Zwroty

Procedura zwrotu towaru
1. W celu dokonania zwrotu towaru prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza zwrotu.
2. Wypełniony formularz prosimy o dostarczenie razem z towarem i kopią dowodu zakupu do wybranego oddziału lub odesłanie do głównego serwisu firmy w Częstochowie. W przypadku braku drukarki prosimy o ręczne przygotowania formularza zwrotu, zawierającego wszystkie wskazane w nim informacje. Dokładne informacje dotyczące adresów wybranych oddziałów będą dostępne po wypełnieniu formularza.
3. W przypadku zwrotu w oddziale, pracownik oddziału oceni stan produktu i jego kompletność. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania, uszkodzenia, niekompletności, produkt nie zostanie przyjęty.
4. W przypadku zwrotów wysyłkowych, paczka jest komisyjnie otwierana i sprawdzana z jednoczesnym nagraniem procesu otwarcia przez system monitoringu. Osoby przyjmujące zwroty ocenią stan produktu i jego kompletność. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania, uszkodzenia, niekompletności, produkt zostanie odesłany.