Aktualizacja urządzenia przez Internet (CLI)

Uruchamiamy oprogramowanie UniFi-Discover w celu sprawdzenia adresu IP urządzenia.

Uruchamiamy kontroler UniFi w celu sprawdzenia danych logowania do CLI klikając na zębatkę w prawym dolnym rogu. Informacje dotyczące danych logowania znajdują się przy wpisie "Autentykacja Urządzenia".

Pobieramy oprogramowanie Putty następnie uruchamiamy. Przy wpisie "Host Name (or IP address)" wpisujemy adres ip urządzenia następnie klikamy przycisk "Open".

Wpisujemy nazwę użytkownika i potwierdzamy przycieskiem "Enter".

Wpisujemy hasło do urządzenia i potwierdzamy przyciskiem "Enter".

Zobaczymy znak zachęty po którym należy wpisać poniższe polecenie uprzednio odpowiednio edytując:

upgrade http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/KOD/URL

Przykładowo dla UAP-AC-Lite polecenie będzie wyglądać następująco:

upgrade https://dl.ubnt.com/unifi/firmware/BZ2/4.0.21.9965/BZ.qca956x.v4.0.21.9965.190125.1623.bin

Tabela przetstawia kody urządzeń które należy wyedytować w linku.

Nazwa urządzenia Kod
UniFi AP BZ2
UniFi AP-LR BZ2
UniFi AP-Outdoor BZ2
UniFi AP-Outdoor 5G BZ2
PicoStation M2 BZ2
UniFi AP-Pro U7P
UniFi AP-AC U7P
UniFi AP-AC Outdoor U7P
UniFi AP-AC v2 U7P
UniFi AP48-LR U2S48
UniFi AP48 U2S48
UniFi AP-Outdoor+ U2S48