Micra

Moduł montujemy w obudowie wraz z akumulatorem i transformatorem zasilającym. Wszystkie połączenia należy wykonać starannie i zgodnie z instrukcją.

Podłączenie czujek możemy wykonać w kilku konfiguracjach:

 • NO – styki przekaźnika normalnie otwarte
 • NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte
 • EOL/NO – styki przekaźnika normalnie otwarte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2kΩ
 • EOL/NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2kΩ

Przykładowy schemat podłączenia czujki:

Przykładowy schemat podłączenia sygnalizatora:

Gdy już mamy wszystkie elementy przewodowe podpięte do modułu, przystępujemy do połączenia i konfiguracji modułu za pomocą programu GPRS soft. Do nawiązania połączenia potrzebujemy konwerter USB-RS firmy Satel. Podpinamy przewód do gniazda TTL umieszczonego na płycie (złącze 3pin) oraz USB do portu w komputerze. Następnie musimy sprawdzić, na którym porcie "COM" konwerter zainstalował się w komputerze. Sprawdzamy to w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku jest to port "COM4". Następnie uruchamiamy program GPRS soft i konfigurujemy połączenie.

Domyślnie program ma wybrany port "COM1" dla połączenia, musimy go zmienić na "COM4".

Wybieramy zakładkę "Komunikacja" i wybieramy "Konfiguracja"

Pojawia się okienko z ustawieniami połączenia. Z rozwijanej listy wybieramy nasz port "COM". Potwierdzamy klikając przycisk "OK". Jeżeli centrala nie nawiąże komunikacji automatycznie trzeba kliknąć na kropkę obok portu "COM"

Nawiązano połączenie, możemy odczytać dane z centrali i rozpocząć konfigurację modułu Satel Micra.

W zależności od zastosowanego rodzaju podłączenia czujki, wybieramy odpowiadający jemu typ oraz typ reakcji w programie GPRS soft.

Wejścia przewodowe

Nazwa – indywidualna nazwa wejścia (do 16 znaków).

Typ – można zaprogramować następujące typy linii (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu na prawy klawisz myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi linii):

 • 0. wyłączone – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia nie jest podłączone żadne urządzenie
 • 1. NC – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami normalnie zamkniętymi
 • 2. NO – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami Normalnie otwartymi
 • 3. – w zależności od trybu pracy

Moduł komunikacyjny:

 • 3. analogowe – typ należy wybrać, jeżeli wejście ma obsługiwać sygnały analogowe

Moduł alarmowy:

 • 3. EOL 2k2 – typ należy wybrać, jeżeli na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2 kΩ.

Typ reakcji – parametr dostępny dla trybu modułu alarmowego. Dla wejścia można wybrać jeden z następujących typów reakcji (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu na prawy klawisz myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi reakcji):

 • 0. ZWYKŁA – wejście alarmowe natychmiastowe.
 • 1. 24H– wejście alarmowe czuwające stale.
 • 2. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZEŁĄCZNIK) – naruszenie wejścia załącza czuwanie, a koniec naruszenia wejścia wyłącza.
 • 3. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZYCISK) – naruszenie wejścia załącza lub wyłącza czuwanie, zależnie od jego aktualnego stanu.
 • 4. OPÓŹNIONA – wejście alarmowe o opóźnionym działaniu. Naruszenie czuwającego wejścia uruchamia odliczanie czasu na wejście. Jeżeli czuwanie nie zostanie wyłączone, wejście wywoła alarm po zakończeniu odliczania czasu na wejście.
 • 5. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1– naruszenie wejścia włączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 6. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia włączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 7. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 1 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 8. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 2 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 9. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 10. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest typu STEROWALNE.
 • 11. 24H POŻAROWA – wejście alarmowe czuwające stale, dedykowane do obsługi czujek pożarowych.
 • 12. 24H CICHA – wejście alarmowe czuwające stale, ale alarm z wejścia nie uruchamia głośnej sygnalizacji. Przeznaczone do obsługi np. czujki zalania

Dodawanie urządzeń bezprzewodowych przeprowadza się w kilku prostych krokach. Zaznaczamy wejście, do którego chcemy przypisać czujkę. Następnie klikamy przycisk "Nowa czujka".

Pojawia się okienko dialogowe i w tym momencie musimy naruszyć czujkę (czujka musi wykryć ruch).

Po wykryciu ruchu czujka nawiąże połączenie z modułem. Pokaże się jej nazwa oraz nr seryjny, a także informacja o tym, że czujka została wczytana. Zatwierdzamy przyciskiem "OK". Czujka została dodana do modułu, możemy ustawić wybrany typ reakcji.

W celu dodania pilota przechodzimy do zakładki "Piloty".

Zaznaczmy na liście pierwsze miejsce na liście pilotów następnie klikamy przycisk "Nowy pilot".

Pojawia się okienko dialogowe, postępujemy według wyświetlonej instrukcji.

Pilot zostaje wczytany zatwierdzamy przyciskiem "OK".

Pilot pojawi się na liście pilotów.

Z prawej strony mamy konfigurację przycisków, klikając prawym przyciskiem myszy wyświetli się lista dostępnych reakcji, które możemy przypisać dla konkretnego przycisku. Konfigurujemy typy reakcji dla poszczególnych przycisków lub ich kombinacji i zapisujemy dane w centrali.