Jak zmienić SSID repeatera?

Aby zmienić SSID klikamy "Bezprzewodowy" następnie zmieniamy nazwę w polu "Nazwa WiFi" zatwierdzamy zmiany przyciskając "OK"