Loco M2

Adres IP: 192.168.1.20
Login: ubnt
Hasło: ubnt

1. PoE injector zasilamy z gniazdka.

2. Do portu POE injectora wpinamy przewód rj45 następnie podłączamy do urządzenia NanoStation w gniazdo LAN.

3. Pod port LAN injectora podpinamy drugi przewód rj45 i łączymy z naszym komputerem.

4. W systemie Windows wchodzimy w Panel Sterowania->Sieci i Internet->Połączenia sieciowe

5. Następnie na "Połączenie lokalne" klikamy prawym przyciskiem myszki z menu kontekstowego wybieramy "właściwości".

6. Z listy dostępnych składników wybieramy "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" następnie klikamy "właściwości".

7. Zaznaczamy "Użyj następującego adresu IP" oraz "Użyj następujących adresów DNS". Wypełniamy puste pola tak jak podano na rysunku.

8. Otwieramy przeglądarkę w pasek adresu wpisujemy "https://192.168.1.20"

9. Klikamy "zaawansowane->dodaj wyjątek..."

10. Wyskoczy następujące okno klikamy "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa".

11. Po udanej konfiguracji sytemu i naszej przeglądarki możemy przejść do skonfigurowania urządzenia. Przy wpisie "nazwa użytkownika" wpisujemy "ubnt" oraz przy wpisie "hasło" wpisujemy "ubnt" wybieramy kraj oraz język następnie akceptujemy regulamin i wciskamy przycisk "Zaloguj się"

12. Logujemy się do naszego urządzenia nazwa użytkownika "ubnt" oraz hasło "ubnt"

13. Przechodzimy do zakładki "Wireless" przy wpisie "Tryb bezprzewodowy" klikamy na strzałkę z rozwijającej się listy wybieramy "Punkt Dostępu".

14. Przy wpisie "SSID" w puste pole wpisujemy nazwę naszej sieci. Następnie przechodzimy do "Bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej" zmieniamy wartość z "brak" na "WPA2-ASE". Wprowadzamy hasło przy wpisie "Wstępnie udostępniony klucz WPA" w pustym polu.

15. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk "zmień".

16. Zmieniamy hasło do strony konfiguracyjnej naszego urządzenia przy wpisie "Current Password" wpisujemy "ubnt". Następnie przy wpisie "New Password" wpisujemy nowe hasło w "Verify New Password" przepisujemy nasze hasło. Klikamy przycisk "zmień".

17. Przechodzimy do zakładki "Network" przy wpisie Adres IP zmieniamy wartość np. na "192.168.1.19"

18. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk "zmień".

19. Klikamy "Zastouj" w prawym górnym rogu. Odpinamy urządzenie od komputera, podłączamy drugie urządzenie w ten sam sposób co piersze.

20. Po podłączeniu drugiego urządzenia wpisujemy w pasku adresu przeglądarki "192.168.1.20". Dodajemy do wyjątków.

21. Wpisujemy nazwę użytkownika "ubnt" i hasło "ubnt"

22. Przechodzimy do zakładki "Wireless" w Trybie bezprzewodowym zostawiamy "Stacja". Klikamy przycisk "Wybierz.."

23. Wyskoczy okienko z listy sieci wybieramy nasze urządzenie. Zaznaczamy i klikamy "wybierz".

24. Przy wpisie "Wstępnie udostępniony klucz WPA" w pustym polu wpisujemy hasło następnie w prawym dolnym rogu klikamy "zmień".

25. Zmieniamy hasło do strony konfiguracyjnej naszego urządzenia w pole "Current Password" wpisujemy "ubnt". Następnie w polu "New Password" wpisujemy nowe hasło w "Verify New Password" przepisujemy nasze hasło. Klikamy przycisk "zmień".

26. Klikamy "zastosuj".

1. Przechodzimy do zakładki "System" następnie klikamy przycisk "browse..."podajemy lokalizacje pobranego Firmwaru.

2. Klikamy na przycisk "Prześlij"

3. Nastepnie klikamy "Aktualizuj"

4. Wyskoczy nam następujące okno czekamy aż urządzenie się zaktualizuje i przeniesie nas do okna logowania