieramy "Punkt Dostępu".

14. Przy wpisie "SSID" w puste pole wpisujemy nazwę naszej sieci. Następnie przechodzimy do "Bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej" zmieniamy wartość z "brak" na "WPA2-ASE". Wprowadzamy hasło przy wpisie "Wstępnie udostępniony klucz WPA" w pustym polu.

15. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk "zmień".

16. Zmieniamy hasło do strony konfiguracyjnej naszego urządzenia przy wpisie "Current Password" wpisujemy "ubnt". Następnie przy wpisie "New Password" wpisujemy nowe hasło w "Verify New Password" przepisujemy nasze hasło. Klikamy przycisk "zmień".

17. Przechodzimy do zakładki "Network" przy wpisie Adres IP zmieniamy wartość np. na "192.168.1.19"

18. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk "zmień".

19. Klikamy "Zastouj" w prawym górnym rogu. Odpinamy urządzenie od komputera, podłączamy drugie urządzenie w ten sam sposób co piersze.

20. Po podłączeniu drugiego urządzenia wpisujemy w pasku adresu przeglądarki "192.168.1.20". Dodajemy do wyjątków.

21. Wpisujemy nazwę użytkownika "ubnt" i hasło "ubnt"

22. Przechodzimy do zakładki "Wireless" w Trybie bezprzewodowym zostawiamy "Stacja". Klikamy przycisk "Wybierz.."

23. Wyskoczy okienko z listy sieci wybieramy nasze urządzenie. Zaznaczamy i klikamy "wybierz".

24. Przy wpisie "Wstępnie udostępniony klucz WPA" w pustym polu wpisujemy hasło następnie w prawym dolnym rogu klikamy "zmień".

25. Zmieniamy hasło do strony konfiguracyjnej naszego urządzenia w pole "Current Password" wpisujemy "ubnt". Następnie w polu "New Password" wpisujemy nowe hasło w "Verify New Password" przepisujemy nasze hasło. Klikamy przycisk "zmień".

26. Klikamy "zastosuj".

1. Przechodzimy do zakładki "System" następnie klikamy przycisk "browse..."podajemy lokalizacje pobranego Firmwaru.

2. Klikamy na przycisk "Prześlij"

3. Nastepnie klikamy "Aktualizuj"

4. Wyskoczy nam następujące okno czekamy aż urządzenie się zaktualizuje i przeniesie nas do okna logowania

Uruchamiamy oprogramowanie UniFi-Discover w celu sprawdzenia adresu IP urządzenia.

Uruchamiamy kontroler UniFi w celu sprawdzenia danych logowania do CLI klikając na zębatkę w prawym dolnym rogu. Informacje dotyczące danych logowania znajdują się przy wpisie "Autentykacja Urządzenia".

Pobieramy oprogramowanie Putty następnie uruchamiamy. Przy wpisie "Host Name (or IP address)" wpisujemy adres ip urządzenia następnie klikamy przycisk "Open".

Wpisujemy nazwę użytkownika i potwierdzamy przycieskiem "Enter".

Wpisujemy hasło do urządzenia i potwierdzamy przyciskiem "Enter".

Zobaczymy znak zachęty po którym należy wpisać poniższe polecenie uprzednio odpowiednio edytując:

upgrade http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/KOD/URL

Przykładowo dla UAP-AC-Lite polecenie będzie wyglądać następująco:

upgrade https://dl.ubnt.com/unifi/firmware/BZ2/4.0.21.9965/BZ.qca956x.v4.0.21.9965.190125.1623.bin

Tabela przetstawia kody urządzeń które należy wyedytować w linku.

Nazwa urządzenia Kod
UniFi AP BZ2
UniFi AP-LR BZ2
UniFi AP-Outdoor BZ2
UniFi AP-Outdoor 5G BZ2
PicoStation M2 BZ2
UniFi AP-Pro U7P
UniFi AP-AC U7P
UniFi AP-AC Outdoor U7P
UniFi AP-AC v2 U7P
UniFi AP48-LR U2S48
UniFi AP48 U2S48
UniFi AP-Outdoor+ U2S48

Uruchamiamy oprogramowanie UniFi-Discover w celu sprawdzenia adresu IP urządzenia.

Uruchamiamy kontroler UniFi w celu sprawdzenia danych logowania do CLI klikając na zębatkę w prawym dolnym rogu. Informacje dotyczące danych logowania znajdują się przy wpisie "Autentykacja Urządzenia".

Pobieramy firmware do urządzeniao oraz programowanie WinSCP następnie uruchamiamy. Po uruchomieniu oprogramowania z rozwijanej listy pod wpisem "Protokół pliku" wybieramy SCP. Przy wpisie "Nazwa hosta" wprowadzamy adres ip urządzenia następnie poadjemy nazwę użytkownika i hasło oraz klikamy przycisk "Logowanie".

Potwierdzamy certyfikat klikając przycisk "Tak".

Zmieniamy nazwę pobranego pliku na:

fwupdate.bin

Po czym wysyłamy do katalogu:

var/tmp

Pobieramy oprogramowanie Putty następnie uruchamiamy. Przy wpisie "Host Name (or IP address)" wpisujemy adres ip urządzenia następnie klikamy przycisk "Open".

Wpisujemy nazwę użytkownika i potwierdzamy przycieskiem "Enter".

Wpisujemy hasło do urządzenia i potwierdzamy przyciskiem "Enter".

Zobaczymy znak zachęty po którym należy wpisać poniższe polecenie:

syswrapper.sh upgrade2 &